Bulharská čísla

Bulharská čísla

0
нула
nula
1
едно
jedna
2
две
dvě
3
три
tři
4
четири
čtyři
5
пет
pět
6
шест
šest
7
седем
sedm
8
осем
osm
9
девет
devět
10
десет
deset
11
единайсет
jedenáct
12
дванайсет
dvanáct
13
тринайсет
třináct
14
четиринайсет
čtrnáct
15
петнайсет
patnáct
16
шестнайсет
šestnáct
17
седемнайсет
sedmnáct
18
осемнайсет
osmnáct
19
деветнайсет
devatenáct
20
двайсет
dvacet
21
двайсет и едно
dvacet jedna
22
двайсет и две
dvacet dva
23
двайсет и три
dvacet tři
24
двайсет и четири
dvacet čtyři
25
двайсет и пет
dvacet pět
26
двайсет и шест
dvacet šest
27
двайсет и седем
dvacet sedm
28
двайсет и осем
dvacet osm
29
двайсет и девет
dvacet devět
30
трийсет
třicet
31
трийсет и едно
třicet jedna
32
трийсет и две
třicet dva
33
трийсет и три
třicet tři
34
трийсет и четири
třicet čtyři
35
трийсет и пет
třicet pět
36
трийсет и шест
třicet šest
37
трийсет и седем
třicet sedm
38
трийсет и осем
třicet osm
39
трийсет и девет
třicet devět
40
четирийсет
čtyřicet
41
четирийсет и едно
čtyřicet jedna
42
четирийсет и две
čtyřicet dva
43
четирийсет и три
čtyřicet tři
44
четирийсет и четири
čtyřicet čtyři
45
четирийсет и пет
čtyřicet pět
46
четирийсет и шест
čtyřicet šest
47
четирийсет и седем
čtyřicet sedm
48
четирийсет и осем
čtyřicet osm
49
четирийсет и девет
čtyřicet devět
50
петдесет
padesát
51
петдесет и едно
padesát jedna
52
петдесет и две
padesát dva
53
петдесет и три
padesát tři
54
петдесет и четири
padesát čtyři
55
петдесет и пет
padesát pět
56
петдесет и шест
padesát šest
57
петдесет и седем
padesát sedm
58
петдесет и осем
padesát osm
59
петдесет и девет
padesát devět
60
шейсет
šedesát
61
шейсет и едно
šedesát jedna
62
шейсет и две
šedesát dva
63
шейсет и три
šedesát tři
64
шейсет и четири
šedesát čtyři
65
шейсет и пет
šedesát pět
66
шейсет и шест
šedesát šest
67
шейсет и седем
šedesát sedm
68
шейсет и осем
šedesát osm
69
шейсет и девет
šedesát devět
70
седемдесет
sedmdesát
71
седемдесет и едно
sedmdesát jedna
72
седемдесет и две
sedmdesát dva
73
седемдесет и три
sedmdesát tři
74
седемдесет и четири
sedmdesát čtyři
75
седемдесет и пет
sedmdesát pět
76
седемдесет и шест
sedmdesát šest
77
седемдесет и седем
sedmdesát sedm
78
седемдесет и осем
sedmdesát osm
79
седемдесет и девет
sedmdesát devět
80
осемдесет
osmdesát
81
осемдесет и едно
osmdesát jedna
82
осемдесет и две
osmdesát dva
83
осемдесет и три
osmdesát tři
84
осемдесет и четири
osmdesát čtyři
85
осемдесет и пет
osmdesát pět
86
осемдесет и шест
osmdesát šest
87
осемдесет и седем
osmdesát sedm
88
осемдесет и осем
osmdesát osm
89
осемдесет и девет
osmdesát devět
90
деветдесет
devadesát
91
деветдесет и едно
devadesát jedna
92
деветдесет и две
devadesát dva
93
деветдесет и три
devadesát tři
94
деветдесет и четири
devadesát čtyři
95
деветдесет и пет
devadesát pět
96
деветдесет и шест
devadesát šest
97
деветдесет и седем
devadesát sedm
98
деветдесет и осем
devadesát osm
99
деветдесет и девет
devadesát devět
100
сто
sto

Comments

Loading Comments