Česká čísla

Česká čísla

#češtinačeštinaSound
0nulanula
1jednajedna
2dvědvě
3třitři
4čtyřičtyři
5pětpět
6šestšest
7sedmsedm
8osmosm
9devětdevět
10desetdeset
11jedenáctjedenáct
12dvanáctdvanáct
13třinácttřináct
14čtrnáctčtrnáct
15patnáctpatnáct
16šestnáctšestnáct
17sedmnáctsedmnáct
18osmnáctosmnáct
19devatenáctdevatenáct
20dvacetdvacet
21dvacet jednadvacet jedna
22dvacet dvadvacet dva
23dvacet třidvacet tři
24dvacet čtyřidvacet čtyři
25dvacet pětdvacet pět
26dvacet šestdvacet šest
27dvacet sedmdvacet sedm
28dvacet osmdvacet osm
29dvacet devětdvacet devět
30třicettřicet
31třicet jednatřicet jedna
32třicet dvatřicet dva
33třicet třitřicet tři
34třicet čtyřitřicet čtyři
35třicet pěttřicet pět
36třicet šesttřicet šest
37třicet sedmtřicet sedm
38třicet osmtřicet osm
39třicet devěttřicet devět
40čtyřicetčtyřicet
41čtyřicet jednačtyřicet jedna
42čtyřicet dvačtyřicet dva
43čtyřicet třičtyřicet tři
44čtyřicet čtyřičtyřicet čtyři
45čtyřicet pětčtyřicet pět
46čtyřicet šestčtyřicet šest
47čtyřicet sedmčtyřicet sedm
48čtyřicet osmčtyřicet osm
49čtyřicet devětčtyřicet devět
50padesátpadesát
51padesát jednapadesát jedna
52padesát dvapadesát dva
53padesát třipadesát tři
54padesát čtyřipadesát čtyři
55padesát pětpadesát pět
56padesát šestpadesát šest
57padesát sedmpadesát sedm
58padesát osmpadesát osm
59padesát devětpadesát devět
60šedesátšedesát
61šedesát jednašedesát jedna
62šedesát dvašedesát dva
63šedesát třišedesát tři
64šedesát čtyřišedesát čtyři
65šedesát pětšedesát pět
66šedesát šestšedesát šest
67šedesát sedmšedesát sedm
68šedesát osmšedesát osm
69šedesát devětšedesát devět
70sedmdesátsedmdesát
71sedmdesát jednasedmdesát jedna
72sedmdesát dvasedmdesát dva
73sedmdesát třisedmdesát tři
74sedmdesát čtyřisedmdesát čtyři
75sedmdesát pětsedmdesát pět
76sedmdesát šestsedmdesát šest
77sedmdesát sedmsedmdesát sedm
78sedmdesát osmsedmdesát osm
79sedmdesát devětsedmdesát devět
80osmdesátosmdesát
81osmdesát jednaosmdesát jedna
82osmdesát dvaosmdesát dva
83osmdesát třiosmdesát tři
84osmdesát čtyřiosmdesát čtyři
85osmdesát pětosmdesát pět
86osmdesát šestosmdesát šest
87osmdesát sedmosmdesát sedm
88osmdesát osmosmdesát osm
89osmdesát devětosmdesát devět
90devadesátdevadesát
91devadesát jednadevadesát jedna
92devadesát dvadevadesát dva
93devadesát třidevadesát tři
94devadesát čtyřidevadesát čtyři
95devadesát pětdevadesát pět
96devadesát šestdevadesát šest
97devadesát sedmdevadesát sedm
98devadesát osmdevadesát osm
99devadesát devětdevadesát devět
100stosto

Comments

Loading Comments