Holandština čísla

Holandština čísla

#češtinaholandštinaSound
0nulanul
1jednaeen
2dvětwee
3třidrie
4čtyřivier
5pětvijf
6šestzes
7sedmzeven
8osmacht
9devětnegen
10desettien
11jedenáctelf
12dvanácttwaalf
13třináctdertien
14čtrnáctveertien
15patnáctvijftien
16šestnáctzestien
17sedmnáctzeventien
18osmnáctachttien
19devatenáctnegentien
20dvacettwintig
21dvacet jednaeenentwintig
22dvacet dvatweeëntwintig
23dvacet třidrieëntwintig
24dvacet čtyřivierentwintig
25dvacet pětvijfentwintig
26dvacet šestzesentwintig
27dvacet sedmzevenentwintig
28dvacet osmachtentwintig
29dvacet devětnegenentwintig
30třicetdertig
31třicet jednaeenendertig
32třicet dvatweeëndertig
33třicet třidrieëndertig
34třicet čtyřivierendertig
35třicet pětvijfendertig
36třicet šestzesendertig
37třicet sedmzevenendertig
38třicet osmachtendertig
39třicet devětnegenendertig
40čtyřicetveertig
41čtyřicet jednaeenenveertig
42čtyřicet dvatweeënveertig
43čtyřicet třidrieënveertig
44čtyřicet čtyřivierenveertig
45čtyřicet pětvijfenveertig
46čtyřicet šestzesenveertig
47čtyřicet sedmzevenenveertig
48čtyřicet osmachtenveertig
49čtyřicet devětnegenenveertig
50padesátvijftig
51padesát jednaeenenvijftig
52padesát dvatweeënvijftig
53padesát třidrieënvijftig
54padesát čtyřivierenvijftig
55padesát pětvijfenvijftig
56padesát šestzesenvijftig
57padesát sedmzevenenvijftig
58padesát osmachtenvijftig
59padesát devětnegenenvijftig
60šedesátzestig
61šedesát jednaeenenzestig
62šedesát dvatweeënzestig
63šedesát třidrieënzestig
64šedesát čtyřivierenzestig
65šedesát pětvijfenzestig
66šedesát šestzesenzestig
67šedesát sedmzevenenzestig
68šedesát osmachtenzestig
69šedesát devětnegenenzestig
70sedmdesátzeventig
71sedmdesát jednaeenenzeventig
72sedmdesát dvatweeënzeventig
73sedmdesát třidrieënzeventig
74sedmdesát čtyřivierenzeventig
75sedmdesát pětvijfenzeventig
76sedmdesát šestzesenzeventig
77sedmdesát sedmzevenenzeventig
78sedmdesát osmachtenzeventig
79sedmdesát devětnegenenzeventig
80osmdesáttachtig
81osmdesát jednaeenentachtig
82osmdesát dvatweeëntachtig
83osmdesát třidrieëntachtig
84osmdesát čtyřivierentachtig
85osmdesát pětvijfentachtig
86osmdesát šestzesentachtig
87osmdesát sedmzevenentachtig
88osmdesát osmachtentachtig
89osmdesát devětnegenentachtig
90devadesátnegentig
91devadesát jednaeenennegentig
92devadesát dvatweeënnegentig
93devadesát třidrieënnegentig
94devadesát čtyřivierennegentig
95devadesát pětvijfennegentig
96devadesát šestzesennegentig
97devadesát sedmzevenennegentig
98devadesát osmachtennegentig
99devadesát devětnegenennegentig
100stohonderd

Comments

Loading Comments