Korejština čísla

Korejština čísla

0
nula
1
하나
jedna
2
dvě
3
tři
4
čtyři
5
다섯
pět
6
여섯
šest
7
일곱
sedm
8
여덟
osm
9
아홉
devět
10
deset
11
열하나
jedenáct
12
열둘
dvanáct
13
열셋
třináct
14
열넷
čtrnáct
15
열다섯
patnáct
16
열여섯
šestnáct
17
열일곱
sedmnáct
18
열여덟
osmnáct
19
열아홉
devatenáct
20
스물
dvacet
21
스물하나
dvacet jedna
22
스물둘
dvacet dva
23
스물셋
dvacet tři
24
스물넷
dvacet čtyři
25
스물 다섯
dvacet pět
26
스물 여섯
dvacet šest
27
스물 일곱
dvacet sedm
28
스물여덟
dvacet osm
29
스물아홉
dvacet devět
30
서른
třicet
31
서른하나
třicet jedna
32
서른둘
třicet dva
33
서른셋
třicet tři
34
서른넷
třicet čtyři
35
서른다섯
třicet pět
36
서른여섯
třicet šest
37
서른일곱
třicet sedm
38
서른여덟
třicet osm
39
서른아홉
třicet devět
40
마흔
čtyřicet
41
마흔하나
čtyřicet jedna
42
마흔둘
čtyřicet dva
43
마흔셋
čtyřicet tři
44
마흔넷
čtyřicet čtyři
45
마흔다섯
čtyřicet pět
46
마흔여섯
čtyřicet šest
47
마흔일곱
čtyřicet sedm
48
마흔여덟
čtyřicet osm
49
마흔아홉
čtyřicet devět
50
padesát
51
쉰하나
padesát jedna
52
쉰둘
padesát dva
53
쉰셋
padesát tři
54
쉰넷
padesát čtyři
55
쉰다섯
padesát pět
56
쉰여섯
padesát šest
57
쉰일곱
padesát sedm
58
쉰여덟
padesát osm
59
쉰아홉
padesát devět
60
예순
šedesát
61
예순하나
šedesát jedna
62
예순둘
šedesát dva
63
예순셋
šedesát tři
64
예순넷
šedesát čtyři
65
예순다섯
šedesát pět
66
예순여섯
šedesát šest
67
예순일곱
šedesát sedm
68
예순여덟
šedesát osm
69
예순아홉
šedesát devět
70
일흔
sedmdesát
71
일흔하나
sedmdesát jedna
72
일흔둘
sedmdesát dva
73
일흔셋
sedmdesát tři
74
일흔넷
sedmdesát čtyři
75
일흔다섯
sedmdesát pět
76
일흔여섯
sedmdesát šest
77
일흔일곱
sedmdesát sedm
78
일흔여덟
sedmdesát osm
79
일흔아홉
sedmdesát devět
80
여든
osmdesát
81
여든하나
osmdesát jedna
82
여든둘
osmdesát dva
83
여든셋
osmdesát tři
84
여든넷
osmdesát čtyři
85
여든다섯
osmdesát pět
86
여든여섯
osmdesát šest
87
여든일곱
osmdesát sedm
88
여든여덟
osmdesát osm
89
여든아홉
osmdesát devět
90
아흔
devadesát
91
아흔하나
devadesát jedna
92
아흔둘
devadesát dva
93
아흔셋
devadesát tři
94
아흔넷
devadesát čtyři
95
아흔다섯
devadesát pět
96
아흔여섯
devadesát šest
97
아흔일곱
devadesát sedm
98
아흔여덟
devadesát osm
99
아흔아홉
devadesát devět
100
sto

Comments

Loading Comments