Slovinská čísla

Slovinská čísla

0
Nič
nula
1
Ena
jedna
2
Dve
dvě
3
Tri
tři
4
štiri
čtyři
5
Pet
pět
6
šest
šest
7
Sedem
sedm
8
Osem
osm
9
Devet
devět
10
Deset
deset
11
Enajst
jedenáct
12
Dvanajst
dvanáct
13
Trinajst
třináct
14
štirinajst
čtrnáct
15
Petnajst
patnáct
16
šestnajst
šestnáct
17
Sedemnajst
sedmnáct
18
Osemnajst
osmnáct
19
Devetnajst
devatenáct
20
Dvajset
dvacet
21
Enaindvajset
dvacet jedna
22
Dvaindvajset
dvacet dva
23
Triindvajset
dvacet tři
24
štiriindvajset
dvacet čtyři
25
Petindvajset
dvacet pět
26
šestindvajset
dvacet šest
27
Sedemindvajset
dvacet sedm
28
Osemindvajset
dvacet osm
29
Devetindvajset
dvacet devět
30
Trideset
třicet
31
Enaintrideset
třicet jedna
32
Dváintrídeset
třicet dva
33
Tríintrídeset
třicet tři
34
štíriintrídeset
třicet čtyři
35
Pétintrídeset
třicet pět
36
šéstintrídeset
třicet šest
37
Sédemintrídeset
třicet sedm
38
ósemintrídeset
třicet osm
39
Devétintrídeset
třicet devět
40
štirideset
čtyřicet
41
ênainštírideset
čtyřicet jedna
42
dváinštírideset
čtyřicet dva
43
Tríinštírideset
čtyřicet tři
44
štíriinštírideset
čtyřicet čtyři
45
Pétinštírideset
čtyřicet pět
46
šéstinštírideset
čtyřicet šest
47
Sédeminštírideset
čtyřicet sedm
48
óseminštírideset
čtyřicet osm
49
Devétinštírideset
čtyřicet devět
50
Pétdeset
padesát
51
ênainpétdeset
padesát jedna
52
Dváinpétdeset
padesát dva
53
Tríinpétdeset
padesát tři
54
štíriinpétdeset
padesát čtyři
55
Pétinpétdeset
padesát pět
56
šéstinpétdeset
padesát šest
57
sédeminpétdeset
padesát sedm
58
óseminpétdeset
padesát osm
59
devétinpétdeset
padesát devět
60
šéstdeset
šedesát
61
ênainšéstdeset
šedesát jedna
62
dváinšéstdeset
šedesát dva
63
tríinšéstdeset
šedesát tři
64
štíriinšéstdeset
šedesát čtyři
65
pétinšéstdeset
šedesát pět
66
šéstinšéstdeset
šedesát šest
67
sédeminšéstdeset
šedesát sedm
68
óseminšéstdeset
šedesát osm
69
devétinšéstdeset
šedesát devět
70
Sédemdeset
sedmdesát
71
ênainsédemdeset
sedmdesát jedna
72
dváinsédemdeset
sedmdesát dva
73
tríinsédemdeset
sedmdesát tři
74
štíriinsédemdeset
sedmdesát čtyři
75
pétinsédemdeset
sedmdesát pět
76
šéstinsédemdeset
sedmdesát šest
77
sédeminsédemdeset
sedmdesát sedm
78
óseminsédemdeset
sedmdesát osm
79
devétinsédemdeset
sedmdesát devět
80
ósemdeset
osmdesát
81
ênainósemdeset
osmdesát jedna
82
dváinósemdeset
osmdesát dva
83
tríinósemdeset
osmdesát tři
84
štíriinósemdeset
osmdesát čtyři
85
pétinósemdeset
osmdesát pět
86
šéstinósemdeset
osmdesát šest
87
sédeminósemdeset
osmdesát sedm
88
óseminósemdeset
osmdesát osm
89
devétinósemdeset
osmdesát devět
90
devétdeset
devadesát
91
ênaindevétdeset
devadesát jedna
92
dváindevétdeset
devadesát dva
93
tríindevétdeset
devadesát tři
94
štíriindevétdeset
devadesát čtyři
95
pétindevétdeset
devadesát pět
96
šéstindevétdeset
devadesát šest
97
sédemindevétdeset
devadesát sedm
98
ósemindevétdeset
devadesát osm
99
devétindevétdeset
devadesát devět
100
Stó
sto

Comments

Loading Comments