Španělština čísla

Španělština čísla

#češtinašpanělštinaSound
0nulaCero
1jednauno
2dvědos
3třitres
4čtyřicuatro
5pětcinco
6šestseis
7sedmsiete
8osmocho
9devětnueve
10desetdiez
11jedenáctonce
12dvanáctdoce
13třinácttrece
14čtrnáctcatorce
15patnáctquince
16šestnáctdieciséis
17sedmnáctdiecisiete
18osmnáctdieciocho
19devatenáctdiecinueve
20dvacetveinte
21dvacet jednaveintiuno
22dvacet dvaveintidós
23dvacet třiveintitrés
24dvacet čtyřiveinticuatro
25dvacet pětveinticinco
26dvacet šestveintiséis
27dvacet sedmveintisiete
28dvacet osmveintiocho
29dvacet devětveintinueve
30třicettreinta
31třicet jednatreinta y uno
32třicet dvatreinta y dos
33třicet třitreinta y tres
34třicet čtyřitreinta y cuatro
35třicet pěttreinta y cinco
36třicet šesttreinta y seis
37třicet sedmtreinta y siete
38třicet osmtreinta y ocho
39třicet devěttreinta y nueve
40čtyřicetcuarenta
41čtyřicet jednacuarenta y uno
42čtyřicet dvacuarenta y dos
43čtyřicet třicuarenta y tres
44čtyřicet čtyřicuarenta y cuatro
45čtyřicet pětcuarenta y cinco
46čtyřicet šestcuarenta y seis
47čtyřicet sedmcuarenta y siete
48čtyřicet osmcuarenta y ocho
49čtyřicet devětcuarenta y nueve
50padesátcincuenta
51padesát jednacincuenta y uno
52padesát dvacincuenta y dos
53padesát třicincuenta y tres
54padesát čtyřicincuenta y cuatro
55padesát pětcincuenta y cinco
56padesát šestcincuenta y seis
57padesát sedmcincuenta y siete
58padesát osmcincuenta y ocho
59padesát devětcincuenta y nueve
60šedesátsesenta
61šedesát jednasesenta y uno
62šedesát dvasesenta y dos
63šedesát třisesenta y tres
64šedesát čtyřisesenta y cuatro
65šedesát pětsesenta y cinco
66šedesát šestsesenta y seis
67šedesát sedmsesenta y siete
68šedesát osmsesenta y ocho
69šedesát devětsesenta y nueve
70sedmdesátsetenta
71sedmdesát jednasetenta y uno
72sedmdesát dvasetenta y dos
73sedmdesát třisetenta y tres
74sedmdesát čtyřisetenta y cuatro
75sedmdesát pětsetenta y cinco
76sedmdesát šestsetenta y seis
77sedmdesát sedmsetenta y siete
78sedmdesát osmsetenta y ocho
79sedmdesát devětsetenta y nueve
80osmdesátochenta
81osmdesát jednaochenta y uno
82osmdesát dvaochenta y dos
83osmdesát třiochenta y tres
84osmdesát čtyřiochenta y cuatro
85osmdesát pětochenta y cinco
86osmdesát šestochenta y seis
87osmdesát sedmochenta y siete
88osmdesát osmochenta y ocho
89osmdesát devětochenta y nueve
90devadesátnoventa
91devadesát jednanoventa y uno
92devadesát dvanoventa y dos
93devadesát třinoventa y tres
94devadesát čtyřinoventa y cuatro
95devadesát pětnoventa y cinco
96devadesát šestnoventa y seis
97devadesát sedmnoventa y siete
98devadesát osmnoventa y ocho
99devadesát devětnoventa y nueve
100stocien

Comments

Loading Comments