Tal på albansk

Tal på albansk

#DanskAlbanskSound
0nulzero-
1etnjё-
2tody-
3tretre-
4firekatёr-
5fempesё-
6seksgjashtё-
7syvshtatё-
8ottetetё-
9ninёntё-
10tidhjetё-
11ellevenjёmbёdhjetё-
12tolvdymbёdhjetё-
13trettentrembёdhjetё-
14fjortenkatёrmbёdhjetё-
15femtenpesёmbёdhjetё-
16sekstengjashtёmbёdhjetё-
17syttenshtatёmbёdhjetё-
18attentetёmbёdhjetё-
19nittennёntёmbёdhjetё-
20tyvenjёzet-
21enogtyvenjёzetenjё-
22toogtyvenjёzetedy-
23treogtyvenjёzetetre-
24fireogtyvenjёzetekatёr-
25femogtyvenjёzetepesё-
26seksogtyvenjёzetegjashtё-
27syvogtyvenjёzeteshtatё-
28otteogtyvenjёzetetetё-
29niogtyvenjёzetenёntё-
30tredivetridhjetё-
31enogtredivetridhjetёenjё-
32toogtredivetridhjetёedy-
33treogtredivetridhjetёetre-
34fireogtredivetridhjetёekatёr-
35femogtredivetridhjetёepesё-
36seksogtredivetridhjetёegjashtё-
37syvogtredivetridhjetёeshtatё-
38otteogtredivetridhjetёetetё-
39niogtredivetridhjetёenёntё-
40fyrredyzet-
41enogfyrredyzetenjё-
42toogfyrredyzetёedy-
43treogfyrredyzetёetre-
44fireogfyrredyzetёekatёr-
45femogfyrredyzetёepesё-
46seksogfyrredyzetёegjashtё-
47syvogfyrredyzetёeshtatё-
48otteogfyrredyzetёetetё-
49niogfyrredyzetёenёntё-
50halvtredspesёdhjetё-
51enoghalvtredspesёdhjetёenjё-
52tooghalvtredspesёdhjetёedy-
53treoghalvtredspesёdhjetёetre-
54fireoghalvtredspesёdhjetёekatёr-
55femoghalvtredspesёdhjetёepesё-
56seksoghalvtredspesёdhjetёegjashtё-
57syvoghalvtredspesёdhjetёeshtatё-
58otteoghalvtredspesёdhjetёetetё-
59nioghalvtredspesёdhjetёenёntё-
60tresgjashtёdhjetё-
61enogtresgjashtёdhjetёenjё-
62toogtresgjashtёdhjetёedy-
63treogtresgjashtёdhjetёetre-
64fireogtresgjashtёdhjetёekatёr-
65femogtresgjashtёdhjetёepesё-
66seksogtresgjashtёdhjetёegjashtё-
67syvogtresgjashtёdhjetёeshtatё-
68otteogtresgjashtёdhjetёetetё-
69niogtresgjashtёdhjetёenёntё-
70halvfjerdsshtatёdhjetё-
71enoghalvfjerdsshtatёdhjetёenjё-
72tooghalvfjerdsshtatёdhjetёedy-
73treoghalvfjerdsshtatёdhjetёetre-
74fireoghalvfjerdsshtatёdhjetёekatёr-
75femoghalvfjerdsshtatёdhjetёepesё-
76seksoghalvfjerdsshtatёdhjetёegjashtё-
77syvoghalvfjerdsshtatёdhjetёeshtatё-
78otteoghalvfjerdsshtatёdhjetёetetё-
79nioghalvfjerdsshtatёdhjetёenёntё-
80firstetёdhjetё-
81enogfirstetёdhjetёenjё-
82toogfirstetёdhjetёedy-
83treogfirstetёdhjetёetre-
84fireogfirstetёdhjetёekatёr-
85femogfirstetёdhjetёepesё-
86seksogfirstetёdhjetёegjashtё-
87syvogfirstetёdhjetёeshtatё-
88otteogfirstetёdhjetёetetё-
89niogfirstetёdhjetёenёntё-
90halvfemsnёntёdhjetё-
91enoghalvfemsnёntёdhjetёenjё-
92tooghalvfemsnёntёdhjetёedy-
93treoghalvfemsnёntёdhjetёetre-
94fireoghalvfemsnёntёdhjetёekatёr-
95femoghalvfemsnёntёdhjetёepesё-
96seksoghalvfemsnёntёdhjetёegjashtё-
97syvoghalvfemsnёntёdhjetёeshtatё-
98otteoghalvfemsnёntёdhjetёetetё-
99nioghalvfemsnёntёdhjetёenёntё-
100hundredenjёqind-

Comments

Loading Comments