Tal på bosnisk

Tal på bosnisk

#DanskBosniskSound
0nulnula-
1etjedan-
2todva-
3tretri-
4firečetiri-
5fempet-
6seksšest-
7syvsedam-
8otteosam-
9nidevet-
10tideset-
11ellevejedanaest-
12tolvdvanaest-
13trettentrinaest-
14fjortenčetrnaest-
15femtenpetnaest-
16sekstenšesnaest-
17syttensedamnaest-
18attenosamnaest-
19nittendevetnaest-
20tyvedvadeset-
21enogtyvedvadeset i jedan-
22toogtyvedvadeset i dva-
23treogtyvedvadeset i tri-
24fireogtyvedvadeset i četiri-
25femogtyvedvadeset i pet-
26seksogtyvedvadeset i šest-
27syvogtyvedvadeset i sedam-
28otteogtyvedvadeset i osam-
29niogtyvedvadeset i devet-
30tredivetrideset-
31enogtredivetrideset i jedan-
32toogtredivetrideset i dva-
33treogtredivetrideset i tri-
34fireogtredivetrideset i četiri-
35femogtredivetrideset i pet-
36seksogtredivetrideset i šest-
37syvogtredivetrideset i sedam-
38otteogtredivetrideset i osam-
39niogtredivetrideset i devet-
40fyrrečetrdeset-
41enogfyrrečetrdeset i jedan-
42toogfyrrečetrdeset i dva-
43treogfyrrečetrdeset i tri-
44fireogfyrrečetrdeset i četiri-
45femogfyrrečetrdeset i pet-
46seksogfyrrečetrdeset i šest-
47syvogfyrrečetrdeset i sedam-
48otteogfyrrečetrdeset i osam-
49niogfyrrečetrdeset i devet-
50halvtredspedeset-
51enoghalvtredspedeset i jedan-
52tooghalvtredspedeset i dva-
53treoghalvtredspedeset i tri-
54fireoghalvtredspedeset i četiri-
55femoghalvtredspedeset i pet-
56seksoghalvtredspedeset i šest-
57syvoghalvtredspedeset i sedam-
58otteoghalvtredspedeset i osam-
59nioghalvtredspedeset i devet-
60tresšezdeset-
61enogtresšezdeset i jedan-
62toogtresšezdeset i dva-
63treogtresšezdeset i tri-
64fireogtresšezdeset i četiri-
65femogtresšezdeset i pet-
66seksogtresšezdeset i šest-
67syvogtresšezdeset i sedam-
68otteogtresšezdeset i osam-
69niogtresšezdeset i devet-
70halvfjerdssedamdeset-
71enoghalvfjerdssedamdeset i jedan-
72tooghalvfjerdssedamdeset i dva-
73treoghalvfjerdssedamdeset i tri-
74fireoghalvfjerdssedamdeset i četiri-
75femoghalvfjerdssedamdeset i pet-
76seksoghalvfjerdssedamdeset i šest-
77syvoghalvfjerdssedamdeset i sedam-
78otteoghalvfjerdssedamdeset i osam-
79nioghalvfjerdssedamdeset i devet-
80firsosamdeset-
81enogfirsosamdeset i jedan-
82toogfirsosamdeset i dva-
83treogfirsosamdeset i tri-
84fireogfirsosamdeset i četiri-
85femogfirsosamdeset i pet-
86seksogfirsosamdeset i šest-
87syvogfirsosamdeset i sedam-
88otteogfirsosamdeset i osam-
89niogfirsosamdeset i devet-
90halvfemsdevedeset-
91enoghalvfemsdevedeset i jedan-
92tooghalvfemsdevedeset i dva-
93treoghalvfemsdevedeset i tri-
94fireoghalvfemsdevedeset i četiri-
95femoghalvfemsdevedeset i pet-
96seksoghalvfemsdevedeset i šest-
97syvoghalvfemsdevedeset i sedam-
98otteoghalvfemsdevedeset i osam-
99nioghalvfemsdevedeset i devet-
100hundredestotina-

Comments

Loading Comments