Tal på estisk

Tal på estisk

# Dansk Estisk Sound
1 et üks
2 to kaks
3 tre kolm
4 fire neli
5 fem viis
6 seks kuus
7 syv seitse
8 otte kaheksa
9 ni üheksa
10 ti kümme
11 elleve üksteist
12 tolv kaksteist
13 tretten kolmteist
14 fjorten neliteist
15 femten viisteist
16 seksten kuusteist
17 sytten seitseteist
18 atten kaheksateist
19 nitten üheksateist
20 tyve kakskümmend
21 enogtyve kakskümmend üks
22 toogtyve kakskümmend kaks
23 treogtyve kakskümmend kolm
24 fireogtyve kakskümmend neli
25 femogtyve kakskümmend viis
26 seksogtyve kakskümmend kuus
27 syvogtyve kakskümmend seitse
28 otteogtyve kakskümmend kaheksa
29 niogtyve kakskümmend üheksa
30 tredive kolmkümmend
31 enogtredive kolmkümmend üks
32 toogtredive kolmkümmend kaks
33 treogtredive kolmkümmend kolm
34 fireogtredive kolmkümmend neli
35 femogtredive kolmkümmend viis
36 seksogtredive kolmkümmend kuus
37 syvogtredive kolmkümmend seitse
38 otteogtredive kolmkümmend kaheksa
39 niogtredive kolmkümmend üheksa
40 fyrre nelikümmend
41 enogfyrre nelikümmend üks
42 toogfyrre nelikümmend kaks
43 treogfyrre nelikümmend kolm
44 fireogfyrre nelikümmend neli
45 femogfyrre nelikümmend viis
46 seksogfyrre nelikümmend kuus
47 syvogfyrre nelikümmend seitse
48 otteogfyrre nelikümmend kaheksa
49 niogfyrre nelikümmend üheksa
50 halvtreds viiskümmend
51 enoghalvtreds viiskümmend üks
52 tooghalvtreds viiskümmend kaks
53 treoghalvtreds viiskümmend kolm
54 fireoghalvtreds viiskümmend neli
55 femoghalvtreds viiskümmend viis
56 seksoghalvtreds viiskümmend kuus
57 syvoghalvtreds viiskümmend seitse
58 otteoghalvtreds viiskümmend kaheksa
59 nioghalvtreds viiskümmend üheksa
60 tres kuuskümmend
61 enogtres kuuskümmend üks
62 toogtres kuuskümmend kaks
63 treogtres kuuskümmend kolm
64 fireogtres kuuskümmend neli
65 femogtres kuuskümmend viis
66 seksogtres kuuskümmend kuus
67 syvogtres kuuskümmend seitse
68 otteogtres kuuskümmend kaheksa
69 niogtres kuuskümmend üheksa
70 halvfjerds seitsekümmend
71 enoghalvfjerds seitsekümmend üks
72 tooghalvfjerds seitsekümmend kaks
73 treoghalvfjerds seitsekümmend kolm
74 fireoghalvfjerds seitsekümmend neli
75 femoghalvfjerds seitsekümmend viis
76 seksoghalvfjerds seitsekümmend kuus
77 syvoghalvfjerds seitsekümmend seitse
78 otteoghalvfjerds seitsekümmend kaheksa
79 nioghalvfjerds seitsekümmend üheksa
80 firs kaheksakümmend
81 enogfirs kaheksakümmend üks
82 toogfirs kaheksakümmend kaks
83 treogfirs kaheksakümmend kolm
84 fireogfirs kaheksakümmend neli
85 femogfirs kaheksakümmend viis
86 seksogfirs kaheksakümmend kuus
87 syvogfirs kaheksakümmend seitse
88 otteogfirs kaheksakümmend kaheksa
89 niogfirs kaheksakümmend üheksa
90 halvfems üheksakümmend
91 enoghalvfems üheksakümmend üks
92 tooghalvfems üheksakümmend kaks
93 treoghalvfems üheksakümmend kolm
94 fireoghalvfems üheksakümmend neli
95 femoghalvfems üheksakümmend viis
96 seksoghalvfems üheksakümmend kuus
97 syvoghalvfems üheksakümmend seitse
98 otteoghalvfems üheksakümmend kaheksa
99 nioghalvfems üheksakümmend üheksa
100 hundrede sada
0 nul null

Comments

Loading Comments