Tal på filippinsk

Tal på filippinsk

#DanskTagalogSound
0nulsero
1etisa
2todalawa
3tretatlo
4fireapat
5femlima
6seksanim
7syvpito
8ottewalo
9nisiyam
10tisampu
11ellevelabingisa
12tolvlabingdalawa
13trettenlabingtatlo
14fjortenlabingapat
15femtenlabinglima
16sekstenlabinganim
17syttenlabingpito
18attenlabingwalo
19nittenlabingsiyam
20tyvedalawampu
21enogtyvedalawampu't isa
22toogtyvedalawampu't dalawa
23treogtyvedalawampu't tatlo
24fireogtyvedalawampu't apat
25femogtyvedalawampu't lima
26seksogtyvedalawampu't anim
27syvogtyvedalawampu't pito
28otteogtyvedalawampu't walo
29niogtyvedalawampu't siyam
30tredivetatlompu
31enogtredivetatlompu't isa
32toogtredivetatlompu't dalawa
33treogtredivetatlompu't tatlo
34fireogtredivetatlompu't apat
35femogtredivetatlompu't lima
36seksogtredivetatlompu't anim
37syvogtredivetatlompu't pito
38otteogtredivetatlompu't walo
39niogtredivetatlompu't siyam
40fyrreapatnapo
41enogfyrreapatnapo't isa
42toogfyrreapatnapo't dalawa
43treogfyrreapatnapo't tatlo
44fireogfyrreapatnapo't apat
45femogfyrreapatnapo't lima
46seksogfyrreapatnapo't anim
47syvogfyrreapatnapo't pito
48otteogfyrreapatnapo't walo
49niogfyrreapatnapo't siyam
50halvtredslimampo
51enoghalvtredslimampu't isa
52tooghalvtredslimampu't dalawa
53treoghalvtredslimampu't tatlo
54fireoghalvtredslimampu't apat
55femoghalvtredslimampu't lima
56seksoghalvtredslimampu't anim
57syvoghalvtredslimampu't pito
58otteoghalvtredslimampu't walo
59nioghalvtredslimampu't siyam
60tresanimnapo
61enogtresanimnapu't isa
62toogtresanimnapu't dalawa
63treogtresanimnapu't tatlo
64fireogtresanimnapu't apat
65femogtresanimnapu't lima
66seksogtresanimnapu't anim
67syvogtresanimnapu't pito
68otteogtresanimnapu't walo
69niogtresanimnapu't siyam
70halvfjerdspitumpo
71enoghalvfjerdspitumpo't isa
72tooghalvfjerdspitumpo't dalawa
73treoghalvfjerdspitumpo't tatlo
74fireoghalvfjerdspitumpo't apat
75femoghalvfjerdspitumpo't lima
76seksoghalvfjerdspitumpo't anim
77syvoghalvfjerdspitumpo't pito
78otteoghalvfjerdspitumpo't walo
79nioghalvfjerdspitumpo't siyam
80firswalompu
81enogfirswalopmu't isa
82toogfirswalopmu't dalawa
83treogfirswalopmu't tatlo
84fireogfirswalopmu't apat
85femogfirswalopmu't lima
86seksogfirswalopmu't anim
87syvogfirswalopmu't pito
88otteogfirswalopmu't walo
89niogfirswalopmu't siyam
90halvfemssiyamnapu
91enoghalvfemssiyamnapu't isa
92tooghalvfemssiyamnapu't dalawa
93treoghalvfemssiyamnapu't tatlo
94fireoghalvfemssiyamnapu't apat
95femoghalvfemssiyamnapu't lima
96seksoghalvfemssiyamnapu't anim
97syvoghalvfemssiyamnapu't pito
98otteoghalvfemssiyamnapu't walo
99nioghalvfemssiyamnapu't siyam
100hundredeisangdaan

Comments

Loading Comments