Tal på græsk

Tal på græsk

#DanskGræskSound
0nulμηδέν
1etένα
2toδύο
3treτρία
4fireτέσσερα
5femπέντε
6seksέξι
7syvεφτά
8otteοχτώ
9niεννέα
10tiδέκα
11elleveένδεκα
12tolvδώδεκα
13trettenδεκατρία
14fjortenδεκατέσσερα
15femtenδεκαπέντε
16sekstenδεκαέξι
17syttenδεκαεπτά
18attenδεκαοκτώ
19nittenδεκαεννιά
20tyveείκοσι
21enogtyveΕίκοσι ένα
22toogtyveΕίκοσι δύο
23treogtyveΕίκοσι τρία
24fireogtyveΕίκοσι τέσσερα
25femogtyveΕίκοσι πέντε
26seksogtyveΕίκοσι έξι
27syvogtyveΕίκοσι επτά
28otteogtyveΕίκοσι οκτώ
29niogtyveΕίκοσι εννέα
30trediveτριάντα
31enogtrediveΤριάντα ένα
32toogtrediveΤριάντα δύο
33treogtrediveΤριάντα τρία
34fireogtrediveΤριάντα τέσσερα
35femogtrediveΤριάντα πέντε
36seksogtrediveΤριάντα έξι
37syvogtrediveΤριάντα επτά
38otteogtrediveΤριάντα οκτώ
39niogtrediveΤριάντα εννέα
40fyrreσαράντα
41enogfyrreΣαράντα ένα
42toogfyrreΣαράντα δύο
43treogfyrreΣαράντα τρεις
44fireogfyrreΣαράντα τέσσερα
45femogfyrreΣαράντα πέντε
46seksogfyrreΣαράντα έξι
47syvogfyrreΣαράντα επτά
48otteogfyrreΣαράντα οκτώ
49niogfyrreΣαράντα εννέα
50halvtredsπενήντα
51enoghalvtredsΠενήντα ένα
52tooghalvtredsΠενήντα δύο
53treoghalvtredsΠενήντα τρία
54fireoghalvtredsΠενήντα τέσσερις
55femoghalvtredsΠενήντα πέντε
56seksoghalvtredsΠενήντα έξι
57syvoghalvtredsΠενήντα επτά
58otteoghalvtredsΠενήντα οκτώ
59nioghalvtredsΠενήντα εννέα
60tresεξήντα
61enogtresΕξήντα ένα
62toogtresΕξήντα δύο
63treogtresΕξήντα τρεις
64fireogtresΕξήντα τέσσερις
65femogtresΕξήντα πέντε
66seksogtresΕξήντα έξι
67syvogtresΕξήντα επτά
68otteogtresΕξήντα οκτώ
69niogtresΕξήντα εννέα
70halvfjerdsεβδομήντα
71enoghalvfjerdsΕβδομήντα ένα
72tooghalvfjerdsΕβδομήντα δύο
73treoghalvfjerdsΕβδομήντα τρία
74fireoghalvfjerdsΕβδομήντα τέσσερα
75femoghalvfjerdsΕβδομήντα πέντε
76seksoghalvfjerdsΕβδομήντα έξι
77syvoghalvfjerdsΕβδομήντα επτά
78otteoghalvfjerdsΕβδομήντα οκτώ
79nioghalvfjerdsΕβδομήντα εννέα
80firsογδόντα
81enogfirsΟγδόντα ένα
82toogfirsΟγδόντα δύο
83treogfirsΟγδόντα τρεις
84fireogfirsΟγδόντα τέσσερις
85femogfirsογδόντα πέντε
86seksogfirsΟγδόντα έξι
87syvogfirsΟγδόντα επτά
88otteogfirsΟγδόντα οκτώ
89niogfirsΟγδόντα εννέα
90halvfemsενενήντα
91enoghalvfemsΕνενήντα ένας
92tooghalvfemsΕνενήντα δύο
93treoghalvfemsΕνενήντα τρία
94fireoghalvfemsΕνενήντα τέσσερα
95femoghalvfemsΕνενήντα πέντε
96seksoghalvfemsΕνενήντα έξι
97syvoghalvfemsΕνενήντα επτά
98otteoghalvfemsΕνενήντα οκτώ
99nioghalvfemsΕνενήντα εννέα
100hundredeεκατό

Comments

Loading Comments