Tal på slovakisk

Tal på slovakisk

0
Nula
nul
1
Jeden
et
2
Dva
to
3
Tri
tre
4
Štyri
fire
5
Päť
fem
6
Šesť
seks
7
Sedem
syv
8
Osem
otte
9
Deväť
ni
10
Desať
ti
11
Jedenásť
elleve
12
Dvanásť
tolv
13
Trinásť
tretten
14
Štrnásť
fjorten
15
Pätnásť
femten
16
Šestnásť
seksten
17
Sedemnásť
sytten
18
Osemnásť
atten
19
Devätnásť
nitten
20
Dvadsať
tyve
21
Dvadsaťjeden
enogtyve
22
Dvadsaťdva
toogtyve
23
Dvadsaťtri
treogtyve
24
Dvadsaťštyri
fireogtyve
25
Dvadsaťpäť
femogtyve
26
Dvadsaťšesť
seksogtyve
27
Dvadsaťsedem
syvogtyve
28
Dvadsaťosem
otteogtyve
29
Dvadsaťdeväť
niogtyve
30
Tridsať
tredive
31
Tridsaťjeden
enogtredive
32
Tridsaťdva
toogtredive
33
Tridsaťtri
treogtredive
34
Tridsaťštyri
fireogtredive
35
Tridsaťpäť
femogtredive
36
Tridsaťšesť
seksogtredive
37
Tridsaťsedem
syvogtredive
38
Tridsaťosem
otteogtredive
39
Tridsaťdeväť
niogtredive
40
Štyridsať
fyrre
41
Štyridsaťjeden
enogfyrre
42
Štyridsaťdva
toogfyrre
43
Štyridsaťdva
treogfyrre
44
Štyridsaťštyri
fireogfyrre
45
Štyridsaťpäť
femogfyrre
46
Štyridsaťšesť
seksogfyrre
47
Štyridsaťsedem
syvogfyrre
48
Štyridsaťosem
otteogfyrre
49
Štyridsaťdeväť
niogfyrre
50
Päťdesiat
halvtreds
51
Päťdesiatjeden
enoghalvtreds
52
Päťdesiatdva
tooghalvtreds
53
Päťdesiattri
treoghalvtreds
54
Päťdesiatštyri
fireoghalvtreds
55
Päťdesiatpäť
femoghalvtreds
56
Päťdesiatšesť
seksoghalvtreds
57
Päťdesiatsedem
syvoghalvtreds
58
Päťdesiatosem
otteoghalvtreds
59
Päťdesiatdeväť
nioghalvtreds
60
Šesťdesiat
tres
61
Šesťdesiatjeden
enogtres
62
Šesťdesiatdva
toogtres
63
Šesťdesiattri
treogtres
64
Šesťdesiatštyri
fireogtres
65
Šesťdesiatpäť
femogtres
66
Šesťdesiatšesť
seksogtres
67
Šesťdesiatsedem
syvogtres
68
Šesťdesiatosem
otteogtres
69
Šesťdesiatdeväť
niogtres
70
Sedemdesiat
halvfjerds
71
Sedemdesiatjeden
enoghalvfjerds
72
Sedemdesiatdva
tooghalvfjerds
73
Sedemdesiattri
treoghalvfjerds
74
Sedemdesiatštyri
fireoghalvfjerds
75
Sedemdesiatpäť
femoghalvfjerds
76
Sedemdesiatšesť
seksoghalvfjerds
77
Sedemdesiatsedem
syvoghalvfjerds
78
Sedemdesiatosem
otteoghalvfjerds
79
Sedemdesiatdeväť
nioghalvfjerds
80
Osemdesiat
firs
81
Osemdesiatjeden
enogfirs
82
Osemdesiatdva
toogfirs
83
Osemdesiattri
treogfirs
84
Osemdesiatštyri
fireogfirs
85
Osemdesiatpäť
femogfirs
86
Osemdesiatšesť
seksogfirs
87
Osemdesiatsedem
syvogfirs
88
Osemdesiatosem
otteogfirs
89
Osemdesiatdeväť
niogfirs
90
Deväťdesiat
halvfems
91
Deväťdesiatjeden
enoghalvfems
92
Deväťdesiatdva
tooghalvfems
93
Deväťdesiattri
treoghalvfems
94
Deväťdesiatštyri
fireoghalvfems
95
Deväťdesiatpäť
femoghalvfems
96
Deväťdesiatšesť
seksoghalvfems
97
Deväťdesiatsedem
syvoghalvfems
98
Deväťdesiatosem
otteoghalvfems
99
Deväťdesiatdeväť
nioghalvfems
100
Sto
hundrede

Comments

Loading Comments