Zahlen auf Kasachisch

Zahlen auf Kasachisch

0
нөл
Null
1
бір
Eins
2
екі
Zwei
3
үш
Drei
4
төрт
Vier
5
бес
Fünf
6
алты
Sechs
7
жеті
Sieben
8
сегіз
Acht
9
тоғыз
Neun
10
он
Zehn
11
он бір
Elf
12
он екі
Zwölf
13
он үш
Dreizehn
14
он төрт
Vierzehn
15
он бес
Fünfzehn
16
он алты
Sechzehn
17
он жеті
Siebzehn
18
он сегіз
Achtzehn
19
он тоғыз
Neunzehn
20
жиырма
Zwanzig
21
жиырма бір
Einundzwanzig
22
жиырма екі
Zweiundzwanzig
23
жиырма үш
Dreiundzwanzig
24
жиырма төрт
Vierundzwanzig
25
жиырма бес
Fϋnfundzwanzig
26
жиырма алты
Sechsundzwanzig
27
жиырма жеті
Siebenundzwanzig
28
жиырма сегіз
Achtundzwanzig
29
жиырма тоғыз
Neunundzwanzig
30
отыз
Dreißig
31
Отыз бір
Einunddreißig
32
Отыз екі
Zweiunddreißig
33
отыз үш
Dreiunddreißig
34
Отыз төрт
Vierunddreißig
35
Отыз бес
Fϋnfunddreißig
36
отыз алты
Sechsunddreißig
37
Отыз жеті
Siebenunddreißig
38
Отыз сегіз
Achtunddreißig
39
Отыз тоғыз
Neununddreißig
40
қырық
Vierzig
41
Қырық бір
Einundvierzig
42
қырық екі
Zweiundvierzig
43
қырық үш
Dreiundvierzig
44
қырық төрт
Vierundvierzig
45
қырық бес
Fϋnfundvierzig
46
Қырық алты
Sechsundvierzig
47
қырық жеті
Siebenundvierzig
48
қырық сегіз
Achtundvierzig
49
қырық тоғыз
Neunundvierzig
50
елу
Fϋnfzig
51
елу бір
Einundfϋnfzig
52
елу екі
Zweiundfϋnfzig
53
елу үш
Dreiundfϋnfzig
54
елу төрт
Vierundfϋnfzig
55
елу бес
Fϋnfundfϋnfzig
56
елу алты
Sechsundfϋnfzig
57
елу жеті
Siebenundfϋnfzig
58
елу сегіз
Achtundfϋnfzig
59
елу тоғыз
Neunundfünfzig
60
алпыс
Sechzig
61
Алпыс бір
Einundsechzig
62
алпыс екі
Zweiundsechzig
63
алпыс үш
Dreiundsechzig
64
Алпыс төрт
Vierundsechzig
65
алпыс бес
Fϋnfundsechzig
66
Алпыс алты
Sechsundsechzig
67
Алпыс жеті
Siebenundsechzig
68
алпыс сегіз
Achtundsechzig
69
Алпыс тоғыз
Neunundsechzig
70
жетпіс
Siebzig
71
жетпіс бір
Einundsiebzig
72
жетпіс екі
Zweiundsiebzig
73
жетпіс үш
Dreiundsiebzig
74
жетпіс төрт
Vierundsiebzig
75
жетпіс бес
Fϋnfundsiebzig
76
жетпіс алты
Sechsundsiebzig
77
жетпіс жеті
Siebenundsiebzig
78
жетпіс сегіз
Achtundsiebzig
79
жетпіс тоғыз
Neunundsiebzig
80
сексен
Achtzig
81
сексен бір
Einundachtzig
82
сексен екі
Zweiundachtzig
83
сексен үш
Dreiundachtzig
84
сексен төрт
Vierundachtzig
85
сексен бес
Fϋnfundachtzig
86
сексен алты
Sechsundachtzig
87
сексен жеті
Siebenundachtzig
88
сексен сегіз
Achtundachtzig
89
сексен тоғыз
Neunundachtzig
90
тоқсан
Neunzig
91
тоқсан бір
Einundneunzig
92
тоқсан екі
Zweiundneunzig
93
тоқсан үш
Dreiundneunzig
94
тоқсан төрт
Vierundneunzig
95
тоқсан бес
Fϋnfundneunzig
96
тоқсан алты
Sechsundneunzig
97
тоқсан жеті
Siebenundneunzig
98
тоқсан сегіз
Achtundneunzig
99
тоқсан тоғыз
Neunundneunzig
100
жүз
Hundert

Comments

Loading Comments