Αριθμοί στα αγγλικά

Αριθμοί στα αγγλικά

#ΕλληνικάΑγγλικάSound
0μηδένZero
1έναOne
2δύοTwo
3τρίαThree
4τέσσεραFour
5πέντεFive
6έξιSix
7εφτάSeven
8οχτώEight
9εννέαNine
10δέκαTen
11ένδεκαEleven
12δώδεκαTwelve
13δεκατρίαThirteen
14δεκατέσσεραFourteen
15δεκαπέντεFifteen
16δεκαέξιSixteen
17δεκαεπτάSeventeen
18δεκαοκτώEighteen
19δεκαεννιάNineteen
20είκοσιTwenty
21Είκοσι έναTwenty one
22Είκοσι δύοTwenty two
23Είκοσι τρίαTwenty three
24Είκοσι τέσσεραTwenty four
25Είκοσι πέντεTwenty five
26Είκοσι έξιTwenty six
27Είκοσι επτάTwenty seven
28Είκοσι οκτώTwenty eight
29Είκοσι εννέαTwenty nine
30τριάνταThirty
31Τριάντα έναThirty one
32Τριάντα δύοThirty two
33Τριάντα τρίαThirty three
34Τριάντα τέσσεραThirty four
35Τριάντα πέντεThirty five
36Τριάντα έξιThirty six
37Τριάντα επτάThirty seven
38Τριάντα οκτώThirty eight
39Τριάντα εννέαThirty nine
40σαράνταForty
41Σαράντα έναForty one
42Σαράντα δύοForty two
43Σαράντα τρειςForty three
44Σαράντα τέσσεραForty four
45Σαράντα πέντεForty five
46Σαράντα έξιForty six
47Σαράντα επτάForty seven
48Σαράντα οκτώForty eight
49Σαράντα εννέαForty nine
50πενήνταFifty
51Πενήντα έναFifty one
52Πενήντα δύοFifty two
53Πενήντα τρίαFifty three
54Πενήντα τέσσεριςFifty four
55Πενήντα πέντεFifty five
56Πενήντα έξιFifty six
57Πενήντα επτάFifty seven
58Πενήντα οκτώFifty eight
59Πενήντα εννέαFifty nine
60εξήνταSixty
61Εξήντα έναSixty one
62Εξήντα δύοSixty two
63Εξήντα τρειςSixty three
64Εξήντα τέσσεριςSixty four
65Εξήντα πέντεSixty five
66Εξήντα έξιSixty six
67Εξήντα επτάSixty seven
68Εξήντα οκτώSixty eight
69Εξήντα εννέαSixty nine
70εβδομήνταSeventy
71Εβδομήντα έναSeventy one
72Εβδομήντα δύοSeventy two
73Εβδομήντα τρίαSeventy three
74Εβδομήντα τέσσεραSeventy four
75Εβδομήντα πέντεSeventy five
76Εβδομήντα έξιSeventy six
77Εβδομήντα επτάSeventy seven
78Εβδομήντα οκτώSeventy eight
79Εβδομήντα εννέαSeventy nine
80ογδόνταEighty
81Ογδόντα έναEighty one
82Ογδόντα δύοEighty two
83Ογδόντα τρειςEighty three
84Ογδόντα τέσσεριςEighty four
85ογδόντα πέντεEighty five
86Ογδόντα έξιEighty six
87Ογδόντα επτάEighty seven
88Ογδόντα οκτώEighty eight
89Ογδόντα εννέαEighty nine
90ενενήνταNinety
91Ενενήντα έναςNinety one
92Ενενήντα δύοNinety two
93Ενενήντα τρίαNinety three
94Ενενήντα τέσσεραNinety four
95Ενενήντα πέντεNinety five
96Ενενήντα έξιNinety six
97Ενενήντα επτάNinety seven
98Ενενήντα οκτώNinety eight
99Ενενήντα εννέαNinety nine
100εκατόOne hundred

Comments

Loading Comments