Αριθμοί στα αραβικά

Αριθμοί στα αραβικά

#ΕλληνικάΑραβικάSound
0μηδένصفر
1έναوَاحِد
2δύοاِثْنَان
3τρίαثَلَاثَة
4τέσσεραأَرْبَعَة
5πέντεخَمْسَة
6έξιسِتَّة
7εφτάسَبْعَة
8οχτώثَمَانِيَة
9εννέαتِسْعَة
10δέκαعَشَرَة
11ένδεκαأَحَدَ عَشَرَ
12δώδεκαاِثْنَا عَشَرَ
13δεκατρίαثَلَاثَةَ عَشَرَ
14δεκατέσσεραأَرْبَعَةَ عَشَرَ
15δεκαπέντεخَمْسَةَ عَشَرَ
16δεκαέξιسِتَّةَ عَشَرَ
17δεκαεπτάسَبْعَةَ عَشَرَ
18δεκαοκτώثَمَانِيَةَ عَشَرَ
19δεκαεννιάتِسْعَةَ عَشَرَ
20είκοσιعِشْرُونَ
21Είκοσι έναوَاحِد و عِشْرُونَ
22Είκοσι δύοاِثْنَان و عِشْرُونَ
23Είκοσι τρίαثَلَاثَة و عِشْرُونَ
24Είκοσι τέσσεραأَرْبَعَة و عِشْرُونَ
25Είκοσι πέντεخَمْسَة و عِشْرُونَ
26Είκοσι έξιسِتَّة و عِشْرُونَ
27Είκοσι επτάسَبْعَة و عِشْرُونَ
28Είκοσι οκτώثَمَانِيَة و عِشْرُونَ
29Είκοσι εννέαتِسْعَة و عِشْرُونَ
30τριάνταثَلَاثُونَ
31Τριάντα έναوَاحِد و ثَلَاثُونَ
32Τριάντα δύοاِثْنَان و ثَلَاثُونَ
33Τριάντα τρίαثَلَاثَة و ثَلَاثُونَ
34Τριάντα τέσσεραأَرْبَعَة و ثَلَاثُونَ
35Τριάντα πέντεخَمْسَة و ثَلَاثُونَ
36Τριάντα έξιسِتَّة و ثَلَاثُونَ
37Τριάντα επτάسَبْعَة و ثَلَاثُونَ
38Τριάντα οκτώثَمَانِيَة و ثَلَاثُونَ
39Τριάντα εννέαتِسْعَة و ثَلَاثُونَ
40σαράνταأَرْبَعُونَ
41Σαράντα έναوَاحِد و أَرْبَعُونَ
42Σαράντα δύοاِثْنَان و أَرْبَعُونَ
43Σαράντα τρειςثَلَاثَة و أَرْبَعُونَ
44Σαράντα τέσσεραأَرْبَعَة و أَرْبَعُونَ
45Σαράντα πέντεخَمْسَة و أَرْبَعُونَ
46Σαράντα έξιسِتَّة و أَرْبَعُونَ
47Σαράντα επτάسَبْعَة و أَرْبَعُونَ
48Σαράντα οκτώثَمَانِيَة و أَرْبَعُونَ
49Σαράντα εννέαتِسْعَة و أَرْبَعُونَ
50πενήνταخَمْسُونَ
51Πενήντα έναوَاحِد و خَمْسُونَ
52Πενήντα δύοاِثْنَان و خَمْسُونَ
53Πενήντα τρίαثَلَاثَة و خَمْسُونَ
54Πενήντα τέσσεριςأَرْبَعَة و خَمْسُونَ
55Πενήντα πέντεخَمْسَة و خَمْسُونَ
56Πενήντα έξιسِتَّة و خَمْسُونَ
57Πενήντα επτάسَبْعَة و خَمْسُونَ
58Πενήντα οκτώثَمَانِيَة و خَمْسُونَ
59Πενήντα εννέαتِسْعَة و خَمْسُونَ
60εξήνταسِتُّونَ
61Εξήντα έναوَاحِد و سِتُّونَ
62Εξήντα δύοاِثْنَان و سِتُّونَ
63Εξήντα τρειςثَلَاثَة و سِتُّونَ
64Εξήντα τέσσεριςأَرْبَعَة و سِتُّونَ
65Εξήντα πέντεخَمْسَة و سِتُّونَ
66Εξήντα έξιسِتَّة و سِتُّونَ
67Εξήντα επτάسَبْعَة و سِتُّونَ
68Εξήντα οκτώثَمَانِيَة و سِتُّونَ
69Εξήντα εννέαتِسْعَة و سِتُّونَ
70εβδομήνταسَبْعُونَ
71Εβδομήντα έναوَاحِد و سَبْعُونَ
72Εβδομήντα δύοاِثْنَان و سَبْعُونَ
73Εβδομήντα τρίαثَلَاثَة و سَبْعُونَ
74Εβδομήντα τέσσεραأَرْبَعَة و سَبْعُونَ
75Εβδομήντα πέντεخَمْسَة و سَبْعُونَ
76Εβδομήντα έξιسِتَّة و سَبْعُونَ
77Εβδομήντα επτάسَبْعَة و سَبْعُونَ
78Εβδομήντα οκτώثَمَانِيَة و سَبْعُونَ
79Εβδομήντα εννέαتِسْعَة و سَبْعُونَ
80ογδόνταثَمَانُونَ
81Ογδόντα έναوَاحِد و ثَمَانُونَ
82Ογδόντα δύοاِثْنَان و ثَمَانُونَ
83Ογδόντα τρειςثَلَاثَة و ثَمَانُونَ
84Ογδόντα τέσσεριςأَرْبَعَة و ثَمَانُونَ
85ογδόντα πέντεخَمْسَة و ثَمَانُونَ
86Ογδόντα έξιسِتَّة و ثَمَانُونَ
87Ογδόντα επτάسَبْعَة و ثَمَانُونَ
88Ογδόντα οκτώثَمَانِيَة و ثَمَانُونَ
89Ογδόντα εννέαتِسْعَة و ثَمَانُونَ
90ενενήνταتِسْعُونَ
91Ενενήντα έναςوَاحِد و تِسْعُونَ
92Ενενήντα δύοاِثْنَان و تِسْعُونَ
93Ενενήντα τρίαثَلَاثَة و تِسْعُونَ
94Ενενήντα τέσσεραأَرْبَعَة و تِسْعُونَ
95Ενενήντα πέντεخَمْسَة و تِسْعُونَ
96Ενενήντα έξιسِتَّة و تِسْعُونَ
97Ενενήντα επτάسَبْعَة و تِسْعُونَ
98Ενενήντα οκτώثَمَانِيَة و تِسْعُونَ
99Ενενήντα εννέαتِسْعَة و تِسْعُونَ
100εκατόمِئَة

Comments

Loading Comments