Αριθμοί στα ελληνικά

Αριθμοί στα ελληνικά

#ΕλληνικάΕλληνικάSound
0μηδένμηδέν
1έναένα
2δύοδύο
3τρίατρία
4τέσσερατέσσερα
5πέντεπέντε
6έξιέξι
7εφτάεφτά
8οχτώοχτώ
9εννέαεννέα
10δέκαδέκα
11ένδεκαένδεκα
12δώδεκαδώδεκα
13δεκατρίαδεκατρία
14δεκατέσσεραδεκατέσσερα
15δεκαπέντεδεκαπέντε
16δεκαέξιδεκαέξι
17δεκαεπτάδεκαεπτά
18δεκαοκτώδεκαοκτώ
19δεκαεννιάδεκαεννιά
20είκοσιείκοσι
21Είκοσι έναΕίκοσι ένα
22Είκοσι δύοΕίκοσι δύο
23Είκοσι τρίαΕίκοσι τρία
24Είκοσι τέσσεραΕίκοσι τέσσερα
25Είκοσι πέντεΕίκοσι πέντε
26Είκοσι έξιΕίκοσι έξι
27Είκοσι επτάΕίκοσι επτά
28Είκοσι οκτώΕίκοσι οκτώ
29Είκοσι εννέαΕίκοσι εννέα
30τριάντατριάντα
31Τριάντα έναΤριάντα ένα
32Τριάντα δύοΤριάντα δύο
33Τριάντα τρίαΤριάντα τρία
34Τριάντα τέσσεραΤριάντα τέσσερα
35Τριάντα πέντεΤριάντα πέντε
36Τριάντα έξιΤριάντα έξι
37Τριάντα επτάΤριάντα επτά
38Τριάντα οκτώΤριάντα οκτώ
39Τριάντα εννέαΤριάντα εννέα
40σαράντασαράντα
41Σαράντα έναΣαράντα ένα
42Σαράντα δύοΣαράντα δύο
43Σαράντα τρειςΣαράντα τρεις
44Σαράντα τέσσεραΣαράντα τέσσερα
45Σαράντα πέντεΣαράντα πέντε
46Σαράντα έξιΣαράντα έξι
47Σαράντα επτάΣαράντα επτά
48Σαράντα οκτώΣαράντα οκτώ
49Σαράντα εννέαΣαράντα εννέα
50πενήνταπενήντα
51Πενήντα έναΠενήντα ένα
52Πενήντα δύοΠενήντα δύο
53Πενήντα τρίαΠενήντα τρία
54Πενήντα τέσσεριςΠενήντα τέσσερις
55Πενήντα πέντεΠενήντα πέντε
56Πενήντα έξιΠενήντα έξι
57Πενήντα επτάΠενήντα επτά
58Πενήντα οκτώΠενήντα οκτώ
59Πενήντα εννέαΠενήντα εννέα
60εξήνταεξήντα
61Εξήντα έναΕξήντα ένα
62Εξήντα δύοΕξήντα δύο
63Εξήντα τρειςΕξήντα τρεις
64Εξήντα τέσσεριςΕξήντα τέσσερις
65Εξήντα πέντεΕξήντα πέντε
66Εξήντα έξιΕξήντα έξι
67Εξήντα επτάΕξήντα επτά
68Εξήντα οκτώΕξήντα οκτώ
69Εξήντα εννέαΕξήντα εννέα
70εβδομήνταεβδομήντα
71Εβδομήντα έναΕβδομήντα ένα
72Εβδομήντα δύοΕβδομήντα δύο
73Εβδομήντα τρίαΕβδομήντα τρία
74Εβδομήντα τέσσεραΕβδομήντα τέσσερα
75Εβδομήντα πέντεΕβδομήντα πέντε
76Εβδομήντα έξιΕβδομήντα έξι
77Εβδομήντα επτάΕβδομήντα επτά
78Εβδομήντα οκτώΕβδομήντα οκτώ
79Εβδομήντα εννέαΕβδομήντα εννέα
80ογδόνταογδόντα
81Ογδόντα έναΟγδόντα ένα
82Ογδόντα δύοΟγδόντα δύο
83Ογδόντα τρειςΟγδόντα τρεις
84Ογδόντα τέσσεριςΟγδόντα τέσσερις
85ογδόντα πέντεογδόντα πέντε
86Ογδόντα έξιΟγδόντα έξι
87Ογδόντα επτάΟγδόντα επτά
88Ογδόντα οκτώΟγδόντα οκτώ
89Ογδόντα εννέαΟγδόντα εννέα
90ενενήνταενενήντα
91Ενενήντα έναςΕνενήντα ένας
92Ενενήντα δύοΕνενήντα δύο
93Ενενήντα τρίαΕνενήντα τρία
94Ενενήντα τέσσεραΕνενήντα τέσσερα
95Ενενήντα πέντεΕνενήντα πέντε
96Ενενήντα έξιΕνενήντα έξι
97Ενενήντα επτάΕνενήντα επτά
98Ενενήντα οκτώΕνενήντα οκτώ
99Ενενήντα εννέαΕνενήντα εννέα
100εκατόεκατό

Comments

Loading Comments