Αριθμοί στα εσθονικά

Αριθμοί στα εσθονικά

1
üks
ένα
2
kaks
δύο
3
kolm
τρία
4
neli
τέσσερα
5
viis
πέντε
6
kuus
έξι
7
seitse
εφτά
8
kaheksa
οχτώ
9
üheksa
εννέα
10
kümme
δέκα
11
üksteist
ένδεκα
12
kaksteist
δώδεκα
13
kolmteist
δεκατρία
14
neliteist
δεκατέσσερα
15
viisteist
δεκαπέντε
16
kuusteist
δεκαέξι
17
seitseteist
δεκαεπτά
18
kaheksateist
δεκαοκτώ
19
üheksateist
δεκαεννιά
20
kakskümmend
είκοσι
21
kakskümmend üks
Είκοσι ένα
22
kakskümmend kaks
Είκοσι δύο
23
kakskümmend kolm
Είκοσι τρία
24
kakskümmend neli
Είκοσι τέσσερα
25
kakskümmend viis
Είκοσι πέντε
26
kakskümmend kuus
Είκοσι έξι
27
kakskümmend seitse
Είκοσι επτά
28
kakskümmend kaheksa
Είκοσι οκτώ
29
kakskümmend üheksa
Είκοσι εννέα
30
kolmkümmend
τριάντα
31
kolmkümmend üks
Τριάντα ένα
32
kolmkümmend kaks
Τριάντα δύο
33
kolmkümmend kolm
Τριάντα τρία
34
kolmkümmend neli
Τριάντα τέσσερα
35
kolmkümmend viis
Τριάντα πέντε
36
kolmkümmend kuus
Τριάντα έξι
37
kolmkümmend seitse
Τριάντα επτά
38
kolmkümmend kaheksa
Τριάντα οκτώ
39
kolmkümmend üheksa
Τριάντα εννέα
40
nelikümmend
σαράντα
41
nelikümmend üks
Σαράντα ένα
42
nelikümmend kaks
Σαράντα δύο
43
nelikümmend kolm
Σαράντα τρεις
44
nelikümmend neli
Σαράντα τέσσερα
45
nelikümmend viis
Σαράντα πέντε
46
nelikümmend kuus
Σαράντα έξι
47
nelikümmend seitse
Σαράντα επτά
48
nelikümmend kaheksa
Σαράντα οκτώ
49
nelikümmend üheksa
Σαράντα εννέα
50
viiskümmend
πενήντα
51
viiskümmend üks
Πενήντα ένα
52
viiskümmend kaks
Πενήντα δύο
53
viiskümmend kolm
Πενήντα τρία
54
viiskümmend neli
Πενήντα τέσσερις
55
viiskümmend viis
Πενήντα πέντε
56
viiskümmend kuus
Πενήντα έξι
57
viiskümmend seitse
Πενήντα επτά
58
viiskümmend kaheksa
Πενήντα οκτώ
59
viiskümmend üheksa
Πενήντα εννέα
60
kuuskümmend
εξήντα
61
kuuskümmend üks
Εξήντα ένα
62
kuuskümmend kaks
Εξήντα δύο
63
kuuskümmend kolm
Εξήντα τρεις
64
kuuskümmend neli
Εξήντα τέσσερις
65
kuuskümmend viis
Εξήντα πέντε
66
kuuskümmend kuus
Εξήντα έξι
67
kuuskümmend seitse
Εξήντα επτά
68
kuuskümmend kaheksa
Εξήντα οκτώ
69
kuuskümmend üheksa
Εξήντα εννέα
70
seitsekümmend
εβδομήντα
71
seitsekümmend üks
Εβδομήντα ένα
72
seitsekümmend kaks
Εβδομήντα δύο
73
seitsekümmend kolm
Εβδομήντα τρία
74
seitsekümmend neli
Εβδομήντα τέσσερα
75
seitsekümmend viis
Εβδομήντα πέντε
76
seitsekümmend kuus
Εβδομήντα έξι
77
seitsekümmend seitse
Εβδομήντα επτά
78
seitsekümmend kaheksa
Εβδομήντα οκτώ
79
seitsekümmend üheksa
Εβδομήντα εννέα
80
kaheksakümmend
ογδόντα
81
kaheksakümmend üks
Ογδόντα ένα
82
kaheksakümmend kaks
Ογδόντα δύο
83
kaheksakümmend kolm
Ογδόντα τρεις
84
kaheksakümmend neli
Ογδόντα τέσσερις
85
kaheksakümmend viis
ογδόντα πέντε
86
kaheksakümmend kuus
Ογδόντα έξι
87
kaheksakümmend seitse
Ογδόντα επτά
88
kaheksakümmend kaheksa
Ογδόντα οκτώ
89
kaheksakümmend üheksa
Ογδόντα εννέα
90
üheksakümmend
ενενήντα
91
üheksakümmend üks
Ενενήντα ένας
92
üheksakümmend kaks
Ενενήντα δύο
93
üheksakümmend kolm
Ενενήντα τρία
94
üheksakümmend neli
Ενενήντα τέσσερα
95
üheksakümmend viis
Ενενήντα πέντε
96
üheksakümmend kuus
Ενενήντα έξι
97
üheksakümmend seitse
Ενενήντα επτά
98
üheksakümmend kaheksa
Ενενήντα οκτώ
99
üheksakümmend üheksa
Ενενήντα εννέα
100
sada
εκατό
0
null
μηδέν

Comments

Loading Comments