Αριθμοί στα Φιλιππίνων

Αριθμοί στα Φιλιππίνων

#ΕλληνικάΦιλιπινεζικάSound
0μηδένsero
1έναisa
2δύοdalawa
3τρίαtatlo
4τέσσεραapat
5πέντεlima
6έξιanim
7εφτάpito
8οχτώwalo
9εννέαsiyam
10δέκαsampu
11ένδεκαlabingisa
12δώδεκαlabingdalawa
13δεκατρίαlabingtatlo
14δεκατέσσεραlabingapat
15δεκαπέντεlabinglima
16δεκαέξιlabinganim
17δεκαεπτάlabingpito
18δεκαοκτώlabingwalo
19δεκαεννιάlabingsiyam
20είκοσιdalawampu
21Είκοσι έναdalawampu't isa
22Είκοσι δύοdalawampu't dalawa
23Είκοσι τρίαdalawampu't tatlo
24Είκοσι τέσσεραdalawampu't apat
25Είκοσι πέντεdalawampu't lima
26Είκοσι έξιdalawampu't anim
27Είκοσι επτάdalawampu't pito
28Είκοσι οκτώdalawampu't walo
29Είκοσι εννέαdalawampu't siyam
30τριάνταtatlompu
31Τριάντα έναtatlompu't isa
32Τριάντα δύοtatlompu't dalawa
33Τριάντα τρίαtatlompu't tatlo
34Τριάντα τέσσεραtatlompu't apat
35Τριάντα πέντεtatlompu't lima
36Τριάντα έξιtatlompu't anim
37Τριάντα επτάtatlompu't pito
38Τριάντα οκτώtatlompu't walo
39Τριάντα εννέαtatlompu't siyam
40σαράνταapatnapo
41Σαράντα έναapatnapo't isa
42Σαράντα δύοapatnapo't dalawa
43Σαράντα τρειςapatnapo't tatlo
44Σαράντα τέσσεραapatnapo't apat
45Σαράντα πέντεapatnapo't lima
46Σαράντα έξιapatnapo't anim
47Σαράντα επτάapatnapo't pito
48Σαράντα οκτώapatnapo't walo
49Σαράντα εννέαapatnapo't siyam
50πενήνταlimampo
51Πενήντα έναlimampu't isa
52Πενήντα δύοlimampu't dalawa
53Πενήντα τρίαlimampu't tatlo
54Πενήντα τέσσεριςlimampu't apat
55Πενήντα πέντεlimampu't lima
56Πενήντα έξιlimampu't anim
57Πενήντα επτάlimampu't pito
58Πενήντα οκτώlimampu't walo
59Πενήντα εννέαlimampu't siyam
60εξήνταanimnapo
61Εξήντα έναanimnapu't isa
62Εξήντα δύοanimnapu't dalawa
63Εξήντα τρειςanimnapu't tatlo
64Εξήντα τέσσεριςanimnapu't apat
65Εξήντα πέντεanimnapu't lima
66Εξήντα έξιanimnapu't anim
67Εξήντα επτάanimnapu't pito
68Εξήντα οκτώanimnapu't walo
69Εξήντα εννέαanimnapu't siyam
70εβδομήνταpitumpo
71Εβδομήντα έναpitumpo't isa
72Εβδομήντα δύοpitumpo't dalawa
73Εβδομήντα τρίαpitumpo't tatlo
74Εβδομήντα τέσσεραpitumpo't apat
75Εβδομήντα πέντεpitumpo't lima
76Εβδομήντα έξιpitumpo't anim
77Εβδομήντα επτάpitumpo't pito
78Εβδομήντα οκτώpitumpo't walo
79Εβδομήντα εννέαpitumpo't siyam
80ογδόνταwalompu
81Ογδόντα έναwalopmu't isa
82Ογδόντα δύοwalopmu't dalawa
83Ογδόντα τρειςwalopmu't tatlo
84Ογδόντα τέσσεριςwalopmu't apat
85ογδόντα πέντεwalopmu't lima
86Ογδόντα έξιwalopmu't anim
87Ογδόντα επτάwalopmu't pito
88Ογδόντα οκτώwalopmu't walo
89Ογδόντα εννέαwalopmu't siyam
90ενενήνταsiyamnapu
91Ενενήντα έναςsiyamnapu't isa
92Ενενήντα δύοsiyamnapu't dalawa
93Ενενήντα τρίαsiyamnapu't tatlo
94Ενενήντα τέσσεραsiyamnapu't apat
95Ενενήντα πέντεsiyamnapu't lima
96Ενενήντα έξιsiyamnapu't anim
97Ενενήντα επτάsiyamnapu't pito
98Ενενήντα οκτώsiyamnapu't walo
99Ενενήντα εννέαsiyamnapu't siyam
100εκατόisangdaan

Comments

Loading Comments