Αριθμοί στα ισλανδική

Αριθμοί στα ισλανδική

0
núll
μηδέν
1
einn
ένα
2
tveir
δύο
3
þrír
τρία
4
fjórir
τέσσερα
5
fimm
πέντε
6
sex
έξι
7
sjö
εφτά
8
átta
οχτώ
9
níu
εννέα
10
tíu
δέκα
11
ellefu
ένδεκα
12
tólf
δώδεκα
13
þrettán
δεκατρία
14
fjórtán
δεκατέσσερα
15
fimmtán
δεκαπέντε
16
sextán
δεκαέξι
17
sautján
δεκαεπτά
18
átján
δεκαοκτώ
19
nítján
δεκαεννιά
20
tuttugu
είκοσι
21
tuttugu og einn
Είκοσι ένα
22
tuttugu og tveir
Είκοσι δύο
23
tuttugu og þrír
Είκοσι τρία
24
tuttugu og fjórir
Είκοσι τέσσερα
25
tuttugu og fimm
Είκοσι πέντε
26
tuttugu og sex
Είκοσι έξι
27
tuttugu og sjö
Είκοσι επτά
28
tuttugu og átta
Είκοσι οκτώ
29
tuttugu og níu
Είκοσι εννέα
30
þrjátíu
τριάντα
31
þrjátíu og einn
Τριάντα ένα
32
þrjátíu og tveir
Τριάντα δύο
33
þrjátíu og þrír
Τριάντα τρία
34
þrjátíu og fjórir
Τριάντα τέσσερα
35
þrjátíu og fimm
Τριάντα πέντε
36
þrjátíu og sex
Τριάντα έξι
37
þrjátíu og sjö
Τριάντα επτά
38
þrjátíu og átta
Τριάντα οκτώ
39
þrjátíu og níu
Τριάντα εννέα
40
fjörutíu
σαράντα
41
fjörutíu og einn
Σαράντα ένα
42
fjörutíu og tveir
Σαράντα δύο
43
fjörutíu og þrír
Σαράντα τρεις
44
fjörutíu og fjórir
Σαράντα τέσσερα
45
fjörutíu og fimm
Σαράντα πέντε
46
fjörutíu og sex
Σαράντα έξι
47
fjörutíu og sjö
Σαράντα επτά
48
fjörutíu og átta
Σαράντα οκτώ
49
fjörutíu og níu
Σαράντα εννέα
50
fimmtíu
πενήντα
51
fimmtíu og einn
Πενήντα ένα
52
fimmtíu og tveir
Πενήντα δύο
53
fimmtíu og þrír
Πενήντα τρία
54
fimmtíu og fjórir
Πενήντα τέσσερις
55
fimmtíu og fimm
Πενήντα πέντε
56
fimmtíu og sex
Πενήντα έξι
57
fimmtíu og sjö
Πενήντα επτά
58
fimmtíu og átta
Πενήντα οκτώ
59
fimmtíu og níu
Πενήντα εννέα
60
sextíu
εξήντα
61
sextíu og einn
Εξήντα ένα
62
sextíu og tveir
Εξήντα δύο
63
sextíu og þrír
Εξήντα τρεις
64
sextíu og fjórir
Εξήντα τέσσερις
65
sextíu og fimm
Εξήντα πέντε
66
sextíu og sex
Εξήντα έξι
67
sextíu og sjö
Εξήντα επτά
68
sextíu og átta
Εξήντα οκτώ
69
sextíu og níu
Εξήντα εννέα
70
sjötíu
εβδομήντα
71
sjötíu og einn
Εβδομήντα ένα
72
sjötíu og tveir
Εβδομήντα δύο
73
sjötíu og þrír
Εβδομήντα τρία
74
sjötíu og fjórir
Εβδομήντα τέσσερα
75
sjötíu og fimm
Εβδομήντα πέντε
76
sjötíu og sex
Εβδομήντα έξι
77
sjötíu og sjö
Εβδομήντα επτά
78
sjötíu og átta
Εβδομήντα οκτώ
79
sjötíu og níu
Εβδομήντα εννέα
80
áttatíu
ογδόντα
81
áttatíu og einn
Ογδόντα ένα
82
áttatíu og tveir
Ογδόντα δύο
83
áttatíu og þrír
Ογδόντα τρεις
84
áttatíu og fjórir
Ογδόντα τέσσερις
85
áttatíu og fimm
ογδόντα πέντε
86
áttatíu og sex
Ογδόντα έξι
87
áttatíu og sjö
Ογδόντα επτά
88
áttatíu og átta
Ογδόντα οκτώ
89
áttatíu og níu
Ογδόντα εννέα
90
níutíu
ενενήντα
91
níutíu og einn
Ενενήντα ένας
92
níutíu og tveir
Ενενήντα δύο
93
níutíu og þrír
Ενενήντα τρία
94
níutíu og fjórir
Ενενήντα τέσσερα
95
níutíu og fimm
Ενενήντα πέντε
96
níutíu og sex
Ενενήντα έξι
97
níutíu og sjö
Ενενήντα επτά
98
níutíu og átta
Ενενήντα οκτώ
99
níutíu og níu
Ενενήντα εννέα
100
hundrað
εκατό

Comments

Loading Comments