Αριθμοί στα κινέζικα

Αριθμοί στα κινέζικα

0
μηδέν
1
ένα
2
δύο
3
τρία
4
τέσσερα
5
πέντε
6
έξι
7
εφτά
8
οχτώ
9
εννέα
10
δέκα
11
十一
ένδεκα
12
十二
δώδεκα
13
十三
δεκατρία
14
十四
δεκατέσσερα
15
十五
δεκαπέντε
16
十六
δεκαέξι
17
十七
δεκαεπτά
18
十八
δεκαοκτώ
19
十九
δεκαεννιά
20
二十
είκοσι
21
二十一
Είκοσι ένα
22
二十二
Είκοσι δύο
23
二十三
Είκοσι τρία
24
二十四
Είκοσι τέσσερα
25
二十五
Είκοσι πέντε
26
二十六
Είκοσι έξι
27
二十七
Είκοσι επτά
28
二十八
Είκοσι οκτώ
29
二十九
Είκοσι εννέα
30
三十
τριάντα
31
三十一
Τριάντα ένα
32
三十二
Τριάντα δύο
33
三十三
Τριάντα τρία
34
三十四
Τριάντα τέσσερα
35
三十五
Τριάντα πέντε
36
三十六
Τριάντα έξι
37
三十七
Τριάντα επτά
38
三十八
Τριάντα οκτώ
39
三十九
Τριάντα εννέα
40
四十
σαράντα
41
四十一
Σαράντα ένα
42
四十二
Σαράντα δύο
43
四十三
Σαράντα τρεις
44
四十四
Σαράντα τέσσερα
45
四十五
Σαράντα πέντε
46
四十六
Σαράντα έξι
47
四十七
Σαράντα επτά
48
四十八
Σαράντα οκτώ
49
四十九
Σαράντα εννέα
50
五十
πενήντα
51
五十一
Πενήντα ένα
52
五十二
Πενήντα δύο
53
五十三
Πενήντα τρία
54
五十四
Πενήντα τέσσερις
55
五十五
Πενήντα πέντε
56
五十六
Πενήντα έξι
57
五十七
Πενήντα επτά
58
五十八
Πενήντα οκτώ
59
五十九
Πενήντα εννέα
60
六十
εξήντα
61
六十一
Εξήντα ένα
62
六十二
Εξήντα δύο
63
六十三
Εξήντα τρεις
64
六十四
Εξήντα τέσσερις
65
六十五
Εξήντα πέντε
66
六十六
Εξήντα έξι
67
六十七
Εξήντα επτά
68
六十八
Εξήντα οκτώ
69
六十九
Εξήντα εννέα
70
七十
εβδομήντα
71
七十一
Εβδομήντα ένα
72
七十二
Εβδομήντα δύο
73
七十三
Εβδομήντα τρία
74
七十四
Εβδομήντα τέσσερα
75
七十五
Εβδομήντα πέντε
76
七十六
Εβδομήντα έξι
77
七十七
Εβδομήντα επτά
78
七十八
Εβδομήντα οκτώ
79
七十九
Εβδομήντα εννέα
80
八十
ογδόντα
81
八十一
Ογδόντα ένα
82
八十二
Ογδόντα δύο
83
八十三
Ογδόντα τρεις
84
八十四
Ογδόντα τέσσερις
85
八十五
ογδόντα πέντε
86
八十六
Ογδόντα έξι
87
八十七
Ογδόντα επτά
88
八十八
Ογδόντα οκτώ
89
八十九
Ογδόντα εννέα
90
九十
ενενήντα
91
九十一
Ενενήντα ένας
92
九十二
Ενενήντα δύο
93
九十三
Ενενήντα τρία
94
九十四
Ενενήντα τέσσερα
95
九十五
Ενενήντα πέντε
96
九十六
Ενενήντα έξι
97
九十七
Ενενήντα επτά
98
九十八
Ενενήντα οκτώ
99
九十九
Ενενήντα εννέα
100
一百
εκατό

Comments

Loading Comments