Αριθμοί στα Λετονικά

Αριθμοί στα Λετονικά

#ΕλληνικάΛετονικάSound
0μηδένnulle-
1έναviens-
2δύοdivi-
3τρίαtrīs-
4τέσσεραčetri-
5πέντεpieci-
6έξιseši-
7εφτάseptiņi-
8οχτώastoņi-
9εννέαdeviņi-
10δέκαdesmit-
11ένδεκαvienpadsmit-
12δώδεκαdivpadsmit-
13δεκατρίαtrīspadsmit-
14δεκατέσσεραčetrpadsmit-
15δεκαπέντεpiecpadsmit-
16δεκαέξιsešpadsmit-
17δεκαεπτάseptiņpadsmit-
18δεκαοκτώastoņpadsmit-
19δεκαεννιάdeviņpadsmit-
20είκοσιdivdesmit-
21Είκοσι έναdivdesmit viens-
22Είκοσι δύοdivdesmit divi-
23Είκοσι τρίαdivdesmit trīs-
24Είκοσι τέσσεραdivdesmit četri-
25Είκοσι πέντεdivdesmit pieci-
26Είκοσι έξιdivdesmit seši-
27Είκοσι επτάdivdesmit septiņi-
28Είκοσι οκτώdivdesmit astoņi-
29Είκοσι εννέαdivdesmit deviņi-
30τριάνταtrīsdesmit-
31Τριάντα έναtrīsdesmit viens-
32Τριάντα δύοtrīsdesmit divi-
33Τριάντα τρίαtrīsdesmit trīs-
34Τριάντα τέσσεραtrīsdesmit četri-
35Τριάντα πέντεtrīsdesmit pieci-
36Τριάντα έξιtrīsdesmit seši-
37Τριάντα επτάtrīsdesmit septiņi-
38Τριάντα οκτώtrīsdesmit astoņi-
39Τριάντα εννέαtrīsdesmit deviņi-
40σαράνταčetrdesmit-
41Σαράντα έναčetrdesmit viens-
42Σαράντα δύοčetrdesmit divi-
43Σαράντα τρειςčetrdesmit trīs-
44Σαράντα τέσσεραčetrdesmit četri-
45Σαράντα πέντεčetrdesmit pieci-
46Σαράντα έξιčetrdesmit seši-
47Σαράντα επτάčetrdesmit septiņi-
48Σαράντα οκτώčetrdesmit astoņi-
49Σαράντα εννέαčetrdesmit deviņi-
50πενήνταpiecdesmit-
51Πενήντα έναpiecdesmit viens-
52Πενήντα δύοpiecdesmit divi-
53Πενήντα τρίαpiecdesmit trīs-
54Πενήντα τέσσεριςpiecdesmit četri-
55Πενήντα πέντεpiecdesmit pieci-
56Πενήντα έξιpiecdesmit seši-
57Πενήντα επτάpiecdesmit sepiņi-
58Πενήντα οκτώpiecdesmit astoņi-
59Πενήντα εννέαpiecdesmit deviņi-
60εξήνταsešdesmit-
61Εξήντα έναsešdesmit viens-
62Εξήντα δύοsešdesmit divi-
63Εξήντα τρειςsešdesmit trīs-
64Εξήντα τέσσεριςsešdesmit četri-
65Εξήντα πέντεsešdesmit pieci-
66Εξήντα έξιsešdesmit seši-
67Εξήντα επτάsešdesmit septiņi-
68Εξήντα οκτώsešdesmit astoņi-
69Εξήντα εννέαsešdesmit deviņi-
70εβδομήνταseptiņdesmit-
71Εβδομήντα έναseptiņdesmit viens-
72Εβδομήντα δύοseptiņdesmit divi-
73Εβδομήντα τρίαseptiņdesmit trīs-
74Εβδομήντα τέσσεραseptiņdesmit četri-
75Εβδομήντα πέντεseptiņdesmit pieci-
76Εβδομήντα έξιseptiņdesmit seši-
77Εβδομήντα επτάseptiņdesmit septiņi-
78Εβδομήντα οκτώseptiņdesmit astoņi-
79Εβδομήντα εννέαseptiņdesmit deviņi-
80ογδόνταastoņdesmit-
81Ογδόντα έναastoņdesmit viens-
82Ογδόντα δύοastoņdesmit divi-
83Ογδόντα τρειςastoņdesmit trīs-
84Ογδόντα τέσσεριςastoņdesmit četri-
85ογδόντα πέντεastoņdesmit pieci-
86Ογδόντα έξιastoņdesmit seši-
87Ογδόντα επτάastoņdesmit septiņi-
88Ογδόντα οκτώastoņdesmit astoņi-
89Ογδόντα εννέαastoņdesmit deviņi-
90ενενήνταdeviņdesmit-
91Ενενήντα έναςdeviņdesmit viens-
92Ενενήντα δύοdeviņdesmit divi-
93Ενενήντα τρίαdeviņdesmit trīs-
94Ενενήντα τέσσεραdeviņdesmit četri-
95Ενενήντα πέντεdeviņdesmit pieci-
96Ενενήντα έξιdeviņdesmit seši-
97Ενενήντα επτάdeviņdesmit septiņi-
98Ενενήντα οκτώdeviņdesmit astoņi-
99Ενενήντα εννέαdeviņdesmit deviņi-
100εκατόsimts-

Comments

Loading Comments