Αριθμοί στα Μακεδονικά

Αριθμοί στα Μακεδονικά

0
нула
μηδέν
1
еден
ένα
2
два
δύο
3
три
τρία
4
четири
τέσσερα
5
пет
πέντε
6
шест
έξι
7
седум
εφτά
8
осум
οχτώ
9
девет
εννέα
10
десет
δέκα
11
единаесет
ένδεκα
12
дванаесет
δώδεκα
13
тринаесет
δεκατρία
14
четиринаесет
δεκατέσσερα
15
петнаесет
δεκαπέντε
16
шеснаесет
δεκαέξι
17
седумнаесет
δεκαεπτά
18
осумнаесет
δεκαοκτώ
19
деветнаесет
δεκαεννιά
20
дваесет
είκοσι
21
дваесет и еден
Είκοσι ένα
22
дваесет и два
Είκοσι δύο
23
дваесет и три
Είκοσι τρία
24
дваесет и четири
Είκοσι τέσσερα
25
дваесет и пет
Είκοσι πέντε
26
дваесет и шест
Είκοσι έξι
27
дваесет и седум
Είκοσι επτά
28
дваесет и осум
Είκοσι οκτώ
29
дваесет и девет
Είκοσι εννέα
30
триесет
τριάντα
31
триесет и еден
Τριάντα ένα
32
триесет и два
Τριάντα δύο
33
триесет и три
Τριάντα τρία
34
триесет и четири
Τριάντα τέσσερα
35
триесет и пет
Τριάντα πέντε
36
триесет и шест
Τριάντα έξι
37
триесет и седум
Τριάντα επτά
38
триесет и осум
Τριάντα οκτώ
39
триесет и девет
Τριάντα εννέα
40
четириесет
σαράντα
41
четириесет и еден
Σαράντα ένα
42
четириесет и два
Σαράντα δύο
43
четириесет и три
Σαράντα τρεις
44
четириесет и четири
Σαράντα τέσσερα
45
четириесет и пет
Σαράντα πέντε
46
четириесет и шест
Σαράντα έξι
47
четириесет и седум
Σαράντα επτά
48
четириесет и осум
Σαράντα οκτώ
49
четириесет и девет
Σαράντα εννέα
50
педесет
πενήντα
51
педесет и еден
Πενήντα ένα
52
педесет и два
Πενήντα δύο
53
педесет и три
Πενήντα τρία
54
педесет и четири
Πενήντα τέσσερις
55
педесет и пет
Πενήντα πέντε
56
педесет и шест
Πενήντα έξι
57
педесет и седум
Πενήντα επτά
58
педесет и осум
Πενήντα οκτώ
59
педесет и девет
Πενήντα εννέα
60
шеесет
εξήντα
61
шеесет и еден
Εξήντα ένα
62
шеесет и два
Εξήντα δύο
63
шеесет и три
Εξήντα τρεις
64
шеесет и четири
Εξήντα τέσσερις
65
шеесет и пет
Εξήντα πέντε
66
шеесет и шест
Εξήντα έξι
67
шеесет и седум
Εξήντα επτά
68
шеесет и осум
Εξήντα οκτώ
69
шеесет и девет
Εξήντα εννέα
70
седумдесет
εβδομήντα
71
седумдесет и еден
Εβδομήντα ένα
72
седумдесет и два
Εβδομήντα δύο
73
седумдесет и три
Εβδομήντα τρία
74
седумдесет и четири
Εβδομήντα τέσσερα
75
седумдесет и пет
Εβδομήντα πέντε
76
седумдесет и шест
Εβδομήντα έξι
77
седумдесет и седум
Εβδομήντα επτά
78
седумдесет и осум
Εβδομήντα οκτώ
79
седумдесет и девет
Εβδομήντα εννέα
80
осумдесет
ογδόντα
81
осумдесет и еден
Ογδόντα ένα
82
осумдесет и два
Ογδόντα δύο
83
осумдесет и три
Ογδόντα τρεις
84
осумдесет и четири
Ογδόντα τέσσερις
85
осумдесет и пет
ογδόντα πέντε
86
осумдесет и шест
Ογδόντα έξι
87
осумдесет и седум
Ογδόντα επτά
88
осумдесет и осум
Ογδόντα οκτώ
89
осумдесет и девет
Ογδόντα εννέα
90
деведесет
ενενήντα
91
деведесет и еден
Ενενήντα ένας
92
деведесет и два
Ενενήντα δύο
93
деведесет и три
Ενενήντα τρία
94
деведесет и четири
Ενενήντα τέσσερα
95
деведесет и пет
Ενενήντα πέντε
96
деведесет и шест
Ενενήντα έξι
97
деведесет и седум
Ενενήντα επτά
98
деведесет и осум
Ενενήντα οκτώ
99
деведесет и девет
Ενενήντα εννέα
100
сто
εκατό

Comments

Loading Comments