Αριθμοί στα Μαλαισία

Αριθμοί στα Μαλαισία

0
sifar
μηδέν
1
satu
ένα
2
dua
δύο
3
tiga
τρία
4
empat
τέσσερα
5
lima
πέντε
6
enam
έξι
7
tujuh
εφτά
8
lapan
οχτώ
9
sembilan
εννέα
10
sepuluh
δέκα
11
sebelas
ένδεκα
12
dua belas
δώδεκα
13
tiga belas
δεκατρία
14
empat belas
δεκατέσσερα
15
lima belas
δεκαπέντε
16
enam belas
δεκαέξι
17
tujuh belas
δεκαεπτά
18
lapan belas
δεκαοκτώ
19
sembilan belas
δεκαεννιά
20
dua puluh
είκοσι
21
dua puluh satu
Είκοσι ένα
22
dua puluh dua
Είκοσι δύο
23
dua puluh tiga
Είκοσι τρία
24
dua puluh empat
Είκοσι τέσσερα
25
dua puluh lima
Είκοσι πέντε
26
dua puluh enam
Είκοσι έξι
27
dua puluh tujuh
Είκοσι επτά
28
dua puluh lapan
Είκοσι οκτώ
29
dua puluh sembilan
Είκοσι εννέα
30
tiga puluh
τριάντα
31
tiga puluh satu
Τριάντα ένα
32
tiga puluh dua
Τριάντα δύο
33
tiga puluh tiga
Τριάντα τρία
34
tiga puluh empat
Τριάντα τέσσερα
35
tiga puluh lima
Τριάντα πέντε
36
tiga puluh enam
Τριάντα έξι
37
tiga puluh tujuh
Τριάντα επτά
38
tiga puluh lapan
Τριάντα οκτώ
39
tiga puluh sembilan
Τριάντα εννέα
40
empat puluh
σαράντα
41
empat puluh satu
Σαράντα ένα
42
empat puluh dua
Σαράντα δύο
43
empat puluh tiga
Σαράντα τρεις
44
empat puluh empat
Σαράντα τέσσερα
45
empat puluh lima
Σαράντα πέντε
46
empat puluh enam
Σαράντα έξι
47
empat puluh tuju
Σαράντα επτά
48
empat puluh lapan
Σαράντα οκτώ
49
empat puluh sembilan
Σαράντα εννέα
50
lima puluh
πενήντα
51
lima puluh satu
Πενήντα ένα
52
lima puluh dua
Πενήντα δύο
53
lima puluh tiga
Πενήντα τρία
54
lima puluh empat
Πενήντα τέσσερις
55
lima puluh lima
Πενήντα πέντε
56
lima puluh enam
Πενήντα έξι
57
lima puluh tujuh
Πενήντα επτά
58
lima puluh lapan
Πενήντα οκτώ
59
lima pulu sembilan
Πενήντα εννέα
60
enam puluh
εξήντα
61
enam puluh satu
Εξήντα ένα
62
enam puluh dua
Εξήντα δύο
63
enam puluh tiga
Εξήντα τρεις
64
enam puluh empat
Εξήντα τέσσερις
65
enam puluh lima
Εξήντα πέντε
66
enam puluh enam
Εξήντα έξι
67
enam puluh tujuh
Εξήντα επτά
68
enam puluh lapan
Εξήντα οκτώ
69
enam puluh sembilan
Εξήντα εννέα
70
tujuh puluh
εβδομήντα
71
tujuh puluh satu
Εβδομήντα ένα
72
tujuh puluh dua
Εβδομήντα δύο
73
tujuh puluh tiga
Εβδομήντα τρία
74
tujuh puluh empat
Εβδομήντα τέσσερα
75
tujuh puluh lima
Εβδομήντα πέντε
76
tujuh puluh enam
Εβδομήντα έξι
77
tujuh puluh tujuh
Εβδομήντα επτά
78
tujuh puluh lapan
Εβδομήντα οκτώ
79
tujuh pulu sembilan
Εβδομήντα εννέα
80
lapan puluh
ογδόντα
81
lapan puluh satu
Ογδόντα ένα
82
lapan puluh dua
Ογδόντα δύο
83
lapan puluh tiga
Ογδόντα τρεις
84
lapan puluh empat
Ογδόντα τέσσερις
85
lapan puluh lima
ογδόντα πέντε
86
lapan puluh enam
Ογδόντα έξι
87
lapan puluh tujuh
Ογδόντα επτά
88
lapan puluh lapan
Ογδόντα οκτώ
89
lapan puluh sembilan
Ογδόντα εννέα
90
sembilan puluh
ενενήντα
91
sembilan puluh satu
Ενενήντα ένας
92
sembilan puluh dua
Ενενήντα δύο
93
sembilan puluh tiga
Ενενήντα τρία
94
sembilan puluh empat
Ενενήντα τέσσερα
95
sembilan puluh lima
Ενενήντα πέντε
96
sembilan puluh enam
Ενενήντα έξι
97
sembilan puluh tujuh
Ενενήντα επτά
98
sembilan puluh lapan
Ενενήντα οκτώ
99
sembilan puluh sembilan
Ενενήντα εννέα
100
satu ratus
εκατό

Comments

Loading Comments