Αριθμοί στα Μογγολία

Αριθμοί στα Μογγολία

0
тэг
μηδέν
1
нэг
ένα
2
хоёр
δύο
3
гурав
τρία
4
дөрөв
τέσσερα
5
тав
πέντε
6
зургаа
έξι
7
долоо
εφτά
8
найм
οχτώ
9
ес
εννέα
10
арав
δέκα
11
арван нэг
ένδεκα
12
арван хоёр
δώδεκα
13
арван гурав
δεκατρία
14
арван дөрөв
δεκατέσσερα
15
арван тав
δεκαπέντε
16
арван зургаа
δεκαέξι
17
арван долоо
δεκαεπτά
18
арван найм
δεκαοκτώ
19
арван ес
δεκαεννιά
20
хорь
είκοσι
21
хорин нэг
Είκοσι ένα
22
хорин хоёр
Είκοσι δύο
23
хорин гурав
Είκοσι τρία
24
хорин дөрөв
Είκοσι τέσσερα
25
хорин тав
Είκοσι πέντε
26
хорин зургаа
Είκοσι έξι
27
хорин долоо
Είκοσι επτά
28
хорин найм
Είκοσι οκτώ
29
хорин ес
Είκοσι εννέα
30
гуч
τριάντα
31
гуч нэг
Τριάντα ένα
32
гуч хоёр
Τριάντα δύο
33
гуч гурав
Τριάντα τρία
34
гуч дөрөв
Τριάντα τέσσερα
35
гуч тав
Τριάντα πέντε
36
гуч зургаа
Τριάντα έξι
37
гуч долоо
Τριάντα επτά
38
гуч найм
Τριάντα οκτώ
39
гуч ес
Τριάντα εννέα
40
дөч
σαράντα
41
дөч нэг
Σαράντα ένα
42
дөч хоёр
Σαράντα δύο
43
дөч гурав
Σαράντα τρεις
44
дөч дөрөв
Σαράντα τέσσερα
45
дөч тав
Σαράντα πέντε
46
дөч зургаа
Σαράντα έξι
47
дөч долоо
Σαράντα επτά
48
дөч найм
Σαράντα οκτώ
49
дөч ес
Σαράντα εννέα
50
тави
πενήντα
51
тави нэг
Πενήντα ένα
52
тави хоёр
Πενήντα δύο
53
тави гурав
Πενήντα τρία
54
тави дөрөв
Πενήντα τέσσερις
55
тави тав
Πενήντα πέντε
56
тави зургаа
Πενήντα έξι
57
тави долоо
Πενήντα επτά
58
тави найм
Πενήντα οκτώ
59
тави ес
Πενήντα εννέα
60
жар
εξήντα
61
жар нэг
Εξήντα ένα
62
жар хоёр
Εξήντα δύο
63
жар гурав
Εξήντα τρεις
64
жар дөрөв
Εξήντα τέσσερις
65
жар тав
Εξήντα πέντε
66
жар зургаа
Εξήντα έξι
67
жар долоо
Εξήντα επτά
68
жар найм
Εξήντα οκτώ
69
жар ес
Εξήντα εννέα
70
дал
εβδομήντα
71
дал нэг
Εβδομήντα ένα
72
дал хоёр
Εβδομήντα δύο
73
дал гурав
Εβδομήντα τρία
74
дал дөрөв
Εβδομήντα τέσσερα
75
дал тав
Εβδομήντα πέντε
76
дал зургаа
Εβδομήντα έξι
77
дал долоо
Εβδομήντα επτά
78
дал найм
Εβδομήντα οκτώ
79
дал ес
Εβδομήντα εννέα
80
ная
ογδόντα
81
ная нэг
Ογδόντα ένα
82
ная хоёр
Ογδόντα δύο
83
ная гурав
Ογδόντα τρεις
84
ная дөрөв
Ογδόντα τέσσερις
85
ная тав
ογδόντα πέντε
86
ная зургаа
Ογδόντα έξι
87
ная долоо
Ογδόντα επτά
88
ная найм
Ογδόντα οκτώ
89
ная ес
Ογδόντα εννέα
90
ер
ενενήντα
91
ер нэг
Ενενήντα ένας
92
ер хоёр
Ενενήντα δύο
93
ер гурав
Ενενήντα τρία
94
ер дөрөв
Ενενήντα τέσσερα
95
ер тав
Ενενήντα πέντε
96
ер зургаа
Ενενήντα έξι
97
ер долоо
Ενενήντα επτά
98
ер найм
Ενενήντα οκτώ
99
ер ес
Ενενήντα εννέα
100
нэг зуу
εκατό

Comments

Loading Comments