Αριθμοί στα ουκρανική γλώσσα

Αριθμοί στα ουκρανική γλώσσα

#ΕλληνικάΟυκρανικάSound
0μηδένнулю
1έναодин
2δύοдва
3τρίαтри
4τέσσεραчотири
5πέντεп’ять
6έξιшість
7εφτάсім
8οχτώвісім
9εννέαдев’ять
10δέκαдесять
11ένδεκαодинадцять
12δώδεκαдванадцять
13δεκατρίαтринадцять
14δεκατέσσεραчотирнадцять
15δεκαπέντεп'ятнадцять
16δεκαέξιшістнадцять
17δεκαεπτάсімнадцять
18δεκαοκτώвісімнадцять
19δεκαεννιάдев'ятнадцять
20είκοσιдвадцять
21Είκοσι έναдвадцять один
22Είκοσι δύοдвадцять два
23Είκοσι τρίαдвадцять три
24Είκοσι τέσσεραдвадцять чотири
25Είκοσι πέντεдвадцять п'ять
26Είκοσι έξιдвадцять шість
27Είκοσι επτάдвадцять сім
28Είκοσι οκτώдвадцять вісім
29Είκοσι εννέαдвадцять дев'ять
30τριάνταтридцять
31Τριάντα έναтридцять один
32Τριάντα δύοтридцять два
33Τριάντα τρίαтридцять три
34Τριάντα τέσσεραтридцять чотири
35Τριάντα πέντεтридцять п'ять
36Τριάντα έξιтридцять шість
37Τριάντα επτάтридцять сім
38Τριάντα οκτώтридцять вісім
39Τριάντα εννέαтридцять дев'ять
40σαράνταсорок
41Σαράντα έναсорок один
42Σαράντα δύοсорок два
43Σαράντα τρειςсорок три
44Σαράντα τέσσεραсорок чотири
45Σαράντα πέντεсорок п'ять
46Σαράντα έξιсорок шість
47Σαράντα επτάсорок сім
48Σαράντα οκτώсорок вісім
49Σαράντα εννέαсорок дев'ять
50πενήνταп'ятдесят
51Πενήντα έναп'ятдесят один
52Πενήντα δύοп'ятдесят два
53Πενήντα τρίαп'ятдесят три
54Πενήντα τέσσεριςп'ятдесят чотири
55Πενήντα πέντεп'ятдесят п'ять
56Πενήντα έξιп'ятдесят шість
57Πενήντα επτάп'ятдесят сім
58Πενήντα οκτώп'ятдесят вісім
59Πενήντα εννέαп'ятдесят дев'ять
60εξήνταшістдесят
61Εξήντα έναшістдесят один
62Εξήντα δύοшістдесят два
63Εξήντα τρειςшістдесят три
64Εξήντα τέσσεριςшістдесят чотири
65Εξήντα πέντεшістдесят п'ять
66Εξήντα έξιшістдесят шість
67Εξήντα επτάшістдесят сім
68Εξήντα οκτώшістдесят вісім
69Εξήντα εννέαшістдесят дев'ять
70εβδομήνταсімдесят
71Εβδομήντα έναсімдесят один
72Εβδομήντα δύοсімдесят два
73Εβδομήντα τρίαсімдесят три
74Εβδομήντα τέσσεραсімдесят чотири
75Εβδομήντα πέντεсімдесят п'ять
76Εβδομήντα έξιсімдесят шість
77Εβδομήντα επτάсімдесят сім
78Εβδομήντα οκτώсімдесят вісім
79Εβδομήντα εννέαсімдесят дев'ять
80ογδόνταвісімдесят
81Ογδόντα έναвісімдесят один
82Ογδόντα δύοвісімдесят два
83Ογδόντα τρειςвісімдесят три
84Ογδόντα τέσσεριςвісімдесят чотири
85ογδόντα πέντεвісімдесят п'ять
86Ογδόντα έξιвісімдесят шість
87Ογδόντα επτάвісімдесят сім
88Ογδόντα οκτώвісімдесят вісім
89Ογδόντα εννέαвісімдесят дев'ять
90ενενήνταдев'яносто
91Ενενήντα έναςдев'яносто один
92Ενενήντα δύοдев'яносто два
93Ενενήντα τρίαдев'яносто три
94Ενενήντα τέσσεραдев'яносто чотири
95Ενενήντα πέντεдев'яносто п'ять
96Ενενήντα έξιдев'яносто шість
97Ενενήντα επτάдев'яносто сім
98Ενενήντα οκτώдев'яносто вісім
99Ενενήντα εννέαдев'яносто дев'ять
100εκατόСто

Comments

Loading Comments