Αριθμοί στα ουκρανική γλώσσα

Αριθμοί στα ουκρανική γλώσσα

0
нулю
μηδέν
1
один
ένα
2
два
δύο
3
три
τρία
4
чотири
τέσσερα
5
п’ять
πέντε
6
шість
έξι
7
сім
εφτά
8
вісім
οχτώ
9
дев’ять
εννέα
10
десять
δέκα
11
одинадцять
ένδεκα
12
дванадцять
δώδεκα
13
тринадцять
δεκατρία
14
чотирнадцять
δεκατέσσερα
15
п'ятнадцять
δεκαπέντε
16
шістнадцять
δεκαέξι
17
сімнадцять
δεκαεπτά
18
вісімнадцять
δεκαοκτώ
19
дев'ятнадцять
δεκαεννιά
20
двадцять
είκοσι
21
двадцять один
Είκοσι ένα
22
двадцять два
Είκοσι δύο
23
двадцять три
Είκοσι τρία
24
двадцять чотири
Είκοσι τέσσερα
25
двадцять п'ять
Είκοσι πέντε
26
двадцять шість
Είκοσι έξι
27
двадцять сім
Είκοσι επτά
28
двадцять вісім
Είκοσι οκτώ
29
двадцять дев'ять
Είκοσι εννέα
30
тридцять
τριάντα
31
тридцять один
Τριάντα ένα
32
тридцять два
Τριάντα δύο
33
тридцять три
Τριάντα τρία
34
тридцять чотири
Τριάντα τέσσερα
35
тридцять п'ять
Τριάντα πέντε
36
тридцять шість
Τριάντα έξι
37
тридцять сім
Τριάντα επτά
38
тридцять вісім
Τριάντα οκτώ
39
тридцять дев'ять
Τριάντα εννέα
40
сорок
σαράντα
41
сорок один
Σαράντα ένα
42
сорок два
Σαράντα δύο
43
сорок три
Σαράντα τρεις
44
сорок чотири
Σαράντα τέσσερα
45
сорок п'ять
Σαράντα πέντε
46
сорок шість
Σαράντα έξι
47
сорок сім
Σαράντα επτά
48
сорок вісім
Σαράντα οκτώ
49
сорок дев'ять
Σαράντα εννέα
50
п'ятдесят
πενήντα
51
п'ятдесят один
Πενήντα ένα
52
п'ятдесят два
Πενήντα δύο
53
п'ятдесят три
Πενήντα τρία
54
п'ятдесят чотири
Πενήντα τέσσερις
55
п'ятдесят п'ять
Πενήντα πέντε
56
п'ятдесят шість
Πενήντα έξι
57
п'ятдесят сім
Πενήντα επτά
58
п'ятдесят вісім
Πενήντα οκτώ
59
п'ятдесят дев'ять
Πενήντα εννέα
60
шістдесят
εξήντα
61
шістдесят один
Εξήντα ένα
62
шістдесят два
Εξήντα δύο
63
шістдесят три
Εξήντα τρεις
64
шістдесят чотири
Εξήντα τέσσερις
65
шістдесят п'ять
Εξήντα πέντε
66
шістдесят шість
Εξήντα έξι
67
шістдесят сім
Εξήντα επτά
68
шістдесят вісім
Εξήντα οκτώ
69
шістдесят дев'ять
Εξήντα εννέα
70
сімдесят
εβδομήντα
71
сімдесят один
Εβδομήντα ένα
72
сімдесят два
Εβδομήντα δύο
73
сімдесят три
Εβδομήντα τρία
74
сімдесят чотири
Εβδομήντα τέσσερα
75
сімдесят п'ять
Εβδομήντα πέντε
76
сімдесят шість
Εβδομήντα έξι
77
сімдесят сім
Εβδομήντα επτά
78
сімдесят вісім
Εβδομήντα οκτώ
79
сімдесят дев'ять
Εβδομήντα εννέα
80
вісімдесят
ογδόντα
81
вісімдесят один
Ογδόντα ένα
82
вісімдесят два
Ογδόντα δύο
83
вісімдесят три
Ογδόντα τρεις
84
вісімдесят чотири
Ογδόντα τέσσερις
85
вісімдесят п'ять
ογδόντα πέντε
86
вісімдесят шість
Ογδόντα έξι
87
вісімдесят сім
Ογδόντα επτά
88
вісімдесят вісім
Ογδόντα οκτώ
89
вісімдесят дев'ять
Ογδόντα εννέα
90
дев'яносто
ενενήντα
91
дев'яносто один
Ενενήντα ένας
92
дев'яносто два
Ενενήντα δύο
93
дев'яносто три
Ενενήντα τρία
94
дев'яносто чотири
Ενενήντα τέσσερα
95
дев'яносто п'ять
Ενενήντα πέντε
96
дев'яносто шість
Ενενήντα έξι
97
дев'яносто сім
Ενενήντα επτά
98
дев'яносто вісім
Ενενήντα οκτώ
99
дев'яносто дев'ять
Ενενήντα εννέα
100
Сто
εκατό

Comments

Loading Comments