Αριθμοί στα Ουζμπεκιστάν

Αριθμοί στα Ουζμπεκιστάν

0
no'l
μηδέν
1
bir
ένα
2
ikki
δύο
3
uch
τρία
4
to'rt
τέσσερα
5
besh
πέντε
6
olti
έξι
7
yetti
εφτά
8
sakkiz
οχτώ
9
to'qqiz
εννέα
10
o'n
δέκα
11
o'n bir
ένδεκα
12
o'n ikki
δώδεκα
13
o'n uch
δεκατρία
14
o'n to'rt
δεκατέσσερα
15
o'n besh
δεκαπέντε
16
o'n olti
δεκαέξι
17
o'n yetti
δεκαεπτά
18
o'n sakkiz
δεκαοκτώ
19
o'n to'qqiz
δεκαεννιά
20
yigirma
είκοσι
21
yigirma bir
Είκοσι ένα
22
yigirma ikki
Είκοσι δύο
23
yigirma uch
Είκοσι τρία
24
yigirma to'rt
Είκοσι τέσσερα
25
yigirma besh
Είκοσι πέντε
26
yigirma olti
Είκοσι έξι
27
yigirma yetti
Είκοσι επτά
28
yigiıma sakkiz
Είκοσι οκτώ
29
yigirına to'qqiz
Είκοσι εννέα
30
o'ttiz
τριάντα
31
o'ttiz bir
Τριάντα ένα
32
o'ttiz ikki
Τριάντα δύο
33
o'ttiz uch
Τριάντα τρία
34
o'ttiz to'rt
Τριάντα τέσσερα
35
o'ttiz besh
Τριάντα πέντε
36
o'ttiz olti
Τριάντα έξι
37
o'ttiz yetti
Τριάντα επτά
38
o'ttiz sakkiz
Τριάντα οκτώ
39
o'ttiz to'qqiz
Τριάντα εννέα
40
qirq
σαράντα
41
qirq bir
Σαράντα ένα
42
qirq ikki
Σαράντα δύο
43
qirq uch
Σαράντα τρεις
44
qirq to'rt
Σαράντα τέσσερα
45
qirq besh
Σαράντα πέντε
46
qirq olti
Σαράντα έξι
47
qirq yetti
Σαράντα επτά
48
qirq sakkiz
Σαράντα οκτώ
49
qirq to'qqiz
Σαράντα εννέα
50
ellik
πενήντα
51
ellik bir
Πενήντα ένα
52
ellik ikki
Πενήντα δύο
53
ellik uch
Πενήντα τρία
54
ellik to'rt
Πενήντα τέσσερις
55
ellik besh
Πενήντα πέντε
56
ellik olti
Πενήντα έξι
57
ellik yetti
Πενήντα επτά
58
ellik sakkiz
Πενήντα οκτώ
59
ellik to'qqiz
Πενήντα εννέα
60
oltmish
εξήντα
61
oltmish bir
Εξήντα ένα
62
oltmish ikki
Εξήντα δύο
63
oltmish uch
Εξήντα τρεις
64
oltmish to'rt
Εξήντα τέσσερις
65
oltmish besh
Εξήντα πέντε
66
oltmish olti
Εξήντα έξι
67
oltmish yetti
Εξήντα επτά
68
oltmish sakkiz
Εξήντα οκτώ
69
oltmish to'qqiz
Εξήντα εννέα
70
yetmish
εβδομήντα
71
yetmish bir
Εβδομήντα ένα
72
yetmish ikki
Εβδομήντα δύο
73
yetmish uch
Εβδομήντα τρία
74
yetmish to'rt
Εβδομήντα τέσσερα
75
yetmish besh
Εβδομήντα πέντε
76
yetmish olti
Εβδομήντα έξι
77
yetmish yetti
Εβδομήντα επτά
78
yetmish sakkiz
Εβδομήντα οκτώ
79
yetmish to'qqiz
Εβδομήντα εννέα
80
sakson
ογδόντα
81
sakson bir
Ογδόντα ένα
82
sakson ikki
Ογδόντα δύο
83
sakson uch
Ογδόντα τρεις
84
sakson to'rt
Ογδόντα τέσσερις
85
sakson besh
ογδόντα πέντε
86
sakson olti
Ογδόντα έξι
87
sakson yetti
Ογδόντα επτά
88
sakson sakkiz
Ογδόντα οκτώ
89
sakson to'qqiz
Ογδόντα εννέα
90
to'qson
ενενήντα
91
to'qson bir
Ενενήντα ένας
92
to'qson ikki
Ενενήντα δύο
93
to'qson uch
Ενενήντα τρία
94
to'qson to'rt
Ενενήντα τέσσερα
95
to'qson besh
Ενενήντα πέντε
96
to'qson olti
Ενενήντα έξι
97
to'qson yetti
Ενενήντα επτά
98
to'qson sakkiz
Ενενήντα οκτώ
99
to'qson to'qqiz
Ενενήντα εννέα
100
bir yuz
εκατό

Comments

Loading Comments