Αριθμοί στα Ουζμπεκιστάν

Αριθμοί στα Ουζμπεκιστάν

#ΕλληνικάΟυζμπεκικάSound
0μηδένno'l-
1έναbir-
2δύοikki-
3τρίαuch-
4τέσσεραto'rt-
5πέντεbesh-
6έξιolti-
7εφτάyetti-
8οχτώsakkiz-
9εννέαto'qqiz-
10δέκαo'n-
11ένδεκαo'n bir-
12δώδεκαo'n ikki-
13δεκατρίαo'n uch-
14δεκατέσσεραo'n to'rt-
15δεκαπέντεo'n besh-
16δεκαέξιo'n olti-
17δεκαεπτάo'n yetti-
18δεκαοκτώo'n sakkiz-
19δεκαεννιάo'n to'qqiz-
20είκοσιyigirma-
21Είκοσι έναyigirma bir-
22Είκοσι δύοyigirma ikki-
23Είκοσι τρίαyigirma uch-
24Είκοσι τέσσεραyigirma to'rt-
25Είκοσι πέντεyigirma besh-
26Είκοσι έξιyigirma olti-
27Είκοσι επτάyigirma yetti-
28Είκοσι οκτώyigiıma sakkiz-
29Είκοσι εννέαyigirına to'qqiz-
30τριάνταo'ttiz-
31Τριάντα έναo'ttiz bir-
32Τριάντα δύοo'ttiz ikki-
33Τριάντα τρίαo'ttiz uch-
34Τριάντα τέσσεραo'ttiz to'rt-
35Τριάντα πέντεo'ttiz besh-
36Τριάντα έξιo'ttiz olti-
37Τριάντα επτάo'ttiz yetti-
38Τριάντα οκτώo'ttiz sakkiz-
39Τριάντα εννέαo'ttiz to'qqiz-
40σαράνταqirq-
41Σαράντα έναqirq bir-
42Σαράντα δύοqirq ikki-
43Σαράντα τρειςqirq uch-
44Σαράντα τέσσεραqirq to'rt-
45Σαράντα πέντεqirq besh-
46Σαράντα έξιqirq olti-
47Σαράντα επτάqirq yetti-
48Σαράντα οκτώqirq sakkiz-
49Σαράντα εννέαqirq to'qqiz-
50πενήνταellik-
51Πενήντα έναellik bir-
52Πενήντα δύοellik ikki-
53Πενήντα τρίαellik uch-
54Πενήντα τέσσεριςellik to'rt-
55Πενήντα πέντεellik besh-
56Πενήντα έξιellik olti-
57Πενήντα επτάellik yetti-
58Πενήντα οκτώellik sakkiz-
59Πενήντα εννέαellik to'qqiz-
60εξήνταoltmish-
61Εξήντα έναoltmish bir-
62Εξήντα δύοoltmish ikki-
63Εξήντα τρειςoltmish uch-
64Εξήντα τέσσεριςoltmish to'rt-
65Εξήντα πέντεoltmish besh-
66Εξήντα έξιoltmish olti-
67Εξήντα επτάoltmish yetti-
68Εξήντα οκτώoltmish sakkiz-
69Εξήντα εννέαoltmish to'qqiz-
70εβδομήνταyetmish-
71Εβδομήντα έναyetmish bir-
72Εβδομήντα δύοyetmish ikki-
73Εβδομήντα τρίαyetmish uch-
74Εβδομήντα τέσσεραyetmish to'rt-
75Εβδομήντα πέντεyetmish besh-
76Εβδομήντα έξιyetmish olti-
77Εβδομήντα επτάyetmish yetti-
78Εβδομήντα οκτώyetmish sakkiz-
79Εβδομήντα εννέαyetmish to'qqiz-
80ογδόνταsakson-
81Ογδόντα έναsakson bir-
82Ογδόντα δύοsakson ikki-
83Ογδόντα τρειςsakson uch-
84Ογδόντα τέσσεριςsakson to'rt-
85ογδόντα πέντεsakson besh-
86Ογδόντα έξιsakson olti-
87Ογδόντα επτάsakson yetti-
88Ογδόντα οκτώsakson sakkiz-
89Ογδόντα εννέαsakson to'qqiz-
90ενενήνταto'qson-
91Ενενήντα έναςto'qson bir-
92Ενενήντα δύοto'qson ikki-
93Ενενήντα τρίαto'qson uch-
94Ενενήντα τέσσεραto'qson to'rt-
95Ενενήντα πέντεto'qson besh-
96Ενενήντα έξιto'qson olti-
97Ενενήντα επτάto'qson yetti-
98Ενενήντα οκτώto'qson sakkiz-
99Ενενήντα εννέαto'qson to'qqiz-
100εκατόbir yuz-

Comments

Loading Comments