Αριθμοί στα σουηδικά

Αριθμοί στα σουηδικά

#ΕλληνικάΣουηδικάSound
0μηδένnoll
1έναett
2δύοtvå
3τρίαtre
4τέσσεραfyra
5πέντεfem
6έξιsex
7εφτάsju
8οχτώåtta
9εννέαnio
10δέκαtio
11ένδεκαelva
12δώδεκαtolv
13δεκατρίαtretton
14δεκατέσσεραfjorton
15δεκαπέντεfemton
16δεκαέξιsexton
17δεκαεπτάsjutton
18δεκαοκτώarton
19δεκαεννιάnitton
20είκοσιtjugo
21Είκοσι έναtjugoett
22Είκοσι δύοtjugotvå
23Είκοσι τρίαtjugotre
24Είκοσι τέσσεραtjugofyra
25Είκοσι πέντεtjugofem
26Είκοσι έξιtjugosex
27Είκοσι επτάtjugosju
28Είκοσι οκτώtjugoåtta
29Είκοσι εννέαtjugonio
30τριάνταtrettio
31Τριάντα έναtrettioett
32Τριάντα δύοtrettiotvå
33Τριάντα τρίαtrettiotre
34Τριάντα τέσσεραtrettiofyra
35Τριάντα πέντεtrettiofem
36Τριάντα έξιtrettiosex
37Τριάντα επτάtrettiosju
38Τριάντα οκτώtrettioåtta
39Τριάντα εννέαtrettionio
40σαράνταfyrtio
41Σαράντα έναfyrtioett
42Σαράντα δύοfyrtiotvå
43Σαράντα τρειςfyrtiotre
44Σαράντα τέσσεραfyrtiofyra
45Σαράντα πέντεfyrtiofem
46Σαράντα έξιfyrtiosex
47Σαράντα επτάfyrtiosju
48Σαράντα οκτώfyrtiåtta
49Σαράντα εννέαfyrtionio
50πενήνταfemtio
51Πενήντα έναfemtioett
52Πενήντα δύοfemtiotvå
53Πενήντα τρίαfemtiotre
54Πενήντα τέσσεριςfemtiofyra
55Πενήντα πέντεfemtiofem
56Πενήντα έξιfemtiosex
57Πενήντα επτάfemtiosju
58Πενήντα οκτώfemtioåtta
59Πενήντα εννέαfemtionio
60εξήνταsextio
61Εξήντα έναsextioett
62Εξήντα δύοsextiotvå
63Εξήντα τρειςsextiotre
64Εξήντα τέσσεριςsextiofyra
65Εξήντα πέντεsextiofem
66Εξήντα έξιsextiosex
67Εξήντα επτάsextiosju
68Εξήντα οκτώsextioåtta
69Εξήντα εννέαsextionio
70εβδομήνταsjuttio
71Εβδομήντα έναsjuttioett
72Εβδομήντα δύοsjuttiotvå
73Εβδομήντα τρίαsjuttiotre
74Εβδομήντα τέσσεραsjuttiofyra
75Εβδομήντα πέντεsjuttiofem
76Εβδομήντα έξιsjuttiosex
77Εβδομήντα επτάsjuttiosju
78Εβδομήντα οκτώsjuttioåtta
79Εβδομήντα εννέαsjuttionio
80ογδόνταåttio
81Ογδόντα έναåttoiett
82Ογδόντα δύοåttiotvå
83Ογδόντα τρειςåttiotre
84Ογδόντα τέσσεριςåttiofyra
85ογδόντα πέντεåttiofem
86Ογδόντα έξιåttiosex
87Ογδόντα επτάåttiosju
88Ογδόντα οκτώåttioåtta
89Ογδόντα εννέαåttionio
90ενενήνταnittio
91Ενενήντα έναςnittioett
92Ενενήντα δύοnittiotvå
93Ενενήντα τρίαnittiotre
94Ενενήντα τέσσεραnittiofyra
95Ενενήντα πέντεnittiofem
96Ενενήντα έξιnittiosex
97Ενενήντα επτάnittiosju
98Ενενήντα οκτώnittioåtta
99Ενενήντα εννέαnittionio
100εκατόhundra

Comments

Loading Comments