Αριθμοί στα τουρκικά

Αριθμοί στα τουρκικά

#ΕλληνικάΤούρκικαSound
0μηδένSıfır
1έναBir
2δύοIki
3τρίαÜç
4τέσσεραDört
5πέντεBeş
6έξιAltı
7εφτάYedi
8οχτώSekiz
9εννέαDokuz
10δέκαOn
11ένδεκαOn bir
12δώδεκαOn iki
13δεκατρίαOn üç
14δεκατέσσεραOn dört
15δεκαπέντεOn beş
16δεκαέξιOn altı
17δεκαεπτάOn yedi
18δεκαοκτώOn sekiz
19δεκαεννιάOn dokuz
20είκοσιYirmi
21Είκοσι έναYirmi bir
22Είκοσι δύοYirmi iki
23Είκοσι τρίαYirmi üç
24Είκοσι τέσσεραYirmi dört
25Είκοσι πέντεYirmi beş
26Είκοσι έξιYirmi altı
27Είκοσι επτάYirmi yedi
28Είκοσι οκτώYirmi sekiz
29Είκοσι εννέαYirmi dokuz
30τριάνταOtuz
31Τριάντα έναOtuz bir
32Τριάντα δύοOtuz iki
33Τριάντα τρίαOtuz üç
34Τριάντα τέσσεραOtuz dört
35Τριάντα πέντεOtuz beş
36Τριάντα έξιOtuz altı
37Τριάντα επτάOtuz yedi
38Τριάντα οκτώOtuz sekiz
39Τριάντα εννέαOtuz dokuz
40σαράνταKırk
41Σαράντα έναKırk bir
42Σαράντα δύοKırk iki
43Σαράντα τρειςKırk üç
44Σαράντα τέσσεραKırk dört
45Σαράντα πέντεKırk beş
46Σαράντα έξιKırk altı
47Σαράντα επτάKırk yedi
48Σαράντα οκτώKırk sekiz
49Σαράντα εννέαKırk dokuz
50πενήνταElli
51Πενήντα έναElli bir
52Πενήντα δύοElli iki
53Πενήντα τρίαElli üç
54Πενήντα τέσσεριςElli dört
55Πενήντα πέντεElli beş
56Πενήντα έξιElli altı
57Πενήντα επτάElli yedi
58Πενήντα οκτώElli sekiz
59Πενήντα εννέαElli dokuz
60εξήνταAltmış
61Εξήντα έναAltmış bir
62Εξήντα δύοAltmış iki
63Εξήντα τρειςAltmış üç
64Εξήντα τέσσεριςAltmış dört
65Εξήντα πέντεAltmış beş
66Εξήντα έξιAltmış altı
67Εξήντα επτάAltmış yedi
68Εξήντα οκτώAltmış sekiz
69Εξήντα εννέαAltmış dokuz
70εβδομήνταYetmiş
71Εβδομήντα έναYetmiş bir
72Εβδομήντα δύοYetmiş iki
73Εβδομήντα τρίαYetmiş üç
74Εβδομήντα τέσσεραYetmiş dört
75Εβδομήντα πέντεYetmiş beş
76Εβδομήντα έξιYetmiş altı
77Εβδομήντα επτάYetmiş yedi
78Εβδομήντα οκτώYetmiş sekiz
79Εβδομήντα εννέαYetmiş dokuz
80ογδόνταSeksen
81Ογδόντα έναSeksen bir
82Ογδόντα δύοSeksen iki
83Ογδόντα τρειςSeksen üç
84Ογδόντα τέσσεριςSeksen dört
85ογδόντα πέντεSeksen beş
86Ογδόντα έξιSeksen altı
87Ογδόντα επτάSeksen yedi
88Ογδόντα οκτώSeksen sekiz
89Ογδόντα εννέαSeksen dokuz
90ενενήνταDoksan
91Ενενήντα έναςDoksan bir
92Ενενήντα δύοDoksan iki
93Ενενήντα τρίαDoksan üç
94Ενενήντα τέσσεραDoksan dört
95Ενενήντα πέντεDoksan beş
96Ενενήντα έξιDoksan altı
97Ενενήντα επτάDoksan yedi
98Ενενήντα οκτώDoksan sekiz
99Ενενήντα εννέαDoksan dokuz
100εκατόYüz

Comments

Loading Comments