Αριθμοί στα Τσεχική

Αριθμοί στα Τσεχική

0
nula
μηδέν
1
jedna
ένα
2
dvě
δύο
3
tři
τρία
4
čtyři
τέσσερα
5
pět
πέντε
6
šest
έξι
7
sedm
εφτά
8
osm
οχτώ
9
devět
εννέα
10
deset
δέκα
11
jedenáct
ένδεκα
12
dvanáct
δώδεκα
13
třináct
δεκατρία
14
čtrnáct
δεκατέσσερα
15
patnáct
δεκαπέντε
16
šestnáct
δεκαέξι
17
sedmnáct
δεκαεπτά
18
osmnáct
δεκαοκτώ
19
devatenáct
δεκαεννιά
20
dvacet
είκοσι
21
dvacet jedna
Είκοσι ένα
22
dvacet dva
Είκοσι δύο
23
dvacet tři
Είκοσι τρία
24
dvacet čtyři
Είκοσι τέσσερα
25
dvacet pět
Είκοσι πέντε
26
dvacet šest
Είκοσι έξι
27
dvacet sedm
Είκοσι επτά
28
dvacet osm
Είκοσι οκτώ
29
dvacet devět
Είκοσι εννέα
30
třicet
τριάντα
31
třicet jedna
Τριάντα ένα
32
třicet dva
Τριάντα δύο
33
třicet tři
Τριάντα τρία
34
třicet čtyři
Τριάντα τέσσερα
35
třicet pět
Τριάντα πέντε
36
třicet šest
Τριάντα έξι
37
třicet sedm
Τριάντα επτά
38
třicet osm
Τριάντα οκτώ
39
třicet devět
Τριάντα εννέα
40
čtyřicet
σαράντα
41
čtyřicet jedna
Σαράντα ένα
42
čtyřicet dva
Σαράντα δύο
43
čtyřicet tři
Σαράντα τρεις
44
čtyřicet čtyři
Σαράντα τέσσερα
45
čtyřicet pět
Σαράντα πέντε
46
čtyřicet šest
Σαράντα έξι
47
čtyřicet sedm
Σαράντα επτά
48
čtyřicet osm
Σαράντα οκτώ
49
čtyřicet devět
Σαράντα εννέα
50
padesát
πενήντα
51
padesát jedna
Πενήντα ένα
52
padesát dva
Πενήντα δύο
53
padesát tři
Πενήντα τρία
54
padesát čtyři
Πενήντα τέσσερις
55
padesát pět
Πενήντα πέντε
56
padesát šest
Πενήντα έξι
57
padesát sedm
Πενήντα επτά
58
padesát osm
Πενήντα οκτώ
59
padesát devět
Πενήντα εννέα
60
šedesát
εξήντα
61
šedesát jedna
Εξήντα ένα
62
šedesát dva
Εξήντα δύο
63
šedesát tři
Εξήντα τρεις
64
šedesát čtyři
Εξήντα τέσσερις
65
šedesát pět
Εξήντα πέντε
66
šedesát šest
Εξήντα έξι
67
šedesát sedm
Εξήντα επτά
68
šedesát osm
Εξήντα οκτώ
69
šedesát devět
Εξήντα εννέα
70
sedmdesát
εβδομήντα
71
sedmdesát jedna
Εβδομήντα ένα
72
sedmdesát dva
Εβδομήντα δύο
73
sedmdesát tři
Εβδομήντα τρία
74
sedmdesát čtyři
Εβδομήντα τέσσερα
75
sedmdesát pět
Εβδομήντα πέντε
76
sedmdesát šest
Εβδομήντα έξι
77
sedmdesát sedm
Εβδομήντα επτά
78
sedmdesát osm
Εβδομήντα οκτώ
79
sedmdesát devět
Εβδομήντα εννέα
80
osmdesát
ογδόντα
81
osmdesát jedna
Ογδόντα ένα
82
osmdesát dva
Ογδόντα δύο
83
osmdesát tři
Ογδόντα τρεις
84
osmdesát čtyři
Ογδόντα τέσσερις
85
osmdesát pět
ογδόντα πέντε
86
osmdesát šest
Ογδόντα έξι
87
osmdesát sedm
Ογδόντα επτά
88
osmdesát osm
Ογδόντα οκτώ
89
osmdesát devět
Ογδόντα εννέα
90
devadesát
ενενήντα
91
devadesát jedna
Ενενήντα ένας
92
devadesát dva
Ενενήντα δύο
93
devadesát tři
Ενενήντα τρία
94
devadesát čtyři
Ενενήντα τέσσερα
95
devadesát pět
Ενενήντα πέντε
96
devadesát šest
Ενενήντα έξι
97
devadesát sedm
Ενενήντα επτά
98
devadesát osm
Ενενήντα οκτώ
99
devadesát devět
Ενενήντα εννέα
100
sto
εκατό

Comments

Loading Comments