Αριθμοί στα Βοσνιακή

Αριθμοί στα Βοσνιακή

0
nula
μηδέν
1
jedan
ένα
2
dva
δύο
3
tri
τρία
4
četiri
τέσσερα
5
pet
πέντε
6
šest
έξι
7
sedam
εφτά
8
osam
οχτώ
9
devet
εννέα
10
deset
δέκα
11
jedanaest
ένδεκα
12
dvanaest
δώδεκα
13
trinaest
δεκατρία
14
četrnaest
δεκατέσσερα
15
petnaest
δεκαπέντε
16
šesnaest
δεκαέξι
17
sedamnaest
δεκαεπτά
18
osamnaest
δεκαοκτώ
19
devetnaest
δεκαεννιά
20
dvadeset
είκοσι
21
dvadeset i jedan
Είκοσι ένα
22
dvadeset i dva
Είκοσι δύο
23
dvadeset i tri
Είκοσι τρία
24
dvadeset i četiri
Είκοσι τέσσερα
25
dvadeset i pet
Είκοσι πέντε
26
dvadeset i šest
Είκοσι έξι
27
dvadeset i sedam
Είκοσι επτά
28
dvadeset i osam
Είκοσι οκτώ
29
dvadeset i devet
Είκοσι εννέα
30
trideset
τριάντα
31
trideset i jedan
Τριάντα ένα
32
trideset i dva
Τριάντα δύο
33
trideset i tri
Τριάντα τρία
34
trideset i četiri
Τριάντα τέσσερα
35
trideset i pet
Τριάντα πέντε
36
trideset i šest
Τριάντα έξι
37
trideset i sedam
Τριάντα επτά
38
trideset i osam
Τριάντα οκτώ
39
trideset i devet
Τριάντα εννέα
40
četrdeset
σαράντα
41
četrdeset i jedan
Σαράντα ένα
42
četrdeset i dva
Σαράντα δύο
43
četrdeset i tri
Σαράντα τρεις
44
četrdeset i četiri
Σαράντα τέσσερα
45
četrdeset i pet
Σαράντα πέντε
46
četrdeset i šest
Σαράντα έξι
47
četrdeset i sedam
Σαράντα επτά
48
četrdeset i osam
Σαράντα οκτώ
49
četrdeset i devet
Σαράντα εννέα
50
pedeset
πενήντα
51
pedeset i jedan
Πενήντα ένα
52
pedeset i dva
Πενήντα δύο
53
pedeset i tri
Πενήντα τρία
54
pedeset i četiri
Πενήντα τέσσερις
55
pedeset i pet
Πενήντα πέντε
56
pedeset i šest
Πενήντα έξι
57
pedeset i sedam
Πενήντα επτά
58
pedeset i osam
Πενήντα οκτώ
59
pedeset i devet
Πενήντα εννέα
60
šezdeset
εξήντα
61
šezdeset i jedan
Εξήντα ένα
62
šezdeset i dva
Εξήντα δύο
63
šezdeset i tri
Εξήντα τρεις
64
šezdeset i četiri
Εξήντα τέσσερις
65
šezdeset i pet
Εξήντα πέντε
66
šezdeset i šest
Εξήντα έξι
67
šezdeset i sedam
Εξήντα επτά
68
šezdeset i osam
Εξήντα οκτώ
69
šezdeset i devet
Εξήντα εννέα
70
sedamdeset
εβδομήντα
71
sedamdeset i jedan
Εβδομήντα ένα
72
sedamdeset i dva
Εβδομήντα δύο
73
sedamdeset i tri
Εβδομήντα τρία
74
sedamdeset i četiri
Εβδομήντα τέσσερα
75
sedamdeset i pet
Εβδομήντα πέντε
76
sedamdeset i šest
Εβδομήντα έξι
77
sedamdeset i sedam
Εβδομήντα επτά
78
sedamdeset i osam
Εβδομήντα οκτώ
79
sedamdeset i devet
Εβδομήντα εννέα
80
osamdeset
ογδόντα
81
osamdeset i jedan
Ογδόντα ένα
82
osamdeset i dva
Ογδόντα δύο
83
osamdeset i tri
Ογδόντα τρεις
84
osamdeset i četiri
Ογδόντα τέσσερις
85
osamdeset i pet
ογδόντα πέντε
86
osamdeset i šest
Ογδόντα έξι
87
osamdeset i sedam
Ογδόντα επτά
88
osamdeset i osam
Ογδόντα οκτώ
89
osamdeset i devet
Ογδόντα εννέα
90
devedeset
ενενήντα
91
devedeset i jedan
Ενενήντα ένας
92
devedeset i dva
Ενενήντα δύο
93
devedeset i tri
Ενενήντα τρία
94
devedeset i četiri
Ενενήντα τέσσερα
95
devedeset i pet
Ενενήντα πέντε
96
devedeset i šest
Ενενήντα έξι
97
devedeset i sedam
Ενενήντα επτά
98
devedeset i osam
Ενενήντα οκτώ
99
devedeset i devet
Ενενήντα εννέα
100
stotina
εκατό

Comments

Loading Comments