# Ελληνικά Βοσνιακά Sound
0 μηδέν nula
1 ένα jedan
2 δύο dva
3 τρία tri
4 τέσσερα četiri
5 πέντε pet
6 έξι šest
7 εφτά sedam
8 οχτώ osam
9 εννέα devet
10 δέκα deset
11 ένδεκα jedanaest
12 δώδεκα dvanaest
13 δεκατρία trinaest
14 δεκατέσσερα četrnaest
15 δεκαπέντε petnaest
16 δεκαέξι šesnaest
17 δεκαεπτά sedamnaest
18 δεκαοκτώ osamnaest
19 δεκαεννιά devetnaest
20 είκοσι dvadeset
21 Είκοσι ένα dvadeset i jedan
22 Είκοσι δύο dvadeset i dva
23 Είκοσι τρία dvadeset i tri
24 Είκοσι τέσσερα dvadeset i četiri
25 Είκοσι πέντε dvadeset i pet
26 Είκοσι έξι dvadeset i šest
27 Είκοσι επτά dvadeset i sedam
28 Είκοσι οκτώ dvadeset i osam
29 Είκοσι εννέα dvadeset i devet
30 τριάντα trideset
31 Τριάντα ένα trideset i jedan
32 Τριάντα δύο trideset i dva
33 Τριάντα τρία trideset i tri
34 Τριάντα τέσσερα trideset i četiri
35 Τριάντα πέντε trideset i pet
36 Τριάντα έξι trideset i šest
37 Τριάντα επτά trideset i sedam
38 Τριάντα οκτώ trideset i osam
39 Τριάντα εννέα trideset i devet
40 σαράντα četrdeset
41 Σαράντα ένα četrdeset i jedan
42 Σαράντα δύο četrdeset i dva
43 Σαράντα τρεις četrdeset i tri
44 Σαράντα τέσσερα četrdeset i četiri
45 Σαράντα πέντε četrdeset i pet
46 Σαράντα έξι četrdeset i šest
47 Σαράντα επτά četrdeset i sedam
48 Σαράντα οκτώ četrdeset i osam
49 Σαράντα εννέα četrdeset i devet
50 πενήντα pedeset
51 Πενήντα ένα pedeset i jedan
52 Πενήντα δύο pedeset i dva
53 Πενήντα τρία pedeset i tri
54 Πενήντα τέσσερις pedeset i četiri
55 Πενήντα πέντε pedeset i pet
56 Πενήντα έξι pedeset i šest
57 Πενήντα επτά pedeset i sedam
58 Πενήντα οκτώ pedeset i osam
59 Πενήντα εννέα pedeset i devet
60 εξήντα šezdeset
61 Εξήντα ένα šezdeset i jedan
62 Εξήντα δύο šezdeset i dva
63 Εξήντα τρεις šezdeset i tri
64 Εξήντα τέσσερις šezdeset i četiri
65 Εξήντα πέντε šezdeset i pet
66 Εξήντα έξι šezdeset i šest
67 Εξήντα επτά šezdeset i sedam
68 Εξήντα οκτώ šezdeset i osam
69 Εξήντα εννέα šezdeset i devet
70 εβδομήντα sedamdeset
71 Εβδομήντα ένα sedamdeset i jedan
72 Εβδομήντα δύο sedamdeset i dva
73 Εβδομήντα τρία sedamdeset i tri
74 Εβδομήντα τέσσερα sedamdeset i četiri
75 Εβδομήντα πέντε sedamdeset i pet
76 Εβδομήντα έξι sedamdeset i šest
77 Εβδομήντα επτά sedamdeset i sedam
78 Εβδομήντα οκτώ sedamdeset i osam
79 Εβδομήντα εννέα sedamdeset i devet
80 ογδόντα osamdeset
81 Ογδόντα ένα osamdeset i jedan
82 Ογδόντα δύο osamdeset i dva
83 Ογδόντα τρεις osamdeset i tri
84 Ογδόντα τέσσερις osamdeset i četiri
85 ογδόντα πέντε osamdeset i pet
86 Ογδόντα έξι osamdeset i šest
87 Ογδόντα επτά osamdeset i sedam
88 Ογδόντα οκτώ osamdeset i osam
89 Ογδόντα εννέα osamdeset i devet
90 ενενήντα devedeset
91 Ενενήντα ένας devedeset i jedan
92 Ενενήντα δύο devedeset i dva
93 Ενενήντα τρία devedeset i tri
94 Ενενήντα τέσσερα devedeset i četiri
95 Ενενήντα πέντε devedeset i pet
96 Ενενήντα έξι devedeset i šest
97 Ενενήντα επτά devedeset i sedam
98 Ενενήντα οκτώ devedeset i osam
99 Ενενήντα εννέα devedeset i devet
100 εκατό stotina

Comments

Loading Comments