Αριθμοί στα Βουλγαρικά

Αριθμοί στα Βουλγαρικά

0
нула
μηδέν
1
едно
ένα
2
две
δύο
3
три
τρία
4
четири
τέσσερα
5
пет
πέντε
6
шест
έξι
7
седем
εφτά
8
осем
οχτώ
9
девет
εννέα
10
десет
δέκα
11
единайсет
ένδεκα
12
дванайсет
δώδεκα
13
тринайсет
δεκατρία
14
четиринайсет
δεκατέσσερα
15
петнайсет
δεκαπέντε
16
шестнайсет
δεκαέξι
17
седемнайсет
δεκαεπτά
18
осемнайсет
δεκαοκτώ
19
деветнайсет
δεκαεννιά
20
двайсет
είκοσι
21
двайсет и едно
Είκοσι ένα
22
двайсет и две
Είκοσι δύο
23
двайсет и три
Είκοσι τρία
24
двайсет и четири
Είκοσι τέσσερα
25
двайсет и пет
Είκοσι πέντε
26
двайсет и шест
Είκοσι έξι
27
двайсет и седем
Είκοσι επτά
28
двайсет и осем
Είκοσι οκτώ
29
двайсет и девет
Είκοσι εννέα
30
трийсет
τριάντα
31
трийсет и едно
Τριάντα ένα
32
трийсет и две
Τριάντα δύο
33
трийсет и три
Τριάντα τρία
34
трийсет и четири
Τριάντα τέσσερα
35
трийсет и пет
Τριάντα πέντε
36
трийсет и шест
Τριάντα έξι
37
трийсет и седем
Τριάντα επτά
38
трийсет и осем
Τριάντα οκτώ
39
трийсет и девет
Τριάντα εννέα
40
четирийсет
σαράντα
41
четирийсет и едно
Σαράντα ένα
42
четирийсет и две
Σαράντα δύο
43
четирийсет и три
Σαράντα τρεις
44
четирийсет и четири
Σαράντα τέσσερα
45
четирийсет и пет
Σαράντα πέντε
46
четирийсет и шест
Σαράντα έξι
47
четирийсет и седем
Σαράντα επτά
48
четирийсет и осем
Σαράντα οκτώ
49
четирийсет и девет
Σαράντα εννέα
50
петдесет
πενήντα
51
петдесет и едно
Πενήντα ένα
52
петдесет и две
Πενήντα δύο
53
петдесет и три
Πενήντα τρία
54
петдесет и четири
Πενήντα τέσσερις
55
петдесет и пет
Πενήντα πέντε
56
петдесет и шест
Πενήντα έξι
57
петдесет и седем
Πενήντα επτά
58
петдесет и осем
Πενήντα οκτώ
59
петдесет и девет
Πενήντα εννέα
60
шейсет
εξήντα
61
шейсет и едно
Εξήντα ένα
62
шейсет и две
Εξήντα δύο
63
шейсет и три
Εξήντα τρεις
64
шейсет и четири
Εξήντα τέσσερις
65
шейсет и пет
Εξήντα πέντε
66
шейсет и шест
Εξήντα έξι
67
шейсет и седем
Εξήντα επτά
68
шейсет и осем
Εξήντα οκτώ
69
шейсет и девет
Εξήντα εννέα
70
седемдесет
εβδομήντα
71
седемдесет и едно
Εβδομήντα ένα
72
седемдесет и две
Εβδομήντα δύο
73
седемдесет и три
Εβδομήντα τρία
74
седемдесет и четири
Εβδομήντα τέσσερα
75
седемдесет и пет
Εβδομήντα πέντε
76
седемдесет и шест
Εβδομήντα έξι
77
седемдесет и седем
Εβδομήντα επτά
78
седемдесет и осем
Εβδομήντα οκτώ
79
седемдесет и девет
Εβδομήντα εννέα
80
осемдесет
ογδόντα
81
осемдесет и едно
Ογδόντα ένα
82
осемдесет и две
Ογδόντα δύο
83
осемдесет и три
Ογδόντα τρεις
84
осемдесет и четири
Ογδόντα τέσσερις
85
осемдесет и пет
ογδόντα πέντε
86
осемдесет и шест
Ογδόντα έξι
87
осемдесет и седем
Ογδόντα επτά
88
осемдесет и осем
Ογδόντα οκτώ
89
осемдесет и девет
Ογδόντα εννέα
90
деветдесет
ενενήντα
91
деветдесет и едно
Ενενήντα ένας
92
деветдесет и две
Ενενήντα δύο
93
деветдесет и три
Ενενήντα τρία
94
деветдесет и четири
Ενενήντα τέσσερα
95
деветдесет и пет
Ενενήντα πέντε
96
деветдесет и шест
Ενενήντα έξι
97
деветдесет и седем
Ενενήντα επτά
98
деветдесет и осем
Ενενήντα οκτώ
99
деветдесет и девет
Ενενήντα εννέα
100
сто
εκατό

Comments

Loading Comments