Numbers in Afrikaans

Numbers in Afrikaans

# English Afrikaans Sound
0 Zero nul
1 One een
2 Two twee
3 Three drie
4 Four vier
5 Five vyf
6 Six ses
7 Seven sewe
8 Eight agt
9 Nine nege
10 Ten tien
11 Eleven elf
12 Twelve twaalf
13 Thirteen dertien
14 Fourteen veertien
15 Fifteen vyftien
16 Sixteen sestien
17 Seventeen sewentien
18 Eighteen agttien
19 Nineteen negentien
20 Twenty twintig
21 Twenty one een en twintig
22 Twenty two twee en twintig
23 Twenty three drie en twintig
24 Twenty four vier en twintig
25 Twenty five vyf en twintig
26 Twenty six ses en twintig
27 Twenty seven sewe en twintig
28 Twenty eight agt en twintig
29 Twenty nine nege en twintig
30 Thirty dertig
31 Thirty one een en dertig
32 Thirty two twee en dertig
33 Thirty three drie en dertig
34 Thirty four vier en dertig
35 Thirty five vyf en dertig
36 Thirty six ses en dertig
37 Thirty seven sewe en dertig
38 Thirty eight agt en dertig
39 Thirty nine nege en dertig
40 Forty veertig
41 Forty one een en veertig
42 Forty two twee en veertig
43 Forty three drie en veertig
44 Forty four vier en veertig
45 Forty five vyf en veertig
46 Forty six ses en veertig
47 Forty seven sewe en veertig
48 Forty eight agt en veertig
49 Forty nine nege en veertig
50 Fifty vyftig
51 Fifty one een en vyftig
52 Fifty two twee en vyftig
53 Fifty three drie en vyftig
54 Fifty four vier en vyftig
55 Fifty five vyf en vyftig
56 Fifty six ses en vyftig
57 Fifty seven sewe en vyftig
58 Fifty eight agt en vyftig
59 Fifty nine nege en vyftig
60 Sixty sestig
61 Sixty one een en sestig
62 Sixty two twee en sestig
63 Sixty three drie en sestig
64 Sixty four vier en sestig
65 Sixty five vyf en sestig
66 Sixty six ses en sestig
67 Sixty seven sewe en sestig
68 Sixty eight agt en sestig
69 Sixty nine nege en sestig
70 Seventy sewentig
71 Seventy one een en sewentig
72 Seventy two twee en sewentig
73 Seventy three drie en sewentig
74 Seventy four vier en sewentig
75 Seventy five vyf en sewentig
76 Seventy six ses en sewentig
77 Seventy seven sewe en sewentig
78 Seventy eight agt en sewentig
79 Seventy nine nege en sewentig
80 Eighty tagtig
81 Eighty one een en tagtig
82 Eighty two twee en tagtig
83 Eighty three drie en tagtig
84 Eighty four vier en tagtig
85 Eighty five vyf en tagtig
86 Eighty six ses en tagtig
87 Eighty seven sewe en tagtig
88 Eighty eight agt en tagtig
89 Eighty nine nege en tagtig
90 Ninety negentig
91 Ninety one een en negentig
92 Ninety two twee en negentig
93 Ninety three drie en negentig
94 Ninety four vier en negentig
95 Ninety five vyf en negentig
96 Ninety six ses en negentig
97 Ninety seven sewe en negentig
98 Ninety eight agt en negentig
99 Ninety nine nege en negentig
100 One hundred een honderd

Comments

Loading Comments