Numbers in Bulgarian

Numbers in Bulgarian

# English Bulgarian Sound
0 Zero нула
1 One едно
2 Two две
3 Three три
4 Four четири
5 Five пет
6 Six шест
7 Seven седем
8 Eight осем
9 Nine девет
10 Ten десет
11 Eleven единайсет
12 Twelve дванайсет
13 Thirteen тринайсет
14 Fourteen четиринайсет
15 Fifteen петнайсет
16 Sixteen шестнайсет
17 Seventeen седемнайсет
18 Eighteen осемнайсет
19 Nineteen деветнайсет
20 Twenty двайсет
21 Twenty one двайсет и едно
22 Twenty two двайсет и две
23 Twenty three двайсет и три
24 Twenty four двайсет и четири
25 Twenty five двайсет и пет
26 Twenty six двайсет и шест
27 Twenty seven двайсет и седем
28 Twenty eight двайсет и осем
29 Twenty nine двайсет и девет
30 Thirty трийсет
31 Thirty one трийсет и едно
32 Thirty two трийсет и две
33 Thirty three трийсет и три
34 Thirty four трийсет и четири
35 Thirty five трийсет и пет
36 Thirty six трийсет и шест
37 Thirty seven трийсет и седем
38 Thirty eight трийсет и осем
39 Thirty nine трийсет и девет
40 Forty четирийсет
41 Forty one четирийсет и едно
42 Forty two четирийсет и две
43 Forty three четирийсет и три
44 Forty four четирийсет и четири
45 Forty five четирийсет и пет
46 Forty six четирийсет и шест
47 Forty seven четирийсет и седем
48 Forty eight четирийсет и осем
49 Forty nine четирийсет и девет
50 Fifty петдесет
51 Fifty one петдесет и едно
52 Fifty two петдесет и две
53 Fifty three петдесет и три
54 Fifty four петдесет и четири
55 Fifty five петдесет и пет
56 Fifty six петдесет и шест
57 Fifty seven петдесет и седем
58 Fifty eight петдесет и осем
59 Fifty nine петдесет и девет
60 Sixty шейсет
61 Sixty one шейсет и едно
62 Sixty two шейсет и две
63 Sixty three шейсет и три
64 Sixty four шейсет и четири
65 Sixty five шейсет и пет
66 Sixty six шейсет и шест
67 Sixty seven шейсет и седем
68 Sixty eight шейсет и осем
69 Sixty nine шейсет и девет
70 Seventy седемдесет
71 Seventy one седемдесет и едно
72 Seventy two седемдесет и две
73 Seventy three седемдесет и три
74 Seventy four седемдесет и четири
75 Seventy five седемдесет и пет
76 Seventy six седемдесет и шест
77 Seventy seven седемдесет и седем
78 Seventy eight седемдесет и осем
79 Seventy nine седемдесет и девет
80 Eighty осемдесет
81 Eighty one осемдесет и едно
82 Eighty two осемдесет и две
83 Eighty three осемдесет и три
84 Eighty four осемдесет и четири
85 Eighty five осемдесет и пет
86 Eighty six осемдесет и шест
87 Eighty seven осемдесет и седем
88 Eighty eight осемдесет и осем
89 Eighty nine осемдесет и девет
90 Ninety деветдесет
91 Ninety one деветдесет и едно
92 Ninety two деветдесет и две
93 Ninety three деветдесет и три
94 Ninety four деветдесет и четири
95 Ninety five деветдесет и пет
96 Ninety six деветдесет и шест
97 Ninety seven деветдесет и седем
98 Ninety eight деветдесет и осем
99 Ninety nine деветдесет и девет
100 One hundred сто

Comments

Loading Comments