Numbers in Czech

Numbers in Czech

# English Czech Sound
0 Zero nula
1 One jedna
2 Two dvě
3 Three tři
4 Four čtyři
5 Five pět
6 Six šest
7 Seven sedm
8 Eight osm
9 Nine devět
10 Ten deset
11 Eleven jedenáct
12 Twelve dvanáct
13 Thirteen třináct
14 Fourteen čtrnáct
15 Fifteen patnáct
16 Sixteen šestnáct
17 Seventeen sedmnáct
18 Eighteen osmnáct
19 Nineteen devatenáct
20 Twenty dvacet
21 Twenty one dvacet jedna
22 Twenty two dvacet dva
23 Twenty three dvacet tři
24 Twenty four dvacet čtyři
25 Twenty five dvacet pět
26 Twenty six dvacet šest
27 Twenty seven dvacet sedm
28 Twenty eight dvacet osm
29 Twenty nine dvacet devět
30 Thirty třicet
31 Thirty one třicet jedna
32 Thirty two třicet dva
33 Thirty three třicet tři
34 Thirty four třicet čtyři
35 Thirty five třicet pět
36 Thirty six třicet šest
37 Thirty seven třicet sedm
38 Thirty eight třicet osm
39 Thirty nine třicet devět
40 Forty čtyřicet
41 Forty one čtyřicet jedna
42 Forty two čtyřicet dva
43 Forty three čtyřicet tři
44 Forty four čtyřicet čtyři
45 Forty five čtyřicet pět
46 Forty six čtyřicet šest
47 Forty seven čtyřicet sedm
48 Forty eight čtyřicet osm
49 Forty nine čtyřicet devět
50 Fifty padesát
51 Fifty one padesát jedna
52 Fifty two padesát dva
53 Fifty three padesát tři
54 Fifty four padesát čtyři
55 Fifty five padesát pět
56 Fifty six padesát šest
57 Fifty seven padesát sedm
58 Fifty eight padesát osm
59 Fifty nine padesát devět
60 Sixty šedesát
61 Sixty one šedesát jedna
62 Sixty two šedesát dva
63 Sixty three šedesát tři
64 Sixty four šedesát čtyři
65 Sixty five šedesát pět
66 Sixty six šedesát šest
67 Sixty seven šedesát sedm
68 Sixty eight šedesát osm
69 Sixty nine šedesát devět
70 Seventy sedmdesát
71 Seventy one sedmdesát jedna
72 Seventy two sedmdesát dva
73 Seventy three sedmdesát tři
74 Seventy four sedmdesát čtyři
75 Seventy five sedmdesát pět
76 Seventy six sedmdesát šest
77 Seventy seven sedmdesát sedm
78 Seventy eight sedmdesát osm
79 Seventy nine sedmdesát devět
80 Eighty osmdesát
81 Eighty one osmdesát jedna
82 Eighty two osmdesát dva
83 Eighty three osmdesát tři
84 Eighty four osmdesát čtyři
85 Eighty five osmdesát pět
86 Eighty six osmdesát šest
87 Eighty seven osmdesát sedm
88 Eighty eight osmdesát osm
89 Eighty nine osmdesát devět
90 Ninety devadesát
91 Ninety one devadesát jedna
92 Ninety two devadesát dva
93 Ninety three devadesát tři
94 Ninety four devadesát čtyři
95 Ninety five devadesát pět
96 Ninety six devadesát šest
97 Ninety seven devadesát sedm
98 Ninety eight devadesát osm
99 Ninety nine devadesát devět
100 One hundred sto

Comments

Loading Comments