Numbers in Dutch

Numbers in Dutch

# English Dutch Sound
0 Zero nul
1 One een
2 Two twee
3 Three drie
4 Four vier
5 Five vijf
6 Six zes
7 Seven zeven
8 Eight acht
9 Nine negen
10 Ten tien
11 Eleven elf
12 Twelve twaalf
13 Thirteen dertien
14 Fourteen veertien
15 Fifteen vijftien
16 Sixteen zestien
17 Seventeen zeventien
18 Eighteen achttien
19 Nineteen negentien
20 Twenty twintig
21 Twenty one eenentwintig
22 Twenty two tweeëntwintig
23 Twenty three drieëntwintig
24 Twenty four vierentwintig
25 Twenty five vijfentwintig
26 Twenty six zesentwintig
27 Twenty seven zevenentwintig
28 Twenty eight achtentwintig
29 Twenty nine negenentwintig
30 Thirty dertig
31 Thirty one eenendertig
32 Thirty two tweeëndertig
33 Thirty three drieëndertig
34 Thirty four vierendertig
35 Thirty five vijfendertig
36 Thirty six zesendertig
37 Thirty seven zevenendertig
38 Thirty eight achtendertig
39 Thirty nine negenendertig
40 Forty veertig
41 Forty one eenenveertig
42 Forty two tweeënveertig
43 Forty three drieënveertig
44 Forty four vierenveertig
45 Forty five vijfenveertig
46 Forty six zesenveertig
47 Forty seven zevenenveertig
48 Forty eight achtenveertig
49 Forty nine negenenveertig
50 Fifty vijftig
51 Fifty one eenenvijftig
52 Fifty two tweeënvijftig
53 Fifty three drieënvijftig
54 Fifty four vierenvijftig
55 Fifty five vijfenvijftig
56 Fifty six zesenvijftig
57 Fifty seven zevenenvijftig
58 Fifty eight achtenvijftig
59 Fifty nine negenenvijftig
60 Sixty zestig
61 Sixty one eenenzestig
62 Sixty two tweeënzestig
63 Sixty three drieënzestig
64 Sixty four vierenzestig
65 Sixty five vijfenzestig
66 Sixty six zesenzestig
67 Sixty seven zevenenzestig
68 Sixty eight achtenzestig
69 Sixty nine negenenzestig
70 Seventy zeventig
71 Seventy one eenenzeventig
72 Seventy two tweeënzeventig
73 Seventy three drieënzeventig
74 Seventy four vierenzeventig
75 Seventy five vijfenzeventig
76 Seventy six zesenzeventig
77 Seventy seven zevenenzeventig
78 Seventy eight achtenzeventig
79 Seventy nine negenenzeventig
80 Eighty tachtig
81 Eighty one eenentachtig
82 Eighty two tweeëntachtig
83 Eighty three drieëntachtig
84 Eighty four vierentachtig
85 Eighty five vijfentachtig
86 Eighty six zesentachtig
87 Eighty seven zevenentachtig
88 Eighty eight achtentachtig
89 Eighty nine negenentachtig
90 Ninety negentig
91 Ninety one eenennegentig
92 Ninety two tweeënnegentig
93 Ninety three drieënnegentig
94 Ninety four vierennegentig
95 Ninety five vijfennegentig
96 Ninety six zesennegentig
97 Ninety seven zevenennegentig
98 Ninety eight achtennegentig
99 Ninety nine negenennegentig
100 One hundred honderd

Comments

Loading Comments