Numbers in Finnish

Numbers in Finnish

# English Finnish Sound
0 Zero Nolla
1 One yksi
2 Two kaksi
3 Three kolme
4 Four neljä
5 Five viisi
6 Six kuusi
7 Seven seitsemän
8 Eight kahdeksan
9 Nine yhdeksän
10 Ten kymmenen
11 Eleven yksitoista
12 Twelve kaksitoista
13 Thirteen kolmetoista
14 Fourteen neljätoista
15 Fifteen viisitoista
16 Sixteen kuusitoista
17 Seventeen seitsemäntoista
18 Eighteen kahdeksantoista
19 Nineteen yhdeksäntoista
20 Twenty kaksikymmentä
21 Twenty one kaksikymmentäyksi
22 Twenty two kaksikymmentäkaksi
23 Twenty three kaksikymmentäkolme
24 Twenty four kaksikymmentäneljä
25 Twenty five kaksikymmentäviisi
26 Twenty six kaksikymmentäkuusi
27 Twenty seven kaksikymmentäseitsemän
28 Twenty eight kaksikymmentäkahdeksan
29 Twenty nine kaksikymmentäyhdeksän
30 Thirty kolmekymmentä
31 Thirty one kolmekymmentäyksi
32 Thirty two kolmekymmentäkaksi
33 Thirty three kolmekymmentäkolme
34 Thirty four kolmekymmentäneljä
35 Thirty five kolmekymmentäviisi
36 Thirty six kolmekymmentäkuusi
37 Thirty seven kolmekymmentäseitsemän
38 Thirty eight kolmekymmentäkahdeksan
39 Thirty nine kolmekymmentäyhdeksän
40 Forty neljäkymmentä
41 Forty one neljäkymmentäyksi
42 Forty two neljäkymmentäkaksi
43 Forty three neljäkymmentäkolme
44 Forty four neljäkymmentäneljä
45 Forty five neljäkymmentäviisi
46 Forty six neljäkymmentäkuusi
47 Forty seven neljäkymmentäseitsemän
48 Forty eight neljäkymmentäkahdeksan
49 Forty nine neljäkymmentäyhdeksän
50 Fifty viisikymmentä
51 Fifty one viisikymmentäyksi
52 Fifty two viisikymmentäkaksi
53 Fifty three viisikymmentäkolme
54 Fifty four viisikymmentäneljä
55 Fifty five viisikymmentäviisi
56 Fifty six viisikymmentäkuusi
57 Fifty seven viisikymmentäseitsemän
58 Fifty eight viisikymmentäkahdeksan
59 Fifty nine viisikymmentäyhdeksän
60 Sixty kuusikymmentä
61 Sixty one kuusikymmentäyksi
62 Sixty two kuusikymmentäkaksi
63 Sixty three kuusikymmentäkolme
64 Sixty four kuusikymmentäneljä
65 Sixty five kuusikymmentäviisi
66 Sixty six kuusikymmentäkuusi
67 Sixty seven kuusikymmentäseitsemän
68 Sixty eight kuusikymmentäkahdeksan
69 Sixty nine kuusikymmentäyhdeksän
70 Seventy seitsemänkymmentä
71 Seventy one seitsemänkymmentäyksi
72 Seventy two seitsemänkymmentäkaksi
73 Seventy three seitsemänkymmentäkolme
74 Seventy four seitsemänkymmentäneljä
75 Seventy five seitsemänkymmentäviisi
76 Seventy six seitsemänkymmentäkuusi
77 Seventy seven seitsemänkymmentäseitsemän
78 Seventy eight seitsemänkymmentäkahdeksan
79 Seventy nine seitsemänkymmentäyhdeksän
80 Eighty kahdeksankymmentä
81 Eighty one kahdeksankymmentäyksi
82 Eighty two kahdeksankymmentäkaksi
83 Eighty three kahdeksankymmentäkolme
84 Eighty four kahdeksankymmentäneljä
85 Eighty five kahdeksankymmentäviisi
86 Eighty six kahdeksankymmentäkuusi
87 Eighty seven kahdeksankymmentäseitsemän
88 Eighty eight kahdeksankymmentäkahdeksan
89 Eighty nine kahdeksankymmentäyhdeksän
90 Ninety yhdeksänkymmentä
91 Ninety one yhdeksänkymmentäyksi
92 Ninety two yhdeksänkymmentäkaksi
93 Ninety three yhdeksänkymmentäkolme
94 Ninety four yhdeksänkymmentäneljä
95 Ninety five yhdeksänkymmentäviisi
96 Ninety six yhdeksänkymmentäkuusi
97 Ninety seven yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Ninety eight yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Ninety nine yhdeksänkymmentäyhdeksän
100 One hundred sata

Comments

Loading Comments