Numbers in Irish

Numbers in Irish

# English Irish Sound
0 Zero naid
1 One a haon
2 Two a dó
3 Three a trí
4 Four a ceathair
5 Five a cúig
6 Six a sé
7 Seven a seacht
8 Eight a hocht
9 Nine a naoi
10 Ten a deich
11 Eleven a haon déag
12 Twelve a dó dhéag
13 Thirteen a trí déag
14 Fourteen a ceathair déag
15 Fifteen a cúig déag
16 Sixteen a sé déag
17 Seventeen a seacht déag
18 Eighteen a hocht déag
19 Nineteen a naoi déag
20 Twenty fiche
21 Twenty one fiche a haon
22 Twenty two fiche a dó
23 Twenty three fiche a trí
24 Twenty four fiche a ceathair
25 Twenty five fiche a cúig
26 Twenty six fiche a sé
27 Twenty seven fiche a seacht
28 Twenty eight fiche a hocht
29 Twenty nine fiche a naoi
30 Thirty tríocha
31 Thirty one tríocha a haon
32 Thirty two tríocha a dó
33 Thirty three tríocha a trí
34 Thirty four tríocha a ceathair
35 Thirty five tríocha a cúig
36 Thirty six tríocha a sé
37 Thirty seven tríocha a seacht
38 Thirty eight tríocha a hocht
39 Thirty nine tríocha a naoi
40 Forty daichead
41 Forty one daichead a haon
42 Forty two daichead a dó
43 Forty three daichead a trí
44 Forty four daichead a ceathair
45 Forty five daichead a cúig
46 Forty six daichead a sé
47 Forty seven daichead a seacht
48 Forty eight daichead a hocht
49 Forty nine daichead a naoi
50 Fifty caoga
51 Fifty one caoga a haon
52 Fifty two caoga a dó
53 Fifty three caoga a trí
54 Fifty four caoga a ceathair
55 Fifty five caoga a cúig
56 Fifty six caoga a sé
57 Fifty seven caoga a seacht
58 Fifty eight caoga a hocht
59 Fifty nine caoga a naoi
60 Sixty seasca
61 Sixty one seasca a haon
62 Sixty two seasca a dó
63 Sixty three seasca a trí
64 Sixty four seasca a ceathair
65 Sixty five seasca a cúig
66 Sixty six seasca a sé
67 Sixty seven seasca a seacht
68 Sixty eight seasca a hocht
69 Sixty nine seasca a naoi
70 Seventy seachtó
71 Seventy one seachtó a haon
72 Seventy two seachtó a dó
73 Seventy three seachtó a trí
74 Seventy four seachtó a ceathair
75 Seventy five seachtó a cúig
76 Seventy six seachtó a sé
77 Seventy seven seachtó a seacht
78 Seventy eight seachtó a hocht
79 Seventy nine seachtó a naoi
80 Eighty ochtó
81 Eighty one ochtó a haon
82 Eighty two ochtó a dó
83 Eighty three ochtó a trí
84 Eighty four ochtó a ceathair
85 Eighty five ochtó a cúig
86 Eighty six ochtó a sé
87 Eighty seven ochtó a seacht
88 Eighty eight ochtó a hocht
89 Eighty nine ochtó a naoi
90 Ninety nócha
91 Ninety one nócha a haon
92 Ninety two nócha a dó
93 Ninety three nócha a trí
94 Ninety four nócha a ceathair
95 Ninety five nócha a cúig
96 Ninety six nócha a sé
97 Ninety seven nócha a seacht
98 Ninety eight nócha a hocht
99 Ninety nine nócha a naoi
100 One hundred céad

Comments

Loading Comments