Numbers in Persian

Numbers in Persian

# English Persian Sound
0 Zero صفر
1 One یک
2 Two دو
3 Three سه
4 Four چهار
5 Five پنج
6 Six شش
7 Seven هفت
8 Eight هشت
9 Nine نه
10 Ten ده
11 Eleven یازده
12 Twelve دوازده
13 Thirteen سیزده
14 Fourteen چهارده
15 Fifteen پانزده
16 Sixteen شانزده
17 Seventeen هفده
18 Eighteen هجده
19 Nineteen نوزده
20 Twenty بیست
21 Twenty one بیست و یک
22 Twenty two بیست و دو
23 Twenty three بیست و سه
24 Twenty four بیست و چهار
25 Twenty five بیست و پنج
26 Twenty six بیست و شش
27 Twenty seven بیست و هفت
28 Twenty eight بیست و هشت
29 Twenty nine بیست و نه
30 Thirty سی
31 Thirty one سی و یک
32 Thirty two سی و دو
33 Thirty three سی و سه
34 Thirty four سی و چهار
35 Thirty five سی و پنج
36 Thirty six سی و شش
37 Thirty seven سی و هفت
38 Thirty eight سی و هشت
39 Thirty nine سی و نه
40 Forty چهل
41 Forty one چهل و یک
42 Forty two چهل و دو
43 Forty three چهل و سه
44 Forty four چهل و چهار
45 Forty five چهل و پنج
46 Forty six چهل و شش
47 Forty seven چهل و هفت
48 Forty eight چهل و هشت
49 Forty nine چهل و نه
50 Fifty پنجاه
51 Fifty one پنجاه و یک
52 Fifty two پنجاه و دو
53 Fifty three پنجاه و سه
54 Fifty four پنجاه و چهار
55 Fifty five پنجاه و پنج
56 Fifty six پنجاه و شش
57 Fifty seven پنجاه و هفت
58 Fifty eight پنجاه و هشت
59 Fifty nine پنجاه و نه
60 Sixty شصت
61 Sixty one شصت و یک
62 Sixty two شصت و دو
63 Sixty three شصت و سه
64 Sixty four شصت و چهار
65 Sixty five شصت و پنج
66 Sixty six شصت و شش
67 Sixty seven شصت و هفت
68 Sixty eight شصت و هشت
69 Sixty nine شصت و نه
70 Seventy هفتاد
71 Seventy one هفتاد و یک
72 Seventy two هفتادودو
73 Seventy three هفتاد و سه
74 Seventy four هفتاد و چهار
75 Seventy five هفتاد و پنج
76 Seventy six هفتاد و شش
77 Seventy seven هفتاد و هفت
78 Seventy eight هفتاد و هشت
79 Seventy nine هفتاد و نه
80 Eighty هشتاد
81 Eighty one هشتاد و یک
82 Eighty two هشتاد و دو
83 Eighty three هشتاد و سه
84 Eighty four هشتاد و چهار
85 Eighty five هشتاد و پنج
86 Eighty six هشتاد و شش
87 Eighty seven هشتاد و هفت
88 Eighty eight هشتاد و هشت
89 Eighty nine هشتاد و نه
90 Ninety نود
91 Ninety one نود و یک
92 Ninety two نود و دو
93 Ninety three نود و سه
94 Ninety four نود و چهار
95 Ninety five نود و پنج
96 Ninety six نود و شش
97 Ninety seven نود و هفت
98 Ninety eight نود و هشت
99 Ninety nine نود و نه
100 One hundred صد

Comments

Loading Comments