Numbers in Polish

Numbers in Polish

# English Polish Sound
0 Zero zero
1 One jeden
2 Two dwa
3 Three trzy
4 Four cztery
5 Five pięć
6 Six sześć
7 Seven siedem
8 Eight osiem
9 Nine dziewięć
10 Ten dziesięć
11 Eleven jedenaście
12 Twelve dwanaście
13 Thirteen trzynaście
14 Fourteen czternaście
15 Fifteen piętnaście
16 Sixteen szesnaście
17 Seventeen siedemnaście
18 Eighteen osiemnaście
19 Nineteen dziewiętnaście
20 Twenty dwadzieścia
21 Twenty one dwadzieścia jeden
22 Twenty two dwadzieścia dwa
23 Twenty three dwadzieścia trzy
24 Twenty four dwadzieścia cztery
25 Twenty five dwadzieścia pięć
26 Twenty six dwadzieścia sześć
27 Twenty seven dwadzieścia siedem
28 Twenty eight dwadzieścia osiem
29 Twenty nine dwadzieścia dziewięć
30 Thirty trzydzieści
31 Thirty one trzydzieści jeden
32 Thirty two trzydzieści dwa
33 Thirty three trzydzieści trzy
34 Thirty four trzydzieści cztery
35 Thirty five trzydzieści pięć
36 Thirty six trzydzieści sześć
37 Thirty seven trzydzieści siedem
38 Thirty eight trzydzieści osiem
39 Thirty nine trzydzieści dziewięć
40 Forty czterdzieści
41 Forty one czterdzieści jeden
42 Forty two czterdzieści dwa
43 Forty three czterdzieści trzy
44 Forty four czterdzieści cztery
45 Forty five czterdzieści pięć
46 Forty six czterdzieści sześć
47 Forty seven czterdzieści siedem
48 Forty eight czterdzieści osiem
49 Forty nine czterdzieści dziewięć
50 Fifty pięćdziesiąt
51 Fifty one pięćdziesiąt jeden
52 Fifty two pięćdziesiąt dwa
53 Fifty three pięćdziesiąt trzy
54 Fifty four pięćdziesiąt cztery
55 Fifty five pięćdziesiąt pięć
56 Fifty six pięćdziesiąt sześć
57 Fifty seven pięćdziesiąt siedem
58 Fifty eight pięćdziesiąt osiem
59 Fifty nine pięćdziesiąt dziewięć
60 Sixty sześćdziesiąt
61 Sixty one sześćdziesiąt jeden
62 Sixty two sześćdziesiąt dwa
63 Sixty three sześćdziesiąt trzy
64 Sixty four sześćdziesiąt cztery
65 Sixty five sześćdziesiąt pięć
66 Sixty six sześćdziesiąt sześć
67 Sixty seven sześćdziesiąt siedem
68 Sixty eight sześćdziesiąt osiem
69 Sixty nine sześćdziesiąt dziewięć
70 Seventy siedemdziesiąt
71 Seventy one siedemdziesiąt jeden
72 Seventy two siedemdziesiąt dwa
73 Seventy three siedemdziesiąt trzy
74 Seventy four siedemdziesiąt cztery
75 Seventy five siedemdziesiąt pięć
76 Seventy six siedemdziesiąt sześć
77 Seventy seven siedemdziesiąt siedem
78 Seventy eight siedemdziesiąt osiem
79 Seventy nine siedemdziesiąt dziewięć
80 Eighty osiemdziesiąt
81 Eighty one osiemdziesiąt jeden
82 Eighty two osiemdziesiąt dwa
83 Eighty three osiemdziesiąt trzy
84 Eighty four osiemdziesiąt cztery
85 Eighty five osiemdziesiąt pięć
86 Eighty six osiemdziesiąt sześć
87 Eighty seven osiemdziesiąt siedem
88 Eighty eight osiemdziesiąt osiem
89 Eighty nine osiemdziesiąt dziewięć
90 Ninety dziewięćdziesiąt
91 Ninety one dziewięćdziesiąt jeden
92 Ninety two dziewięćdziesiąt dwa
93 Ninety three dziewięćdziesiąt trzy
94 Ninety four dziewięćdziesiąt cztery
95 Ninety five dziewięćdziesiąt pięć
96 Ninety six dziewięćdziesiąt sześć
97 Ninety seven dziewięćdziesiąt siedem
98 Ninety eight dziewięćdziesiąt osiem
99 Ninety nine dziewięćdziesiąt dziewięć
100 One hundred sto

Comments

Loading Comments