Numbers in Romanian

Numbers in Romanian

# English Romanian Sound
0 Zero Zero
1 One unu
2 Two doi
3 Three trei
4 Four patru
5 Five cinci
6 Six şase
7 Seven şapte
8 Eight opt
9 Nine nouă
10 Ten zece
11 Eleven unsprezece
12 Twelve doisprezece
13 Thirteen treisprezece
14 Fourteen paisprezece
15 Fifteen cincisprezece
16 Sixteen şaisprezece
17 Seventeen şaptesprezece
18 Eighteen optsprezece
19 Nineteen nouăsprezece
20 Twenty douăzeci
21 Twenty one douăzeci şi unu
22 Twenty two douăzeci şi doi
23 Twenty three douăzeci şi trei
24 Twenty four douăzeci şi patru
25 Twenty five douăzeci şi cinci
26 Twenty six douăzeci şi şase
27 Twenty seven douăzeci şi şapte
28 Twenty eight douăzeci şi opt
29 Twenty nine douăzeci şi nouă
30 Thirty treizeci
31 Thirty one treizeci şi unu
32 Thirty two treizeci şi doi
33 Thirty three treizeci şi trei
34 Thirty four treizeci şi patru
35 Thirty five treizeci şi cinci
36 Thirty six treizeci şi şase
37 Thirty seven treizeci şi şapte
38 Thirty eight treizeci şi opt
39 Thirty nine treizeci şi nouă
40 Forty patruzeci
41 Forty one patruzeci şi unu
42 Forty two patruzeci şi doi
43 Forty three patruzeci şi trei
44 Forty four patruzeci şi patru
45 Forty five patruzeci şi cinci
46 Forty six patruzeci şi şase
47 Forty seven patruzeci şi şapte
48 Forty eight patruzeci şi opt
49 Forty nine patruzeci şi nouă
50 Fifty cincizeci
51 Fifty one cincizeci şi unu
52 Fifty two cincizeci şi doi
53 Fifty three cincizeci şi trei
54 Fifty four cincizeci şi patru
55 Fifty five cincizeci şi cinci
56 Fifty six cincizeci şi şase
57 Fifty seven cincizeci şi şapte
58 Fifty eight cincizeci şi opt
59 Fifty nine cincizeci şi nouă
60 Sixty şaizeci
61 Sixty one şaizeci şi unu
62 Sixty two şaizeci şi doi
63 Sixty three şaizeci şi trei
64 Sixty four şaizeci şi patru
65 Sixty five şaizeci şi cinci
66 Sixty six şaizeci şi şase
67 Sixty seven şaizeci şi şapte
68 Sixty eight şaizeci şi opt
69 Sixty nine şaizeci şi nouă
70 Seventy şaptezeci
71 Seventy one şaptezeci şi unu
72 Seventy two şaptezeci şi doi
73 Seventy three şaptezeci şi trei
74 Seventy four şaptezeci şi patru
75 Seventy five şaptezeci şi cinci
76 Seventy six şaptezeci şi şase
77 Seventy seven şaptezeci şi şapte
78 Seventy eight şaptezeci şi opt
79 Seventy nine şaptezeci şi nouă
80 Eighty optzeci
81 Eighty one optzeci şi unu
82 Eighty two optzeci şi doi
83 Eighty three optzeci şi trei
84 Eighty four optzeci şi patru
85 Eighty five optzeci şi cinci
86 Eighty six optzeci şi şase
87 Eighty seven optzeci şi şapte
88 Eighty eight optzeci şi opt
89 Eighty nine optzeci şi nouă
90 Ninety nouăzeci
91 Ninety one nouăzeci şi unu
92 Ninety two nouăzeci şi doi
93 Ninety three nouăzeci şi trei
94 Ninety four nouăzeci şi patru
95 Ninety five nouăzeci şi cinci
96 Ninety six nouăzeci şi şase
97 Ninety seven nouăzeci şi şapte
98 Ninety eight nouăzeci şi opt
99 Ninety nine nouăzeci şi nouă
100 One hundred o sută

Comments

Loading Comments