Numbers in Serbian

Numbers in Serbian

# English Serbian Sound
0 Zero нула
1 One један
2 Two два
3 Three три
4 Four четири
5 Five пет
6 Six шест
7 Seven седам
8 Eight осам
9 Nine девет
10 Ten десет
11 Eleven једанаест
12 Twelve дванаест
13 Thirteen тринаест
14 Fourteen четрнаест
15 Fifteen петнаест
16 Sixteen шеснаест
17 Seventeen седамнаест
18 Eighteen осамнаест
19 Nineteen деветнаест
20 Twenty двадесет
21 Twenty one двадесет и један
22 Twenty two двадесет и два
23 Twenty three двадесет три
24 Twenty four двадесет и четири
25 Twenty five двадесет и пет
26 Twenty six двадесет и шест
27 Twenty seven двадесет и седам
28 Twenty eight двадесет и осам
29 Twenty nine двадесет и девет
30 Thirty тридесет
31 Thirty one тридесет и један
32 Thirty two тридесет и два
33 Thirty three тридесет и три
34 Thirty four тридесет и четири
35 Thirty five тридесет и пети
36 Thirty six тридесет и шест
37 Thirty seven тридесет и седам
38 Thirty eight тридесет и осам
39 Thirty nine тридесет и девет
40 Forty четрдесет
41 Forty one четрдесет и један
42 Forty two четрдесет два
43 Forty three четрдесет и три
44 Forty four четрдесет и четири
45 Forty five четрдесет и пет
46 Forty six четрдесет и шест
47 Forty seven четрдесет и седам
48 Forty eight четрдесет и осам
49 Forty nine четрдесет и девет
50 Fifty педесет
51 Fifty one педесет један
52 Fifty two педесет два
53 Fifty three педесет три
54 Fifty four педесет четврти
55 Fifty five педесет и пет
56 Fifty six педесет и шест
57 Fifty seven педесет и седам
58 Fifty eight педесет и осам
59 Fifty nine педесет и девет
60 Sixty шездесет
61 Sixty one шездесет и један
62 Sixty two шездесет и два
63 Sixty three шездесет и три
64 Sixty four шездесет и четири
65 Sixty five шездесет и пет
66 Sixty six шездесет и шест
67 Sixty seven шездесет и седам
68 Sixty eight шездесет и осам
69 Sixty nine шездесет и девет
70 Seventy седамдесет
71 Seventy one седамдесет и један
72 Seventy two седамдесет и два
73 Seventy three седамдесет и три
74 Seventy four седамдесет и четири
75 Seventy five седамдесет и пет
76 Seventy six седамдесет и шест
77 Seventy seven седамдесет и седам
78 Seventy eight седамдесет и осам
79 Seventy nine седамдесет и девет
80 Eighty осамдесет
81 Eighty one осамдесет и један
82 Eighty two осамдесет и два
83 Eighty three осамдесет и три
84 Eighty four осамдесет и четири
85 Eighty five осамдесет и пет
86 Eighty six осамдесет и шест
87 Eighty seven осамдесет и седам
88 Eighty eight осамдесет и осам
89 Eighty nine осамдесет и девет
90 Ninety деведесет
91 Ninety one деведесет и један
92 Ninety two деведесет и два
93 Ninety three деведесет и три
94 Ninety four деведесет и четири
95 Ninety five деведесет и пет
96 Ninety six деведесет и шест
97 Ninety seven деведесет и седам
98 Ninety eight деведесет и осам
99 Ninety nine деведесет и девет
100 One hundred сто

Comments

Loading Comments