Números en checo

Números en checo

#españolchecoSound
0Ceronula
1unojedna
2dosdvě
3trestři
4cuatročtyři
5cincopět
6seisšest
7sietesedm
8ochoosm
9nuevedevět
10diezdeset
11oncejedenáct
12docedvanáct
13trecetřináct
14catorcečtrnáct
15quincepatnáct
16dieciséisšestnáct
17diecisietesedmnáct
18dieciochoosmnáct
19diecinuevedevatenáct
20veintedvacet
21veintiunodvacet jedna
22veintidósdvacet dva
23veintitrésdvacet tři
24veinticuatrodvacet čtyři
25veinticincodvacet pět
26veintiséisdvacet šest
27veintisietedvacet sedm
28veintiochodvacet osm
29veintinuevedvacet devět
30treintatřicet
31treinta y unotřicet jedna
32treinta y dostřicet dva
33treinta y trestřicet tři
34treinta y cuatrotřicet čtyři
35treinta y cincotřicet pět
36treinta y seistřicet šest
37treinta y sietetřicet sedm
38treinta y ochotřicet osm
39treinta y nuevetřicet devět
40cuarentačtyřicet
41cuarenta y unočtyřicet jedna
42cuarenta y dosčtyřicet dva
43cuarenta y tresčtyřicet tři
44cuarenta y cuatročtyřicet čtyři
45cuarenta y cincočtyřicet pět
46cuarenta y seisčtyřicet šest
47cuarenta y sietečtyřicet sedm
48cuarenta y ochočtyřicet osm
49cuarenta y nuevečtyřicet devět
50cincuentapadesát
51cincuenta y unopadesát jedna
52cincuenta y dospadesát dva
53cincuenta y trespadesát tři
54cincuenta y cuatropadesát čtyři
55cincuenta y cincopadesát pět
56cincuenta y seispadesát šest
57cincuenta y sietepadesát sedm
58cincuenta y ochopadesát osm
59cincuenta y nuevepadesát devět
60sesentašedesát
61sesenta y unošedesát jedna
62sesenta y dosšedesát dva
63sesenta y tresšedesát tři
64sesenta y cuatrošedesát čtyři
65sesenta y cincošedesát pět
66sesenta y seisšedesát šest
67sesenta y sietešedesát sedm
68sesenta y ochošedesát osm
69sesenta y nuevešedesát devět
70setentasedmdesát
71setenta y unosedmdesát jedna
72setenta y dossedmdesát dva
73setenta y tressedmdesát tři
74setenta y cuatrosedmdesát čtyři
75setenta y cincosedmdesát pět
76setenta y seissedmdesát šest
77setenta y sietesedmdesát sedm
78setenta y ochosedmdesát osm
79setenta y nuevesedmdesát devět
80ochentaosmdesát
81ochenta y unoosmdesát jedna
82ochenta y dososmdesát dva
83ochenta y tresosmdesát tři
84ochenta y cuatroosmdesát čtyři
85ochenta y cincoosmdesát pět
86ochenta y seisosmdesát šest
87ochenta y sieteosmdesát sedm
88ochenta y ochoosmdesát osm
89ochenta y nueveosmdesát devět
90noventadevadesát
91noventa y unodevadesát jedna
92noventa y dosdevadesát dva
93noventa y tresdevadesát tři
94noventa y cuatrodevadesát čtyři
95noventa y cincodevadesát pět
96noventa y seisdevadesát šest
97noventa y sietedevadesát sedm
98noventa y ochodevadesát osm
99noventa y nuevedevadesát devět
100ciensto

Comments

Loading Comments