Números en eslovaco

Números en eslovaco

#españoleslovacoSound
0CeroNula
1unoJeden
2dosDva
3tresTri
4cuatroŠtyri
5cincoPäť
6seisŠesť
7sieteSedem
8ochoOsem
9nueveDeväť
10diezDesať
11onceJedenásť
12doceDvanásť
13treceTrinásť
14catorceŠtrnásť
15quincePätnásť
16dieciséisŠestnásť
17diecisieteSedemnásť
18dieciochoOsemnásť
19diecinueveDevätnásť
20veinteDvadsať
21veintiunoDvadsaťjeden
22veintidósDvadsaťdva
23veintitrésDvadsaťtri
24veinticuatroDvadsaťštyri
25veinticincoDvadsaťpäť
26veintiséisDvadsaťšesť
27veintisieteDvadsaťsedem
28veintiochoDvadsaťosem
29veintinueveDvadsaťdeväť
30treintaTridsať
31treinta y unoTridsaťjeden
32treinta y dosTridsaťdva
33treinta y tresTridsaťtri
34treinta y cuatroTridsaťštyri
35treinta y cincoTridsaťpäť
36treinta y seisTridsaťšesť
37treinta y sieteTridsaťsedem
38treinta y ochoTridsaťosem
39treinta y nueveTridsaťdeväť
40cuarentaŠtyridsať
41cuarenta y unoŠtyridsaťjeden
42cuarenta y dosŠtyridsaťdva
43cuarenta y tresŠtyridsaťdva
44cuarenta y cuatroŠtyridsaťštyri
45cuarenta y cincoŠtyridsaťpäť
46cuarenta y seisŠtyridsaťšesť
47cuarenta y sieteŠtyridsaťsedem
48cuarenta y ochoŠtyridsaťosem
49cuarenta y nueveŠtyridsaťdeväť
50cincuentaPäťdesiat
51cincuenta y unoPäťdesiatjeden
52cincuenta y dosPäťdesiatdva
53cincuenta y tresPäťdesiattri
54cincuenta y cuatroPäťdesiatštyri
55cincuenta y cincoPäťdesiatpäť
56cincuenta y seisPäťdesiatšesť
57cincuenta y sietePäťdesiatsedem
58cincuenta y ochoPäťdesiatosem
59cincuenta y nuevePäťdesiatdeväť
60sesentaŠesťdesiat
61sesenta y unoŠesťdesiatjeden
62sesenta y dosŠesťdesiatdva
63sesenta y tresŠesťdesiattri
64sesenta y cuatroŠesťdesiatštyri
65sesenta y cincoŠesťdesiatpäť
66sesenta y seisŠesťdesiatšesť
67sesenta y sieteŠesťdesiatsedem
68sesenta y ochoŠesťdesiatosem
69sesenta y nueveŠesťdesiatdeväť
70setentaSedemdesiat
71setenta y unoSedemdesiatjeden
72setenta y dosSedemdesiatdva
73setenta y tresSedemdesiattri
74setenta y cuatroSedemdesiatštyri
75setenta y cincoSedemdesiatpäť
76setenta y seisSedemdesiatšesť
77setenta y sieteSedemdesiatsedem
78setenta y ochoSedemdesiatosem
79setenta y nueveSedemdesiatdeväť
80ochentaOsemdesiat
81ochenta y unoOsemdesiatjeden
82ochenta y dosOsemdesiatdva
83ochenta y tresOsemdesiattri
84ochenta y cuatroOsemdesiatštyri
85ochenta y cincoOsemdesiatpäť
86ochenta y seisOsemdesiatšesť
87ochenta y sieteOsemdesiatsedem
88ochenta y ochoOsemdesiatosem
89ochenta y nueveOsemdesiatdeväť
90noventaDeväťdesiat
91noventa y unoDeväťdesiatjeden
92noventa y dosDeväťdesiatdva
93noventa y tresDeväťdesiattri
94noventa y cuatroDeväťdesiatštyri
95noventa y cincoDeväťdesiatpäť
96noventa y seisDeväťdesiatšesť
97noventa y sieteDeväťdesiatsedem
98noventa y ochoDeväťdesiatosem
99noventa y nueveDeväťdesiatdeväť
100cienSto

Comments

Loading Comments