Números en finés

Números en finés

#españolfinlandésSound
0CeroNolla
1unoyksi
2doskaksi
3treskolme
4cuatroneljä
5cincoviisi
6seiskuusi
7sieteseitsemän
8ochokahdeksan
9nueveyhdeksän
10diezkymmenen
11onceyksitoista
12docekaksitoista
13trecekolmetoista
14catorceneljätoista
15quinceviisitoista
16dieciséiskuusitoista
17diecisieteseitsemäntoista
18dieciochokahdeksantoista
19diecinueveyhdeksäntoista
20veintekaksikymmentä
21veintiunokaksikymmentäyksi
22veintidóskaksikymmentäkaksi
23veintitréskaksikymmentäkolme
24veinticuatrokaksikymmentäneljä
25veinticincokaksikymmentäviisi
26veintiséiskaksikymmentäkuusi
27veintisietekaksikymmentäseitsemän
28veintiochokaksikymmentäkahdeksan
29veintinuevekaksikymmentäyhdeksän
30treintakolmekymmentä
31treinta y unokolmekymmentäyksi
32treinta y doskolmekymmentäkaksi
33treinta y treskolmekymmentäkolme
34treinta y cuatrokolmekymmentäneljä
35treinta y cincokolmekymmentäviisi
36treinta y seiskolmekymmentäkuusi
37treinta y sietekolmekymmentäseitsemän
38treinta y ochokolmekymmentäkahdeksan
39treinta y nuevekolmekymmentäyhdeksän
40cuarentaneljäkymmentä
41cuarenta y unoneljäkymmentäyksi
42cuarenta y dosneljäkymmentäkaksi
43cuarenta y tresneljäkymmentäkolme
44cuarenta y cuatroneljäkymmentäneljä
45cuarenta y cinconeljäkymmentäviisi
46cuarenta y seisneljäkymmentäkuusi
47cuarenta y sieteneljäkymmentäseitsemän
48cuarenta y ochoneljäkymmentäkahdeksan
49cuarenta y nueveneljäkymmentäyhdeksän
50cincuentaviisikymmentä
51cincuenta y unoviisikymmentäyksi
52cincuenta y dosviisikymmentäkaksi
53cincuenta y tresviisikymmentäkolme
54cincuenta y cuatroviisikymmentäneljä
55cincuenta y cincoviisikymmentäviisi
56cincuenta y seisviisikymmentäkuusi
57cincuenta y sieteviisikymmentäseitsemän
58cincuenta y ochoviisikymmentäkahdeksan
59cincuenta y nueveviisikymmentäyhdeksän
60sesentakuusikymmentä
61sesenta y unokuusikymmentäyksi
62sesenta y doskuusikymmentäkaksi
63sesenta y treskuusikymmentäkolme
64sesenta y cuatrokuusikymmentäneljä
65sesenta y cincokuusikymmentäviisi
66sesenta y seiskuusikymmentäkuusi
67sesenta y sietekuusikymmentäseitsemän
68sesenta y ochokuusikymmentäkahdeksan
69sesenta y nuevekuusikymmentäyhdeksän
70setentaseitsemänkymmentä
71setenta y unoseitsemänkymmentäyksi
72setenta y dosseitsemänkymmentäkaksi
73setenta y tresseitsemänkymmentäkolme
74setenta y cuatroseitsemänkymmentäneljä
75setenta y cincoseitsemänkymmentäviisi
76setenta y seisseitsemänkymmentäkuusi
77setenta y sieteseitsemänkymmentäseitsemän
78setenta y ochoseitsemänkymmentäkahdeksan
79setenta y nueveseitsemänkymmentäyhdeksän
80ochentakahdeksankymmentä
81ochenta y unokahdeksankymmentäyksi
82ochenta y doskahdeksankymmentäkaksi
83ochenta y treskahdeksankymmentäkolme
84ochenta y cuatrokahdeksankymmentäneljä
85ochenta y cincokahdeksankymmentäviisi
86ochenta y seiskahdeksankymmentäkuusi
87ochenta y sietekahdeksankymmentäseitsemän
88ochenta y ochokahdeksankymmentäkahdeksan
89ochenta y nuevekahdeksankymmentäyhdeksän
90noventayhdeksänkymmentä
91noventa y unoyhdeksänkymmentäyksi
92noventa y dosyhdeksänkymmentäkaksi
93noventa y tresyhdeksänkymmentäkolme
94noventa y cuatroyhdeksänkymmentäneljä
95noventa y cincoyhdeksänkymmentäviisi
96noventa y seisyhdeksänkymmentäkuusi
97noventa y sieteyhdeksänkymmentäseitsemän
98noventa y ochoyhdeksänkymmentäkahdeksan
99noventa y nueveyhdeksänkymmentäyhdeksän
100ciensata

Comments

Loading Comments