Números en holandeses

Números en holandeses

#españolneerlandésSound
0Ceronul
1unoeen
2dostwee
3tresdrie
4cuatrovier
5cincovijf
6seiszes
7sietezeven
8ochoacht
9nuevenegen
10dieztien
11onceelf
12docetwaalf
13trecedertien
14catorceveertien
15quincevijftien
16dieciséiszestien
17diecisietezeventien
18dieciochoachttien
19diecinuevenegentien
20veintetwintig
21veintiunoeenentwintig
22veintidóstweeëntwintig
23veintitrésdrieëntwintig
24veinticuatrovierentwintig
25veinticincovijfentwintig
26veintiséiszesentwintig
27veintisietezevenentwintig
28veintiochoachtentwintig
29veintinuevenegenentwintig
30treintadertig
31treinta y unoeenendertig
32treinta y dostweeëndertig
33treinta y tresdrieëndertig
34treinta y cuatrovierendertig
35treinta y cincovijfendertig
36treinta y seiszesendertig
37treinta y sietezevenendertig
38treinta y ochoachtendertig
39treinta y nuevenegenendertig
40cuarentaveertig
41cuarenta y unoeenenveertig
42cuarenta y dostweeënveertig
43cuarenta y tresdrieënveertig
44cuarenta y cuatrovierenveertig
45cuarenta y cincovijfenveertig
46cuarenta y seiszesenveertig
47cuarenta y sietezevenenveertig
48cuarenta y ochoachtenveertig
49cuarenta y nuevenegenenveertig
50cincuentavijftig
51cincuenta y unoeenenvijftig
52cincuenta y dostweeënvijftig
53cincuenta y tresdrieënvijftig
54cincuenta y cuatrovierenvijftig
55cincuenta y cincovijfenvijftig
56cincuenta y seiszesenvijftig
57cincuenta y sietezevenenvijftig
58cincuenta y ochoachtenvijftig
59cincuenta y nuevenegenenvijftig
60sesentazestig
61sesenta y unoeenenzestig
62sesenta y dostweeënzestig
63sesenta y tresdrieënzestig
64sesenta y cuatrovierenzestig
65sesenta y cincovijfenzestig
66sesenta y seiszesenzestig
67sesenta y sietezevenenzestig
68sesenta y ochoachtenzestig
69sesenta y nuevenegenenzestig
70setentazeventig
71setenta y unoeenenzeventig
72setenta y dostweeënzeventig
73setenta y tresdrieënzeventig
74setenta y cuatrovierenzeventig
75setenta y cincovijfenzeventig
76setenta y seiszesenzeventig
77setenta y sietezevenenzeventig
78setenta y ochoachtenzeventig
79setenta y nuevenegenenzeventig
80ochentatachtig
81ochenta y unoeenentachtig
82ochenta y dostweeëntachtig
83ochenta y tresdrieëntachtig
84ochenta y cuatrovierentachtig
85ochenta y cincovijfentachtig
86ochenta y seiszesentachtig
87ochenta y sietezevenentachtig
88ochenta y ochoachtentachtig
89ochenta y nuevenegenentachtig
90noventanegentig
91noventa y unoeenennegentig
92noventa y dostweeënnegentig
93noventa y tresdrieënnegentig
94noventa y cuatrovierennegentig
95noventa y cincovijfennegentig
96noventa y seiszesennegentig
97noventa y sietezevenennegentig
98noventa y ochoachtennegentig
99noventa y nuevenegenennegentig
100cienhonderd

Comments

Loading Comments