Números en polaco

Números en polaco

0
zero
Cero
1
jeden
uno
2
dwa
dos
3
trzy
tres
4
cztery
cuatro
5
pięć
cinco
6
sześć
seis
7
siedem
siete
8
osiem
ocho
9
dziewięć
nueve
10
dziesięć
diez
11
jedenaście
once
12
dwanaście
doce
13
trzynaście
trece
14
czternaście
catorce
15
piętnaście
quince
16
szesnaście
dieciséis
17
siedemnaście
diecisiete
18
osiemnaście
dieciocho
19
dziewiętnaście
diecinueve
20
dwadzieścia
veinte
21
dwadzieścia jeden
veintiuno
22
dwadzieścia dwa
veintidós
23
dwadzieścia trzy
veintitrés
24
dwadzieścia cztery
veinticuatro
25
dwadzieścia pięć
veinticinco
26
dwadzieścia sześć
veintiséis
27
dwadzieścia siedem
veintisiete
28
dwadzieścia osiem
veintiocho
29
dwadzieścia dziewięć
veintinueve
30
trzydzieści
treinta
31
trzydzieści jeden
treinta y uno
32
trzydzieści dwa
treinta y dos
33
trzydzieści trzy
treinta y tres
34
trzydzieści cztery
treinta y cuatro
35
trzydzieści pięć
treinta y cinco
36
trzydzieści sześć
treinta y seis
37
trzydzieści siedem
treinta y siete
38
trzydzieści osiem
treinta y ocho
39
trzydzieści dziewięć
treinta y nueve
40
czterdzieści
cuarenta
41
czterdzieści jeden
cuarenta y uno
42
czterdzieści dwa
cuarenta y dos
43
czterdzieści trzy
cuarenta y tres
44
czterdzieści cztery
cuarenta y cuatro
45
czterdzieści pięć
cuarenta y cinco
46
czterdzieści sześć
cuarenta y seis
47
czterdzieści siedem
cuarenta y siete
48
czterdzieści osiem
cuarenta y ocho
49
czterdzieści dziewięć
cuarenta y nueve
50
pięćdziesiąt
cincuenta
51
pięćdziesiąt jeden
cincuenta y uno
52
pięćdziesiąt dwa
cincuenta y dos
53
pięćdziesiąt trzy
cincuenta y tres
54
pięćdziesiąt cztery
cincuenta y cuatro
55
pięćdziesiąt pięć
cincuenta y cinco
56
pięćdziesiąt sześć
cincuenta y seis
57
pięćdziesiąt siedem
cincuenta y siete
58
pięćdziesiąt osiem
cincuenta y ocho
59
pięćdziesiąt dziewięć
cincuenta y nueve
60
sześćdziesiąt
sesenta
61
sześćdziesiąt jeden
sesenta y uno
62
sześćdziesiąt dwa
sesenta y dos
63
sześćdziesiąt trzy
sesenta y tres
64
sześćdziesiąt cztery
sesenta y cuatro
65
sześćdziesiąt pięć
sesenta y cinco
66
sześćdziesiąt sześć
sesenta y seis
67
sześćdziesiąt siedem
sesenta y siete
68
sześćdziesiąt osiem
sesenta y ocho
69
sześćdziesiąt dziewięć
sesenta y nueve
70
siedemdziesiąt
setenta
71
siedemdziesiąt jeden
setenta y uno
72
siedemdziesiąt dwa
setenta y dos
73
siedemdziesiąt trzy
setenta y tres
74
siedemdziesiąt cztery
setenta y cuatro
75
siedemdziesiąt pięć
setenta y cinco
76
siedemdziesiąt sześć
setenta y seis
77
siedemdziesiąt siedem
setenta y siete
78
siedemdziesiąt osiem
setenta y ocho
79
siedemdziesiąt dziewięć
setenta y nueve
80
osiemdziesiąt
ochenta
81
osiemdziesiąt jeden
ochenta y uno
82
osiemdziesiąt dwa
ochenta y dos
83
osiemdziesiąt trzy
ochenta y tres
84
osiemdziesiąt cztery
ochenta y cuatro
85
osiemdziesiąt pięć
ochenta y cinco
86
osiemdziesiąt sześć
ochenta y seis
87
osiemdziesiąt siedem
ochenta y siete
88
osiemdziesiąt osiem
ochenta y ocho
89
osiemdziesiąt dziewięć
ochenta y nueve
90
dziewięćdziesiąt
noventa
91
dziewięćdziesiąt jeden
noventa y uno
92
dziewięćdziesiąt dwa
noventa y dos
93
dziewięćdziesiąt trzy
noventa y tres
94
dziewięćdziesiąt cztery
noventa y cuatro
95
dziewięćdziesiąt pięć
noventa y cinco
96
dziewięćdziesiąt sześć
noventa y seis
97
dziewięćdziesiąt siedem
noventa y siete
98
dziewięćdziesiąt osiem
noventa y ocho
99
dziewięćdziesiąt dziewięć
noventa y nueve
100
sto
cien

Comments

Loading Comments