Numbrid afrikaani keeles

Numbrid afrikaani keeles

#eestiafrikaaniSound
0nullnul-
1ükseen-
2kakstwee-
3kolmdrie-
4nelivier-
5viisvyf-
6kuusses-
7seitsesewe-
8kaheksaagt-
9üheksanege-
10kümmetien-
11üksteistelf-
12kaksteisttwaalf-
13kolmteistdertien-
14neliteistveertien-
15viisteistvyftien-
16kuusteistsestien-
17seitseteistsewentien-
18kaheksateistagttien-
19üheksateistnegentien-
20kakskümmendtwintig-
21kakskümmend ükseen en twintig-
22kakskümmend kakstwee en twintig-
23kakskümmend kolmdrie en twintig-
24kakskümmend nelivier en twintig-
25kakskümmend viisvyf en twintig-
26kakskümmend kuusses en twintig-
27kakskümmend seitsesewe en twintig-
28kakskümmend kaheksaagt en twintig-
29kakskümmend üheksanege en twintig-
30kolmkümmenddertig-
31kolmkümmend ükseen en dertig-
32kolmkümmend kakstwee en dertig-
33kolmkümmend kolmdrie en dertig-
34kolmkümmend nelivier en dertig-
35kolmkümmend viisvyf en dertig-
36kolmkümmend kuusses en dertig-
37kolmkümmend seitsesewe en dertig-
38kolmkümmend kaheksaagt en dertig-
39kolmkümmend üheksanege en dertig-
40nelikümmendveertig-
41nelikümmend ükseen en veertig-
42nelikümmend kakstwee en veertig-
43nelikümmend kolmdrie en veertig-
44nelikümmend nelivier en veertig-
45nelikümmend viisvyf en veertig-
46nelikümmend kuusses en veertig-
47nelikümmend seitsesewe en veertig-
48nelikümmend kaheksaagt en veertig-
49nelikümmend üheksanege en veertig-
50viiskümmendvyftig-
51viiskümmend ükseen en vyftig-
52viiskümmend kakstwee en vyftig-
53viiskümmend kolmdrie en vyftig-
54viiskümmend nelivier en vyftig-
55viiskümmend viisvyf en vyftig-
56viiskümmend kuusses en vyftig-
57viiskümmend seitsesewe en vyftig-
58viiskümmend kaheksaagt en vyftig-
59viiskümmend üheksanege en vyftig-
60kuuskümmendsestig-
61kuuskümmend ükseen en sestig-
62kuuskümmend kakstwee en sestig-
63kuuskümmend kolmdrie en sestig-
64kuuskümmend nelivier en sestig-
65kuuskümmend viisvyf en sestig-
66kuuskümmend kuusses en sestig-
67kuuskümmend seitsesewe en sestig-
68kuuskümmend kaheksaagt en sestig-
69kuuskümmend üheksanege en sestig-
70seitsekümmendsewentig-
71seitsekümmend ükseen en sewentig-
72seitsekümmend kakstwee en sewentig-
73seitsekümmend kolmdrie en sewentig-
74seitsekümmend nelivier en sewentig-
75seitsekümmend viisvyf en sewentig-
76seitsekümmend kuusses en sewentig-
77seitsekümmend seitsesewe en sewentig-
78seitsekümmend kaheksaagt en sewentig-
79seitsekümmend üheksanege en sewentig-
80kaheksakümmendtagtig-
81kaheksakümmend ükseen en tagtig-
82kaheksakümmend kakstwee en tagtig-
83kaheksakümmend kolmdrie en tagtig-
84kaheksakümmend nelivier en tagtig-
85kaheksakümmend viisvyf en tagtig-
86kaheksakümmend kuusses en tagtig-
87kaheksakümmend seitsesewe en tagtig-
88kaheksakümmend kaheksaagt en tagtig-
89kaheksakümmend üheksanege en tagtig-
90üheksakümmendnegentig-
91üheksakümmend ükseen en negentig-
92üheksakümmend kakstwee en negentig-
93üheksakümmend kolmdrie en negentig-
94üheksakümmend nelivier en negentig-
95üheksakümmend viisvyf en negentig-
96üheksakümmend kuusses en negentig-
97üheksakümmend seitsesewe en negentig-
98üheksakümmend kaheksaagt en negentig-
99üheksakümmend üheksanege en negentig-
100sadaeen honderd-

Comments

Loading Comments