Numbrid eesti keeles

Numbrid eesti keeles

#eestieestiSound
1üksüks-
2kakskaks-
3kolmkolm-
4nelineli-
5viisviis-
6kuuskuus-
7seitseseitse-
8kaheksakaheksa-
9üheksaüheksa-
10kümmekümme-
11üksteistüksteist-
12kaksteistkaksteist-
13kolmteistkolmteist-
14neliteistneliteist-
15viisteistviisteist-
16kuusteistkuusteist-
17seitseteistseitseteist-
18kaheksateistkaheksateist-
19üheksateistüheksateist-
20kakskümmendkakskümmend-
21kakskümmend ükskakskümmend üks-
22kakskümmend kakskakskümmend kaks-
23kakskümmend kolmkakskümmend kolm-
24kakskümmend nelikakskümmend neli-
25kakskümmend viiskakskümmend viis-
26kakskümmend kuuskakskümmend kuus-
27kakskümmend seitsekakskümmend seitse-
28kakskümmend kaheksakakskümmend kaheksa-
29kakskümmend üheksakakskümmend üheksa-
30kolmkümmendkolmkümmend-
31kolmkümmend ükskolmkümmend üks-
32kolmkümmend kakskolmkümmend kaks-
33kolmkümmend kolmkolmkümmend kolm-
34kolmkümmend nelikolmkümmend neli-
35kolmkümmend viiskolmkümmend viis-
36kolmkümmend kuuskolmkümmend kuus-
37kolmkümmend seitsekolmkümmend seitse-
38kolmkümmend kaheksakolmkümmend kaheksa-
39kolmkümmend üheksakolmkümmend üheksa-
40nelikümmendnelikümmend-
41nelikümmend üksnelikümmend üks-
42nelikümmend kaksnelikümmend kaks-
43nelikümmend kolmnelikümmend kolm-
44nelikümmend nelinelikümmend neli-
45nelikümmend viisnelikümmend viis-
46nelikümmend kuusnelikümmend kuus-
47nelikümmend seitsenelikümmend seitse-
48nelikümmend kaheksanelikümmend kaheksa-
49nelikümmend üheksanelikümmend üheksa-
50viiskümmendviiskümmend-
51viiskümmend üksviiskümmend üks-
52viiskümmend kaksviiskümmend kaks-
53viiskümmend kolmviiskümmend kolm-
54viiskümmend neliviiskümmend neli-
55viiskümmend viisviiskümmend viis-
56viiskümmend kuusviiskümmend kuus-
57viiskümmend seitseviiskümmend seitse-
58viiskümmend kaheksaviiskümmend kaheksa-
59viiskümmend üheksaviiskümmend üheksa-
60kuuskümmendkuuskümmend-
61kuuskümmend ükskuuskümmend üks-
62kuuskümmend kakskuuskümmend kaks-
63kuuskümmend kolmkuuskümmend kolm-
64kuuskümmend nelikuuskümmend neli-
65kuuskümmend viiskuuskümmend viis-
66kuuskümmend kuuskuuskümmend kuus-
67kuuskümmend seitsekuuskümmend seitse-
68kuuskümmend kaheksakuuskümmend kaheksa-
69kuuskümmend üheksakuuskümmend üheksa-
70seitsekümmendseitsekümmend-
71seitsekümmend üksseitsekümmend üks-
72seitsekümmend kaksseitsekümmend kaks-
73seitsekümmend kolmseitsekümmend kolm-
74seitsekümmend neliseitsekümmend neli-
75seitsekümmend viisseitsekümmend viis-
76seitsekümmend kuusseitsekümmend kuus-
77seitsekümmend seitseseitsekümmend seitse-
78seitsekümmend kaheksaseitsekümmend kaheksa-
79seitsekümmend üheksaseitsekümmend üheksa-
80kaheksakümmendkaheksakümmend-
81kaheksakümmend ükskaheksakümmend üks-
82kaheksakümmend kakskaheksakümmend kaks-
83kaheksakümmend kolmkaheksakümmend kolm-
84kaheksakümmend nelikaheksakümmend neli-
85kaheksakümmend viiskaheksakümmend viis-
86kaheksakümmend kuuskaheksakümmend kuus-
87kaheksakümmend seitsekaheksakümmend seitse-
88kaheksakümmend kaheksakaheksakümmend kaheksa-
89kaheksakümmend üheksakaheksakümmend üheksa-
90üheksakümmendüheksakümmend-
91üheksakümmend üksüheksakümmend üks-
92üheksakümmend kaksüheksakümmend kaks-
93üheksakümmend kolmüheksakümmend kolm-
94üheksakümmend neliüheksakümmend neli-
95üheksakümmend viisüheksakümmend viis-
96üheksakümmend kuusüheksakümmend kuus-
97üheksakümmend seitseüheksakümmend seitse-
98üheksakümmend kaheksaüheksakümmend kaheksa-
99üheksakümmend üheksaüheksakümmend üheksa-
100sadasada-
0nullnull-

Comments

Loading Comments