Numbrid eesti keeles

Numbrid eesti keeles

1
üks
üks
2
kaks
kaks
3
kolm
kolm
4
neli
neli
5
viis
viis
6
kuus
kuus
7
seitse
seitse
8
kaheksa
kaheksa
9
üheksa
üheksa
10
kümme
kümme
11
üksteist
üksteist
12
kaksteist
kaksteist
13
kolmteist
kolmteist
14
neliteist
neliteist
15
viisteist
viisteist
16
kuusteist
kuusteist
17
seitseteist
seitseteist
18
kaheksateist
kaheksateist
19
üheksateist
üheksateist
20
kakskümmend
kakskümmend
21
kakskümmend üks
kakskümmend üks
22
kakskümmend kaks
kakskümmend kaks
23
kakskümmend kolm
kakskümmend kolm
24
kakskümmend neli
kakskümmend neli
25
kakskümmend viis
kakskümmend viis
26
kakskümmend kuus
kakskümmend kuus
27
kakskümmend seitse
kakskümmend seitse
28
kakskümmend kaheksa
kakskümmend kaheksa
29
kakskümmend üheksa
kakskümmend üheksa
30
kolmkümmend
kolmkümmend
31
kolmkümmend üks
kolmkümmend üks
32
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kaks
33
kolmkümmend kolm
kolmkümmend kolm
34
kolmkümmend neli
kolmkümmend neli
35
kolmkümmend viis
kolmkümmend viis
36
kolmkümmend kuus
kolmkümmend kuus
37
kolmkümmend seitse
kolmkümmend seitse
38
kolmkümmend kaheksa
kolmkümmend kaheksa
39
kolmkümmend üheksa
kolmkümmend üheksa
40
nelikümmend
nelikümmend
41
nelikümmend üks
nelikümmend üks
42
nelikümmend kaks
nelikümmend kaks
43
nelikümmend kolm
nelikümmend kolm
44
nelikümmend neli
nelikümmend neli
45
nelikümmend viis
nelikümmend viis
46
nelikümmend kuus
nelikümmend kuus
47
nelikümmend seitse
nelikümmend seitse
48
nelikümmend kaheksa
nelikümmend kaheksa
49
nelikümmend üheksa
nelikümmend üheksa
50
viiskümmend
viiskümmend
51
viiskümmend üks
viiskümmend üks
52
viiskümmend kaks
viiskümmend kaks
53
viiskümmend kolm
viiskümmend kolm
54
viiskümmend neli
viiskümmend neli
55
viiskümmend viis
viiskümmend viis
56
viiskümmend kuus
viiskümmend kuus
57
viiskümmend seitse
viiskümmend seitse
58
viiskümmend kaheksa
viiskümmend kaheksa
59
viiskümmend üheksa
viiskümmend üheksa
60
kuuskümmend
kuuskümmend
61
kuuskümmend üks
kuuskümmend üks
62
kuuskümmend kaks
kuuskümmend kaks
63
kuuskümmend kolm
kuuskümmend kolm
64
kuuskümmend neli
kuuskümmend neli
65
kuuskümmend viis
kuuskümmend viis
66
kuuskümmend kuus
kuuskümmend kuus
67
kuuskümmend seitse
kuuskümmend seitse
68
kuuskümmend kaheksa
kuuskümmend kaheksa
69
kuuskümmend üheksa
kuuskümmend üheksa
70
seitsekümmend
seitsekümmend
71
seitsekümmend üks
seitsekümmend üks
72
seitsekümmend kaks
seitsekümmend kaks
73
seitsekümmend kolm
seitsekümmend kolm
74
seitsekümmend neli
seitsekümmend neli
75
seitsekümmend viis
seitsekümmend viis
76
seitsekümmend kuus
seitsekümmend kuus
77
seitsekümmend seitse
seitsekümmend seitse
78
seitsekümmend kaheksa
seitsekümmend kaheksa
79
seitsekümmend üheksa
seitsekümmend üheksa
80
kaheksakümmend
kaheksakümmend
81
kaheksakümmend üks
kaheksakümmend üks
82
kaheksakümmend kaks
kaheksakümmend kaks
83
kaheksakümmend kolm
kaheksakümmend kolm
84
kaheksakümmend neli
kaheksakümmend neli
85
kaheksakümmend viis
kaheksakümmend viis
86
kaheksakümmend kuus
kaheksakümmend kuus
87
kaheksakümmend seitse
kaheksakümmend seitse
88
kaheksakümmend kaheksa
kaheksakümmend kaheksa
89
kaheksakümmend üheksa
kaheksakümmend üheksa
90
üheksakümmend
üheksakümmend
91
üheksakümmend üks
üheksakümmend üks
92
üheksakümmend kaks
üheksakümmend kaks
93
üheksakümmend kolm
üheksakümmend kolm
94
üheksakümmend neli
üheksakümmend neli
95
üheksakümmend viis
üheksakümmend viis
96
üheksakümmend kuus
üheksakümmend kuus
97
üheksakümmend seitse
üheksakümmend seitse
98
üheksakümmend kaheksa
üheksakümmend kaheksa
99
üheksakümmend üheksa
üheksakümmend üheksa
100
sada
sada
0
null
null

Comments

Loading Comments