Numbrid filipiinlas keeles

Numbrid filipiinlas keeles

#eestipilipinoSound
0nullsero
1üksisa
2kaksdalawa
3kolmtatlo
4neliapat
5viislima
6kuusanim
7seitsepito
8kaheksawalo
9üheksasiyam
10kümmesampu
11üksteistlabingisa
12kaksteistlabingdalawa
13kolmteistlabingtatlo
14neliteistlabingapat
15viisteistlabinglima
16kuusteistlabinganim
17seitseteistlabingpito
18kaheksateistlabingwalo
19üheksateistlabingsiyam
20kakskümmenddalawampu
21kakskümmend üksdalawampu't isa
22kakskümmend kaksdalawampu't dalawa
23kakskümmend kolmdalawampu't tatlo
24kakskümmend nelidalawampu't apat
25kakskümmend viisdalawampu't lima
26kakskümmend kuusdalawampu't anim
27kakskümmend seitsedalawampu't pito
28kakskümmend kaheksadalawampu't walo
29kakskümmend üheksadalawampu't siyam
30kolmkümmendtatlompu
31kolmkümmend ükstatlompu't isa
32kolmkümmend kakstatlompu't dalawa
33kolmkümmend kolmtatlompu't tatlo
34kolmkümmend nelitatlompu't apat
35kolmkümmend viistatlompu't lima
36kolmkümmend kuustatlompu't anim
37kolmkümmend seitsetatlompu't pito
38kolmkümmend kaheksatatlompu't walo
39kolmkümmend üheksatatlompu't siyam
40nelikümmendapatnapo
41nelikümmend üksapatnapo't isa
42nelikümmend kaksapatnapo't dalawa
43nelikümmend kolmapatnapo't tatlo
44nelikümmend neliapatnapo't apat
45nelikümmend viisapatnapo't lima
46nelikümmend kuusapatnapo't anim
47nelikümmend seitseapatnapo't pito
48nelikümmend kaheksaapatnapo't walo
49nelikümmend üheksaapatnapo't siyam
50viiskümmendlimampo
51viiskümmend ükslimampu't isa
52viiskümmend kakslimampu't dalawa
53viiskümmend kolmlimampu't tatlo
54viiskümmend nelilimampu't apat
55viiskümmend viislimampu't lima
56viiskümmend kuuslimampu't anim
57viiskümmend seitselimampu't pito
58viiskümmend kaheksalimampu't walo
59viiskümmend üheksalimampu't siyam
60kuuskümmendanimnapo
61kuuskümmend üksanimnapu't isa
62kuuskümmend kaksanimnapu't dalawa
63kuuskümmend kolmanimnapu't tatlo
64kuuskümmend nelianimnapu't apat
65kuuskümmend viisanimnapu't lima
66kuuskümmend kuusanimnapu't anim
67kuuskümmend seitseanimnapu't pito
68kuuskümmend kaheksaanimnapu't walo
69kuuskümmend üheksaanimnapu't siyam
70seitsekümmendpitumpo
71seitsekümmend ükspitumpo't isa
72seitsekümmend kakspitumpo't dalawa
73seitsekümmend kolmpitumpo't tatlo
74seitsekümmend nelipitumpo't apat
75seitsekümmend viispitumpo't lima
76seitsekümmend kuuspitumpo't anim
77seitsekümmend seitsepitumpo't pito
78seitsekümmend kaheksapitumpo't walo
79seitsekümmend üheksapitumpo't siyam
80kaheksakümmendwalompu
81kaheksakümmend ükswalopmu't isa
82kaheksakümmend kakswalopmu't dalawa
83kaheksakümmend kolmwalopmu't tatlo
84kaheksakümmend neliwalopmu't apat
85kaheksakümmend viiswalopmu't lima
86kaheksakümmend kuuswalopmu't anim
87kaheksakümmend seitsewalopmu't pito
88kaheksakümmend kaheksawalopmu't walo
89kaheksakümmend üheksawalopmu't siyam
90üheksakümmendsiyamnapu
91üheksakümmend ükssiyamnapu't isa
92üheksakümmend kakssiyamnapu't dalawa
93üheksakümmend kolmsiyamnapu't tatlo
94üheksakümmend nelisiyamnapu't apat
95üheksakümmend viissiyamnapu't lima
96üheksakümmend kuussiyamnapu't anim
97üheksakümmend seitsesiyamnapu't pito
98üheksakümmend kaheksasiyamnapu't walo
99üheksakümmend üheksasiyamnapu't siyam
100sadaisangdaan

Comments

Loading Comments