Numbrid iiri keeles

Numbrid iiri keeles

#eestiiiriSound
0nullnaid-
1üksa haon-
2kaksa dó-
3kolma trí-
4nelia ceathair-
5viisa cúig-
6kuusa sé-
7seitsea seacht-
8kaheksaa hocht-
9üheksaa naoi-
10kümmea deich-
11üksteista haon déag-
12kaksteista dó dhéag-
13kolmteista trí déag-
14neliteista ceathair déag-
15viisteista cúig déag-
16kuusteista sé déag-
17seitseteista seacht déag-
18kaheksateista hocht déag-
19üheksateista naoi déag-
20kakskümmendfiche-
21kakskümmend üksfiche a haon-
22kakskümmend kaksfiche a dó-
23kakskümmend kolmfiche a trí-
24kakskümmend nelifiche a ceathair-
25kakskümmend viisfiche a cúig-
26kakskümmend kuusfiche a sé-
27kakskümmend seitsefiche a seacht-
28kakskümmend kaheksafiche a hocht-
29kakskümmend üheksafiche a naoi-
30kolmkümmendtríocha-
31kolmkümmend ükstríocha a haon-
32kolmkümmend kakstríocha a dó-
33kolmkümmend kolmtríocha a trí-
34kolmkümmend nelitríocha a ceathair-
35kolmkümmend viistríocha a cúig-
36kolmkümmend kuustríocha a sé-
37kolmkümmend seitsetríocha a seacht-
38kolmkümmend kaheksatríocha a hocht-
39kolmkümmend üheksatríocha a naoi-
40nelikümmenddaichead-
41nelikümmend üksdaichead a haon-
42nelikümmend kaksdaichead a dó-
43nelikümmend kolmdaichead a trí-
44nelikümmend nelidaichead a ceathair-
45nelikümmend viisdaichead a cúig-
46nelikümmend kuusdaichead a sé-
47nelikümmend seitsedaichead a seacht-
48nelikümmend kaheksadaichead a hocht-
49nelikümmend üheksadaichead a naoi-
50viiskümmendcaoga-
51viiskümmend ükscaoga a haon-
52viiskümmend kakscaoga a dó-
53viiskümmend kolmcaoga a trí-
54viiskümmend nelicaoga a ceathair-
55viiskümmend viiscaoga a cúig-
56viiskümmend kuuscaoga a sé-
57viiskümmend seitsecaoga a seacht-
58viiskümmend kaheksacaoga a hocht-
59viiskümmend üheksacaoga a naoi-
60kuuskümmendseasca-
61kuuskümmend üksseasca a haon-
62kuuskümmend kaksseasca a dó-
63kuuskümmend kolmseasca a trí-
64kuuskümmend neliseasca a ceathair-
65kuuskümmend viisseasca a cúig-
66kuuskümmend kuusseasca a sé-
67kuuskümmend seitseseasca a seacht-
68kuuskümmend kaheksaseasca a hocht-
69kuuskümmend üheksaseasca a naoi-
70seitsekümmendseachtó-
71seitsekümmend üksseachtó a haon-
72seitsekümmend kaksseachtó a dó-
73seitsekümmend kolmseachtó a trí-
74seitsekümmend neliseachtó a ceathair-
75seitsekümmend viisseachtó a cúig-
76seitsekümmend kuusseachtó a sé-
77seitsekümmend seitseseachtó a seacht-
78seitsekümmend kaheksaseachtó a hocht-
79seitsekümmend üheksaseachtó a naoi-
80kaheksakümmendochtó-
81kaheksakümmend üksochtó a haon-
82kaheksakümmend kaksochtó a dó-
83kaheksakümmend kolmochtó a trí-
84kaheksakümmend neliochtó a ceathair-
85kaheksakümmend viisochtó a cúig-
86kaheksakümmend kuusochtó a sé-
87kaheksakümmend seitseochtó a seacht-
88kaheksakümmend kaheksaochtó a hocht-
89kaheksakümmend üheksaochtó a naoi-
90üheksakümmendnócha-
91üheksakümmend üksnócha a haon-
92üheksakümmend kaksnócha a dó-
93üheksakümmend kolmnócha a trí-
94üheksakümmend nelinócha a ceathair-
95üheksakümmend viisnócha a cúig-
96üheksakümmend kuusnócha a sé-
97üheksakümmend seitsenócha a seacht-
98üheksakümmend kaheksanócha a hocht-
99üheksakümmend üheksanócha a naoi-
100sadacéad-

Comments

Loading Comments